Souvislosti, které všude nenajdete

Nová chronologie dějin (13. díl)

(13. díl)

Je to obrovské znásilnění lidstva, které provedl kosmický parazit za velkého přispění jeho přisluhovačů, hybridních rodin a páté kolony na Zemi. Lidé věřili ve své hluboké naivitě a mnozí ještě věří, že "společnost" to s nimi myslí dobře a dělá pro jejich zdraví a pro ně jen to nejlepší. Naprosto ztratili kritické myšlení, zpětnou vazbu, postupně uvěřily všem těm lžím, falzifikacím a podlehly zcela manipulacím. Ve védské Državě ti, kteří se řídili etickým kodexem, kosmickými a duchovními zákonitostmi a rodovými KONY žili v harmonii, dostatku a společenské váženosti. Kosmický parazit toto nastavení obrátil naruby. Spolupracoval a předával vládu nad zbytkem lidstva nemorálnímu, bezcharakternímu, zvrhlému, krutému či hloupému lidskému plebsu, který se mu mnohem více hodil k ovládání, manipulaci a otrocké poslušnosti. Z lidského "plebsu a póvlu" dělal "vážené občany", kruté dozorce a zkorumpované, nemorální zbohatlíky. Takoví "občané" se pak stávali vzorem společenské úspěšnosti a ekonomické prosperity. Byla to jeho strategie, jak co nejlépe ovládnout a zdegenerovat lidstvo. Tak z nevědomých nevzdělanců vytvářel autority a z ušlechtilých lidí otroky. Právě to, že neznáme důkladně své dějiny a nemůžeme se o ně, ani o zkušenosti našich Předků, opřít, je jeden z hlavních důvodů proč nám dnes vládne nemorální spodina a bezohledná mafie.
Během 17. století následovníci falzifikátora Josepha Scaligeriho zabezpečili, aby se všechna jeho pseudofakta a smyšlené události dostaly do všech dostupných knih, kronik a všude tam, kam dosáhla manipulativní ruka kosmického parazita. Navíc byly důsledně ničeny obrazy, sochy, architektura, mapy a vše, kde byla skryta skutečná historie a vědomosti z minulosti. Tyto cenzorské operace probíhaly hlavně v návaznosti na apokalyptické události, které kosmický parazit uměle vyvolal, protože zbytek lidí, který tyto události přežil, měl úplně jiné starosti než se starat o archív, protože bojoval o holé přežití. K tomu se přidala ještě církevní inkvizice, která řádila, kde mohla. Kosmický parazit vytvořil účinný nástroj na ovládání vědomí, znalostí, a podvědomí celého lidstva. Po jeho spuštění si přístup k původním, pravdivým a vysoce fundovaným informacím vyhrazovala pouze elita. A tak si můžeme představit vzniklý model společnosti, kdy zdegenerovaná pozemská elita s nízkým IQ lehce ovládala mnohem inteligentnější, vnímavější a schopnější jedince, kteří byli uzamčeni v omezeném Matrixu, a protože pracovali s nepřesnými, lživými a záměrně zmanipulovanými informacemi, tak se při vší své snaze nemohli nikdy dopídit ke správným, přesným a optimálním výsledkům, což jejich "podprůměrně inteligentní hlídači" zvládali díky přístupu k přesným datům a namalovaným metodickým postupům, zcela hravě. Podprůměrní "elitní" vědci tak nastavovali informační filtr kontroly nad znalostmi lidstva a tak spoluvytvářeli otrocký systém – Matrix, který se stal vysoce účinným nástrojem, pro zavedení parazitického ovládání lidstva na Zemi. Jeho cílem bylo zcela ovládnout vědomí a podvědomí svých lidských obětí, aby se tak staly definitivními vězni tohoto důmyslného vězení, a aby si navíc ani nebyli tohoto vězení vědomi. Lidé bohužel neustrážili svoji svobodu a je velké selhání a ostuda, že jsme toto dovolili.
V roce 1613 byla dosazena za pomoci jezuitské britské korony k vládě dynastie Romanovců. Západní kabalisté vedli podvratnou válku proti Slavjanům, Árijcům a Velké Tartárii po celé zemi. Židé, kteří se v této partii nemálo angažovali, nechali úmyslně zplesnivět obilí a chleba. Potraviny prodávali za velmi předražené ceny a tím uměle vyvolali hladomor, který pomáhal rozkládat morálně Velkou Tartárii. Evropští vládci uzavřeli dohodu s dosazenými Romanovci, podle které Holanďané, Francouzi a Britové získali právo na ovládnutí nových území. Tak vtrhli do Severní Ameriky, aby toto území dobyli a vytrhli tuto oblast z vlivu Velké Tartárie.

Nová chronologie dějin (13. díl)

29.07.2021

Rychlá navigace: