Souvislosti, které všude nenajdete

Nová chronologie dějin (35. díl)

(35. díl)

Co se tedy vlastně stalo v letech 1812 až 1815?
Jednou z možných variant je, že země Tarcha a Tary – Tartárie byla podrobena masívnímu bombardování. Mohl to být roj meteoritů, mohly to být i nesmírně ničivé bomby nebo frekvenční zbraně či kombinace všeho toho dohromady.

V devatenáctém století ani Rusko, ani Británie ještě jaderné ani jiné podobné zbraně nevlastnily, a tudíž je nemohli použít. Tak kdo je mohl použít? Že by skrytá, bedlivě utajovaná síla, šedá eminence za scénou, která tahala za provázky a posouvala své "lidské šachové figurky" po povrchu planety Země? Vše ukazuje na to, že na žádost těch, kteří přímo podléhali těm, kteří se nacházejí na nejvyšším vrcholu mocenské pyramidy a byli s touto silou v úzkém kontaktu, která z orbitu pozoruje probíhající děje na naší planetě, byla Slovansko-Árijská říše zničena.

Co se týče klíčového roku 1812, tak na jeho paměť byla vytvořena stříbrná medaile, stejná pro všechny, pro povstalce, pro vojáky i pro generály. Nejdříve chtěli na lícovou stranu umístit profil cara, jak to v takových případech bylo zvykem, ale Alexandr I. přikázal udělat jiné vyobrazení a vytisknout na medaili slova z žalmu Davidova: "Ne nám, ne nám, ale jménu tvému..."

Skeptický čtenář si může myslet, že tyto informace mohou sloužit jako předloha nějakého alternativního románu, ale musím ho zklamat. Tato alternativní historie se nyní začíná v Rusku vyučovat ve školách, na rozdíl od "vzdělávacích historických pořadů" v zombi-bedně. To, co se ve světě v naší historii skutečně stalo, se teprve nyní začínáme postupně dovídat, na základě jednotlivých dílků, které jako mozaiku skládáme pomalu dohromady.

To, že Tartárie byla v minulosti zasažena zacíleným meteorickým rojem či jaderným bombardováním, někteří možná nazvou nesmyslem, protože jejich nastavený "operační systém" jim nedovoluje takové informace přijmout. Nehodí se jim do obrazu světa, který jim v hlavě vytvořilo komerční vzdělávání, výchova, dogmatické autority, manipulace v médiích a vytvořily v jejich vnímání nepřekonatelný blok. Mnozí se pak novým informacím, které nejsou v souladu s jejich nastavením, brání a lpí na svém stereotypu vnímání, přestože se podobných informací začíná objevovat stále více a více. Přitom je známo plno faktů a archeologických nálezů, které potvrzují, že již v minulosti existovaly zbraně, svými účinky velmi připomínající zbraně jaderné a byly známé už před tisíciletími. Jejich použití barvitě líčí například indický epos Mahábharáta nebo biblická Apokalypsa, a to, co uviděla Lotova žena, asi také nebylo nic pěkného. Připomenout můžeme i archeologické nálezy z míst jako Mohendžo-daro nebo Harappa. Není nijak složité si ke všemu dohledat informace. Stejně tak vysvětlení výrazu "bohové" překračuje rámec tohoto seriálu a vyžádalo by si daleko obšírnější zpracování.

Stále více historiků i badatelů se shoduje na tom, že před dvěma sty lety došlo na území dnešního Ruska, v jeho okolí a v některých dalších státech k obrovské katastrofě, která měla za následek nejen nesmírné škody na obrovském území, změnu klimatu, ale pochopitelně i nepředstavitelné ztráty na lidských životech. Shoda už ale nepanuje v názoru, co bylo příčinou této katastrofy. Byl to přírodní úkaz, nebo úmyslná genocida Slovanů?

Po prozkoumání velkého množství materiálů lze vyvodit velmi zajímavé závěry. Z toho, co tu bylo popsáno, je jasné, že Tartárie skutečně existovala, ale kolem jejího zániku se vznáší cosi temného a tajemného, co se nemáme dozvědět. Právě tento fakt, že se o toto někdo postaral a to velmi důkladně a vymazal z paměti lidí i z celé lidské historie vzpomínky na tuto katastrofu, samo o sobě svědčí o něčem velmi významném, nezvyklém a velmi znepokojivém. Přitom se toto zamlčování nemohlo dít bez přímé účasti vládnoucích elit na těchto událostech, protože právě ty kontrolují cenzuru a celosvětové šíření informací.

Nová chronologie dějin (35. díl)

24.08.2021

Rychlá navigace: