Souvislosti, které všude nenajdete

Nová chronologie dějin (45. díl)

(45. díl)

Kolem roku 1824 (oficiálně ale v roce 1842) proběhla celoplanetární katastrofa nebo válka. Tato událost byla zachycena vytvořenou roční vrstvou ledu v ledovci, která dříve nebyla a také vrstvou popela. Toto svědčí o změně klimatu a prudkém ochlazení. Povodeň zasypala hlínou prakticky po celém světě budovy až do prvního patra a výše. Tato událost se stala podle dostupných pramenů v roce 1842, ale pokud odečteme 18 let časového vakua, které zřejmě tato katastrofa vytvořila, dostaneme rok události v roce 1824. Je to rok proslulé Petrohradské povodně. Tento už druhý chronologický časový skok vznikl jako důsledek zániku mezipovodňové civilizace. Stejnou časovou nesrovnalost najdeme v dokumentech, které pojednávají o explozi Tuly, ke které došlo v roce 1812, když byla zničena a obsazena Moskva Napoleonem. Tato událost ale byla přenesena do roku 1830, tedy se zde objevuje také rozdíl 18 let.
V polovině 19. století proběhla na Zemi závažná globální katastrofa, která zcela změnila životní i společenské podmínky na planetě. Dobové fotografie a rytiny ukazují pustá města, kopce bez stromů, velké nánosy bahna a hlíny v ulicích až do výšky 5 až 20 metrů. Jakoby se zastavil čas. Chybí dostatek lidí a pár přeživších se snaží odkopávat obrovské nánosy hlíny. Rusko, Amerika, Evropa, všude stejná situace. Dobové snímky ukazují vykopávání Říma koncem 19. a ještě začátkem 20. století. Radikálně se změnila biosféra a dokonce došlo k radikálnímu poklesu tlaku atmosféry až 10 krát. Vzduchoplavectví se stalo za těchto podmínek nereálné. Většina lidí byla odříznuta od komunikace s duchovním světem a temná parazitická síla byla zvýhodněna při své protilidské činnosti a ještě více si upevnila moc a vliv na Zemi. Sever a jih planety pokryl led a Sibiř zmrzla na kost. Začaly zimní periody, které v minulosti nikdy nebyly. Došlo k výraznému poničení lidského genofondu a vzhledem k několikanásobnému snížení hustoty energetického pole se výrazně snížila schopnost přijímat "potravu" ve formě energie – prány.
Katastrofa před rokem 1842 způsobila světový chaos a nejméně poškozená Británie zahájila nové rozdělování světa. Tartárie byla zasažena meteorickým rojem či jaderným bombardováním a na území dnešního Ruska a některých okolních států došlo k obrovské katastrofě, která měla na těchto územích za následek nejen nesmírné škody, změnu klimatu ale také nepředstavitelné ztráty na lidských životech. Tato katastrofa rozdělila 19. století na dvě naprosto odlišná období.
Lidem se neuvěřitelně lže. Byly jim zcela pomíchány, zfalšovány a překrouceny jejich dějinné události a převrácena časová chronologická posloupnost. Byly falšovány mapy, důležité listiny i kroniky. Nevhodné osoby pro manipulativní scénář našich loutkařů byly historicky vymazány nebo byl pozměněn jejich skutečný život a odkaz. Byla zapřena celá éra nedávné antické Impérie a Velké Tartárie a celá jejich minulost byla překryta vymyšlenými křesťanskými dějinami. Antické období, jehož vrchol byl ve středověku, bylo posunuto v čase 200 let před začátek letopočtu. To potvrzuje velké množství velmi zachovalých antických staveb po celé planetě, které jsou staré maximálně několik stovek let. Lidstvu bylo vymazáno jeho dlouhé, vědomé období a posunuto do hlubokého zapomnění jeho duchovní a pozitivní směřování, ctící odkaz Velké bílé Rasy. Cíleně jsou zamlčeny dějinné události Člověka tvořivého, moudrého a spravedlivého i ušlechtilá doba před obdobím kataklyzmat. Lidem byla vštěpována lunární, pragmatická židokřesťanská filosofie a dravčí "pravdy" typu: "Větší ryba přirozeně požírá menší a slabší", "účel světí prostředky" a "koho chleba jíš, toho píseň zpívej". Skutečně lidské, sluneční a kristovské postoje byly zesměšňovány a odsunuty do sféry naivity, hlouposti a utopie nebo byly tvrdě pronásledovány, ničeny a upalovány.
Uměle vytvářené klimatické katastrofy, válečné konflikty a války zničily vybudovanou infrastrukturu lidstva, vylidnily města a z velké části i celá rozsáhlá území a následně také zapříčinily hladomor. Způsobily ztrátu velké části lidského poznání. Nastalo silné rozostření vnímání paměti lidstva a ztráta dějinné kontinuity. Na uvolněných územích došlo k novému "zalidňování" a lidem byla podstrčena nová, uměle vytvořená "His – Torie". Přes závoj všech těchto událostí prosvítá cíl těch, kteří za oponou toto loutkové divadlo vytvořili: "Nesmíte znát pravdu ani své vlastní dějiny, abyste zůstali dostatečně nevědomí a lehce manipulovatelní. Aby vám mohlo být přiděleno postavení plebejce a vy mohli být s poctami pasováni na otroka."

Nová chronologie dějin (45. díl, foto 1)
Nová chronologie dějin (45. díl, foto 2)
Nová chronologie dějin (45. díl, foto 3)
Nová chronologie dějin (45. díl, foto 4)

03.09.2021

Rychlá navigace: