Souvislosti, které všude nenajdete

Nová chronologie dějin (10. díl)

(10. díl)

To co probíhalo v minulosti, je paralelou toho, co se odehrává nyní: "Podobní lidé", kteří nám vládnou a co obsadili poslaneckou sněmovnu, neustálé organizované výpady proti Ruské federaci (Slovanství). Z toho lze vyvodit, kdo podporuje toho kosmického parazita a jeho temné pozemské přisluhovače. V tomto duchu operují i nejrůznější celosvětové organizace, neziskovky a zdánlivě humanitární organizace a různá náboženství. Občané se ocitli v tomto jejich informačním poli, a i když protestují a nesouhlasí, tak si vlády stejně dělají, co chtějí a pracují jako 5. kolona temných sil na planetě. Naši nevědomí, uplacení a ustrašení představitelé přispívají nejen k ničení české státnosti, ale i k ničení základních lidských hodnot, národních kořenů a instituce rodiny. Takovéto řízené dosazování politiků do funkcí, buď silou, manipulací, pomocí většího sponzorského daru nebo pomocí "demokratických voleb" probíhalo jak v dávné minulosti, tak i dnes. A tak byl českému národu dosazen ve 14. století do čela českého státu cizí rod Luxemburgů. Jistě, Češi by si dokázali vládnout sami, kdyby do mocenského boje nezasahoval kosmický parazit. Právě jím zahájený globální útok v této době pomocí kataklyzmatické události výrazně oslabil Velkou Tartárii a pomohl dosadit do čela důležité, strategické oblasti – středu Evropy rod Luxemburgů. Tímto krokem získal kosmický parazit důležitou opěrnou oblast, která sloužila jako základna pro postupný rozklad Velké Tartárie. Živelné události, obecně, řízené kosmickým parazitem a používané jím jako velmi účinná zbraň, zcela měnily životní podmínky obyvatel. Lidé museli při těchto událostech nějakou dobu bojovat o přežití a také, do té doby velmi vyspělé civilizace přicházely o některé technické vymoženosti a v některých oblastech se vracely znovu na evoluční "startovní čáru".

Tato apokalyptická událost, o které nyní hovoříme je datována do 14. století a dokonce je znám i její přesné datum – rok 1342. Tuto událost popisuje celá řada textů, ale souběžně zase dochází ze strany temné globální síly k velkému přepisování, antidatování a výměně míst této události i všech ostatních, kde popisované události probíhaly. Například v starodávném eposu "Ramajana" bojuje princ Rama, který vedl hnutí Árijců ze severu na jih a je popisována monumentální bitva mezi šlechetným princem Rámou a krvežíznivými démony Rakšasy. Létá se tu vyspělými létajícími objekty a používají se pokročilé vojenské technologie. Při posunu časové osy se mohly tyto události odehrát mnohem později.

Jeden z největších podvodů na lidech je utajování skutečnosti, že vrchol antiky nebyl 400 až 200 let před Kristem, jak je všude prezentováno, ale vysoce technologicky i eticky vyspělá antická globální civilizace reprezentovaná "Državou" a později "Velkou Tartárií" se rozkládala na většině území Země: Sibiř, Euroasie, Čína, Indie, Evropa, severní Afrika, Severní Amerika, západní část Jižní Ameriky a skončila až před několika sty lety. (To vysvětluje, proč jsou antické památky, údajně staré více jak dva tisíce let, tak zachovalé. Je to z toho důvodu, protože jsou staré jen stovky let.) Tato společnost měla vyspělou antickou architekturu a kulturu, používala běžně volné energie, portály pro cestování na vzdálené planety a další technologie. A právě do roku 1342 se datuje výrazné poničení této antické civilizace. Apokalyptické události té doby po celém světě jsou ve starobylých textech popisovány jako: ohnivé koule na obloze, zemětřesení, velké lijáky, povodně, několik roků bez slunečního svitu, neúroda s hladomory. Země byla vždy zkoušena zásahy kosmického parazita, který operoval buď na jednom ze tří měsíců obíhajících Zemi, nebo přímo z orbitu kolem Země.

Na konci 15. století se infiltroval kosmický parazit již do pozemských těl a tak na Zemi získal své fyzické zástupce a rozkladnou sílu, která se podílela na destruktivní činnosti celé védské "Državy" – Velké Tartárie. A tak se vedle této původní vyspělé civilizace začala intenzivně vytvářet tzv. "Svatá Říše římská", která byla postavena na židokřesťanském náboženství a svou další vlnou násilné "christianizace" začala ještě více přetvářet vědomí národů, ve své dravčí snaze ovládnout a zotročit celý svět.

Nová chronologie dějin (10. díl)

25.07.2021

Rychlá navigace: