Souvislosti, které všude nenajdete

Nová chronologie dějin (14. díl)

(14. díl)

Vše nasvědčuje tomu, že Husité ve své době pořádně vystrašili ty, kteří se v té době pod záštitou kosmického parazita snažili zavést "světový koncentrák", stejně jako se i dnes snaží vytvořit NWO všichni ti, kteří slouží "temné síle" a této zvrhlé myšlence. Husitské hnutí pomohlo obnovit antickou civilizaci a kosmický parazit to vnímal jako obrovské selhání, protože jeho plán byl silně narušen. Proto musela být naplánována další apokalyptická událost. Katolická církev, která stála na straně parazita, pak vysvětlovala přeživším, že spravedlivý božský hněv zasáhl ty "nehodné", a proto se intenzita zdecimování lidstva snižovala od severu na jih a z východu na západ, tedy z Velké Tartárie, k územím ovládaných katolickou církví.
Armagedon v roce 1675 způsobil prakticky konec antické civilizace. V důsledku vesmírné války došlo k pádu úlomků vesmírných těles a nasměrovaných asteroidů do cirkumpolární oblasti. Důsledkem toho se celá hydrosféra Země otočila k její litosféře a zároveň došlo k přílivu vodních mas na všechny kontinenty ve směru od severního pólu a zejména po Euroasii se pohybovala megatsunami, která ničila vše, co jí stálo v cestě. Severnější oblasti pevniny byly zaneseny bahnem, hlínou, kameny a antické stavby byly pod nimi pohřbeny. Směrem na jih ničivá síla klesala, včetně vrstvy nánosů. Tak byla mnohá města zanesena několika metrovými nánosy a na těchto naplaveninách a troskách se pak obnovovala původní města. Tímto byla zničena na severu antická města i antická civilizace. Nad Sibiří došlo ke krátkodobému otevření obalu Země a vesmírný chlad způsobil prudkou změnu klimatu v této oblasti. Staré encyklopedické texty uvádějí, že před touto událostí byla Sibiř největším dodavatelem ananasů do Evropy...
Od Petrohradu po Paříž se území ocitlo pod 5 metrovými nánosy naplavenin. Ze spodu trosek občas trčely antické stavby a rovinaté Polsko bylo "spláchnuto" a zůstalo de facto bez obyvatel. Celá rozsáhlá území se musela znovu zalidňovat a zalesňovat. Na jihu už katastrofická vlna ztratila svoji ničivou sílu a tak nejvíce antických památek se zachovalo v Řecku a Itálii. Valící se vody s hlínou byly prudkým mrazem ihned zmraženy na kámen a tak vznikl sibiřský permafrost a až v současnosti se dle dostupných informací pomalu začala tato oblast znovu vracet do svého původního klimatického stavu. Obrovským tlakem došlo k uvolnění vody, vázané hluboko v podzemí v minerálech a tím došlo k uvolnění obrovské masy vody, která způsobila vzedmutí celosvětové hladiny oceánů o 50 m, to ostatně potvrzují historické mapy před tímto datem, na kterých hladina světových oceánů je skutečně o 50 m níže. Pevniny a kontinenty tak byly zaplaveny o 50 m nadmořské výšky, a tím se dostala světová hladina oceánů na nynější úroveň.
Aby "historici" vysvětlili ten obrovský úbytek lidstva, vymysleli si velké morové a cholerové epidemie, které údajně zlikvidovaly celá města a dokonce "Třicetiletou válku", která vůbec neproběhla, ale měla pokrýt bílé místo vzniklé v historii. Globální katastrofa vyhubila na některých místech 90 % lidstva. Nová HIS – TORIE měla za úkol pouklízet "nevhodné" informace. Tímto úklidem byli pověřeni Jezuiti. Dohlíželi na naplňování této agendy, přepis dějin a správné nápisy na budovách i sochách.
Útok na centrum Tartárie byl kosmickým parazitem dlouho dopředu naplánován, s přihlédnutím k tomu, aby přežili ti, kteří dlouhodobě spolupracovali s katolickou církví, temnou silou a měli určité rysy charakteru. Ti vědomí, svobodomyslní, védské vzory, a ti co drželi morální sílu Velké Tartárie museli být nahrazeni těmi poslušnými, slepě důvěřivými a bezcharakterními. Veškerá fakta, která byla lidstvu utajena a odňata jsou tak zdrcující, že mohou u některých lidí vyvolat šok či schizofrenii, protože už neplatí, že je dáno, co je psáno a platí: "co se stalo, se nestalo".
Kosmický parazit dlouhodobě zkoumá lidské DNA, zda u nás převládá parazitický jemu blízký gen nebo ten slovanský, tvořivý, pro něho nepřátelský. Určité indicie naznačují, že část lidstva byla po kataklyzmatických událostech naklonována, aby byl slovanský genom rozředěn...

Nová chronologie dějin (14. díl)

30.07.2021

Rychlá navigace: