Souvislosti, které všude nenajdete

Nová chronologie dějin (38. díl)

(38. díl)

Na mapě světa z roku 1575, kterou vytvořil Francouz Francois De Belleforest objevíte spoustu věcí, které nezapadají do "oficiálních" historických souvislostí. Zajímavé na této mapě je, že jsou na ní zobrazena a označena největší nebo nejdůležitější města té doby. Ale třeba v Africe je zobrazeno mnoho měst a řek, které na dnešní mapě už neexistují. Je to v oblasti severní Afriky, kde by se měla nacházet Saharská poušť. Takové zobrazení navíc můžeme vidět i na jiných mapách a to až do první poloviny 18. století. Názvy měst v Evropě, na Středním východě, v Indii víceméně odpovídají tomu, co známe i dnes, ale na Sibiři nebo na území dnešní Číny je všechno jinak! Na Sibiři je překvapivě mnoho měst, včetně těch, která jsou až za polárním kruhem: Taingim, Naiman, Turfon, Coβin, Calami, Obea. Říkají vám něco tato jména měst?

S územím moderní Číny také není něco "v pořádku". Většina tehdejších měst zjevně není čínská. A kam zmizel Peking?! Oficiálně byl Peking považován za největší město na světě v období od 1425 do 1650 a od 1710 do 1825, ale na mapě vidíme na jeho místě a v okolí sice mnoho měst, ale nevidíme tam toto údajně největší město na planetě té doby! To by znamenalo, že Číňané (v té podobě jak se nám jeví dnes) ještě nebyli v té době přesídleni do této oblasti a stalo se to až po roce 1575?

I v Evropě jsou na mapě nepřehlédnutelné zvláštnosti. Je zajímavé, která města se pro autora zdála v Evropě a na území Ruska nevýznamná. V Evropě třeba: Lisabon, Sevilla, Lion, Brest, Paříž, Ausburg, Vídeň, Danzic, Krakov, Budín, Ragura, Bergen a Konstantinopol nejsou jasně označeny. Ale vidíme zde jasně Troy (Tróju) !!! To znamená, že ve druhé polovině 16. století bylo umístění Tróji nejen dobře známé, ale toto město stále existovalo. A oficiální verze nám tvrdí, že Trója zmizela před naší dobou. Mimochodem, kde se poděl na mapě třeba Řím? Francie sama se zde nazývá Galií, jako za dob Římské říše. Ale Řím zde chybí... Skutečnosti, které již byly shromážděny v dostatečném množství, ukazují, že v 18. století se dynastie Romanov-Oldenburg s podporou evropských vládnoucích dynastií začala zmocňovat území pravoslavného státu. A tyto snahy začaly získáním kontroly nad Petrohradem. V letech 1773 - 1775 byl také učiněn pokus zmocnit se Moskvy, který nám je prezentován jako "povstání rolníků vedené Yemelyanem Pugachevem", ale skončil neúspěšně, ačkoli oficiální romanovská verze historie nás ujišťuje o opaku. Proto byla naplánována další válka v letech 1810 - 1815, na kterou se Romanovci-Oldenburgové po mnoho let pečlivě připravovali. V roce 1812 upadl do zajetí Smolensk, Moskva a v roce 1815 Kazaň.

A pak, následně v dubnu 1815, došlo na západní Sibiři k rozsáhlé planetární katastrofě, kterou organizovali "síly", kterým věrně sloužila západní vládnoucí elita. Tato katastrofa zničila prakticky všechny lidi, kteří v té době žili v této oblasti. Přibližně ve stejných letech, v letech 1810 - 1815, byl také proveden "očišťovací" útok Uralu zřejmě z velké části pomocí jaderných zbraní. To všechno dohromady vedlo k tomu, že Romanovci-Oldeburgové byli schopni tato území rychle připojit k jejich nově vytvářenému "Impériu" a to navíc s minimálními ztrátami. Ekonomická, dopravní a vojenská infrastruktura, která existovala na území západní Sibiře, byla z velké části zničena, zemřelo obrovské množství lidí a ten zbytek lidí, který po tomto datu přežil, byl naprosto dezorganizovaný a byl na pokraji přežití. To znamená, že prakticky už nezbyl nikdo, kdo by fyzicky mohl klást další odpor vůči této nově vznikající mocenské struktuře.

Nová chronologie dějin (38. díl)

27.08.2021

Rychlá navigace: