Souvislosti, které všude nenajdete

Nová chronologie dějin (11. díl)

(11. díl)

Na obrazech ze 16. století je často zobrazována vysoká kulturnost a velmi vyspělá antická architektura. Prostorné domy, chrámy, vodovod, široké ulice a náměstí, velké sady a parky. Toto například dokumentují obrazy malíře Karona Antuana, ale i dalších. Tato vyspělá civilizace existovala prakticky po celé planetě, kam dosáhla impérie "Bílé Rasy", ale čelila historicky stejné hrozbě, jako před ní Hyperborea a Atlantida. Pokud se díváme na některé obrazy z různých světových měst, tak bychom si mysleli, že je to Řím, ale třeba obrazy Moskvy a dalších velkých světových měst z té doby jsou zdrojem rozsáhlých antických staveb, které byly rozesety po celém světě. Všude najdeme též obelisky, které energeticky ovlivňovaly příslušné území. Tato říše je historicky známá pod názvem VELKÁ TARTÁRIE. Třetí síla se v té době postupně koncentrovala do oblastí německých knížectví, Francie, Španělska, části Jugoslávie, Čech a Moravy. Rozkladné procesy byly organizovány ze západu na východ. Tato síla zastrašováním, represemi a nemilosrdnou krutostí začala podmaňovat místní obyvatele a brala jim jejich přirozené védské kořeny a nutila jim přijmout cizí židokřesťanské náboženství. Jejím cílem bylo získat místní přírodních zdroje, zavést otrockou poslušnost původních obyvatel a přivlastnění si jejich majetky. Ale jejím hlavním cílem bylo rozložení "Državy" a předat "dobytá území" do správy jimi "požehnaných" feudálních rodů a zničit védskou a slovanskou kulturu Bílé Rasy, společnost vysoce etickou, spravedlivou a mírumilovnou, která se pečlivě řídila kosmickými zákonitostmi a rodovými "KONY". Postupně se tato kosmická parazitická síla infiltrovala do vládnoucích dynastií a začala, vytvářet hybridní rody. Nejrůznějšími podvodnými, silovými a manipulativními způsoby odstraňovala stávající místní moc "Velké Tartárie", nahrazovala ji "svými favority" a pak zaváděla pro svá "kukaččí mláďata" dědičné právo na vládnutí. Tato jejich expanze se projevovala vyvražďováním správcovské infrastruktury původní védské impérie. Nejrůznějšími nekalými způsoby docházelo k přebírání moci, a proto jsou tyto praktiky historicky utajovány a překrucovány, aby lidé neprohlédli jejich "know how", nezobrazovala se jejich historická podlost a také, aby se lidé nepoučili z minulosti. Kdybychom měli pravdivě sepsané dějiny, nepodlehlo by tolik lidí této šílené, matrixové, pro mnohé do očí bijící manipulaci, která se nyní odehrává přímo před našima očima. Pak začala tato temná síla koncentrovat finanční zdroje, ovládla klíčové banky a později i celoplanetární finanční systém – FED.

Násilný, dobyvačný, necitlivý, ambiciózní rys těchto "lidských predátorů" je spojován s agresivním mimozemským genomem R1B, který je zřetelný u samozvaných parazitických rodů Romanovců, Holštejnovců, Oldenburgů ad., je znám jako "anglosaská nátura". A jejich tzv. "modrá krev" je spojována s lidozvířecími predátory, kteří reprezentují temné energie. Tyto bytosti nejsou schopni tvořit, ale zato jsou vybaveni schopností ovládat a zotročovat druhé lidi, skupiny i území. Tuto svoji vlastnost rozvíjí k tomu, aby zde mohli "normálně" fungovat. Tak parazitují na těch lidech, kteří rozvíjí svou tvůrčí energii a zažehli božskou jiskru jim přirozeně danou od stvořitele, a kteří jsou teplokrevní a srdeční. Proto jsou Slované, kteří takové energie mají nejvíce, neustále pronásledováni, mučení a zabíjení. Hybridní bytosti pijí při satanských rituálech jejich krev, unášejí jejich děti, mučí je, aby pak "ujížděli" na takto vzniklém adrenochromu, který jim prodlužuje život a omlazuje je.

Ve druhé polovině 15. století byla soudržnost "Velké Tartárie" podkopána cíleným klimatickým útokem a tak byly připraveny vhodné podmínky pro vznik rebélií jednotlivých povzbuzovaných gubernátorů, kteří se pak bránili poslouchat vzdáleného cara – chána velkého Novgorodu a jako hlavní důvod své separace si zvolili náboženství. Tak docházelo k dalšímu roztržení používání jednotného védsko-staroslověnského jazyka, starořečtiny a používání bukvic, které vytvářely dohromady důležité myšlenkové, filosofické a duchovní poselství.

Nová chronologie dějin (11. díl)

26.07.2021

Rychlá navigace: