Souvislosti, které všude nenajdete

Nová chronologie dějin (15. díl)

(15. díl)

Antické stavby byly rozesety po celé oblasti vlivu Velké Tartárie a tedy nejen v Řecku a Itálii a fungovaly jako obrovské rezonátory vyšších frekvencí. V antických chrámech docházelo k frekvenční harmonizaci, léčení, duchovnímu probouzení, povznášení a mentálnímu zcelování. Zde silně rezonovaly pozitivní frekvence a ještě více byly zesilovány v přistavovaných kopulích, které svým zvýšeným účinkem částečně eliminovali celosvětové snížení frekvencí a zhoršenou "vertikální komunikaci" lidstva po kataklyzmatické události z roku 1675. Přítomní zde byli nabíjeni energií a prostupovaly jimi frekvence, které prohlubovaly jejich spojení s Duchem a vyšším vědomím. Vysoké frekvence také upravovaly deformace aury a tak i léčily fyzická těla přítomných. Tak se z "nízkovibračních nelidí" "vyráběli" opět lidi plnohodnotní, s vertikálním vesmírným napojením, k nelibosti temných sil, šířících zotročující nízkofrekvenční židokřesťanství.
Všichni mírumilovní občané Velké Tartárie, kteří přežili tento kataklyzmatický útok, se pustili do obnovy infrastruktury Velké Tartárie. Byly vykopávány a znovu rekonstruovány některé antické stavby a chrámy. Přestože se frekvenční podmínky výrazně změnily k horšímu, lidé se znovu shromažďovali v chrámech, kde se opět napojovali na stvořitelské vědomí, otevírali a obnažovali v sobě Ducha, který jim umožňoval pročisťovat auru, a který je vedl k tomu, aby se stali "probuzenými" a morálně čistými občany obnovované civilizace. Každý vědomý člověk pak viděl díky své frekvenční aktivaci barvu a tvar aury ostatních lidí a už jim nemohla být skrývaná faleš a lež, protože ihned viděli zbarvení aury druhých lidí. Temno a zlo aktivované vyšší lidské vědomí automaticky identifikovalo a bylo jasně vidět, jak se kdo "vybarvil". Znovu zrekonstruované a budované antické chrámy posouvaly lidskou védskou civilizaci opět ke Světlu a katolická církev s židokřesťanským náboženstvím ztrácela ve společnosti vliv. Na to kosmický parazit zareagoval tak, že začal připravovat a později vytvářet další přírodní kataklyzmata, která pak zdecimovala ještě více vzestupující lidstvo.
Také díky andělskému vlivu se lidé reformovali a duchovně postupovali stále více a doba 17. a 18. století byla obdobím renesance a osvícenství. Díky obnovení řady antických posvátných staveb byly lidem opět zprostředkovány silné a vysoké vibrace přicházející z "nebeského chrámu" a dávné poselství Krista se opět promítalo do nového myšlení lidí. Tak bylo obrušováno surové invazivní myšlení neprobuzené populace a následně se dostavila velká vlna rozšiřování lidského vyššího vědomí. Přibývající nové a nové chrámy a rozšířené vědomí stále více lidí, odklánělo tuto civilizaci od židokřesťanství.
V té době zde žili lidské bytosti ve dvou rozměrech. Do 2 metrů a 3.5 až 4 metry, což ukazuje celá řada barokních obrazů, kde jsou zobrazováni lidé, kteří jsou velicí do pasu, těm druhým a také chrámy byly dimenzovány i pro větší bytosti. Společnost dbala a myslela na všeobecné blaho a lidé menšího i vyššího vzrůstu se bez rozdílu stávali součástí vyspělé duchovní komunity. Měřítkem byla pouze přirozená duchovní autorita, která vyzařovala z jednotlivých lidí a kdo získal vyšší vědomí a schopnost napojení přirozeně věděl, kdo je také vědomý a kdo získal schopnost vyššího vědomí. Frekvenční dobíjení v chrámech nebylo povinností, ale spíše "závislostí" a přirozenou potřebou pro všechny probuzené. Díky této rezonující chrámové vyšší frekvenci se stalo mnoho lidí světlými osobnostmi, urychlil se jejich pozitivní vývoj a jejich duchovní rozvoj je přivedl na zrychlenou evoluční cestu, kterou by jinak nešli. V antických chrámech se velmi zhušťovala energie, kterou bylo možno posílat i na dálku, stejně, jako my dnes šíříme radiové vysílání. Frekvence v nich vzrůstaly natolik, že byla vidět i přítomnost andělských bytostí a někteří vnímaví malíři malovali to, co zde opravdu viděli. Když porovnáme architekturu a technické parametry kopulovitých nadstaveb v chrámech a zvonovité stupy v Nepálu a Tibetu, zjistíme jejich velikou podobnost, protože oba typy staveb fungují na stejných principech. Obě stejně dobře generují a zesilují příslušné frekvence. Automatická kresba těchto zvonovitých objektů ukázala, jak se zde silné energie mohutně odráží od zemského povrchu, rezonují a pak se spojují s Vesmírem. Právě tyto přistavované kopule na antických chrámech velmi dobře sloužily jako ještě silnější rezonátory a nahrazovaly velké frekvenční výpadky, které se projevily po kataklyzmatu a umožňovaly lidstvu ještě více zvyšovat svoje vědomí a získávat opět vesmírné napojení.

Nová chronologie dějin (15. díl)

31.07.2021

Rychlá navigace: