Souvislosti, které všude nenajdete

Nová chronologie dějin (46. díl)

(46. díl)

Ve druhé polovině 19. století po globální katastrofě došlo k zorganizování dalšího zamlčování celého spektra lidského poznání. Byla snížena technická vyspělost lidstva a lidem byla "odebrána" celá řada do té doby běžných technologií, včetně používání zařízení a osvětlovacích těles na volnou energii. Globální katastrofa s povodní způsobila chaos na velké části planety a naopak velkou výhodu pro Británii, která byla touto událostí postižena minimálně. Obchodníci a bankéři na britských ostrovech (Rotschildové) vytvořili obrovské finanční, vojenské a technologické zdroje. Díky tomu začala britská pobočka východoindické nadnárodní obchodní společnosti, která si začala říkat Britské impérium, světovou expanzi. Britové svrhli mnohé vládnoucí kruhy a zorganizovali skutečné pronásledování místních aristokracií. Financovali revoluce, což je nám prezentováno jako "národně osvobozovací boj", ale šlo zde o svržení moci místních aristokracií a postupné předávání moci vznikající temné stínové vládě, která se tajně formovala prostřednictvím tajných společností a zednářských loží. Cílem byla úplná likvidace zbytků globální antické Impérie (Velké Tartárie) prostřednictvím jejího úplného rozvratu. Jezuité a kabalisté vytvořili "Filtr možných znalostí" (Matrix). "Svatý Řím" byl předurčen, jako jedno z center "cabal" (Řím, Londýn, New York) k ovládnutí lidstva. Tato globální katastrofa také zničila a zasypala mnoho staveb antické globální Impérie – Velké Tartárie, které byly rozesety po celém světě.
Pro dokonání plánu na ovládnutí lidstva byla zorganizována rozsáhlá dezinformační manipulace. Tzv. věda předávala lidem pokřivené přírodní zákony a neumožňovala jim rozvíjet skutečné poznání, aby pochopili tuto Realitu a roli Člověka. Skutečná věda byla k dispozici jen pro vyvolenou parazitickou elitu, což vytvářelo ještě větší rozdíl mezi informovanými a neinformovanými a vedlo to ještě k hlubšímu ovládnutí ostatního lidstva. Na tomto scénáři se podílela celá řada zkorumpovaných vědců, lékařů a společností glorifikovaných "osobností", kteří byli členy temných zednářských organizací a podíleli se na zradě lidí a na jejich oklamání (Isaac Newton, Charles Darwin, Louis Pasteur a mnozí další). Temný zednář Isaac Newton "vymazal" ze všech vědeckých publikací ÉTER, čímž došlo k obrovskému poškození původního fyzikálního, chemického a biologického pohledu na svět.
Využíváním volné energie je možno odstranit ze Země uměle vytvořený nedostatek, hlad, zotročování lidí, zbytečné ničení přírody a poskytnout lidem zdarma základní životní potřeby. Nutné ovšem je, aby byly dodržovány všeobecně zavedené "bezpečnostní" a morální zásady při užívání této energie.
Na spiknutí proti lidstvu se výrazně podílel tajemný spolek iluminátů. Tuto tajnou společnost, založil 1. května 1776 Adam Weishaupt, profesor církevního práva na universitě v Ingolstadtu. K založení byl vyzván Rothschildem. Weishaupt vypracoval složitou hierarchii tajných stupňů a do iluminátského řádu byli nalákány tisíce předních a vlivných Evropanů. Weishaptovým cílem bylo strhnout na sebe a na svého "mecenáše" potají moc ve všech zemích světa pomocí spousty spiklenců, kteří byli v nejrůznějších důležitých postaveních, kde skrytě pracovali na realizaci přesně stanoveného plánu k získání světovlády a vytvářeli tajnou temnou armádu. Společně s Rothschildem se jim podařilo dostat krále a knížata do finančního nevolnictví (úrokového). Rozbíjeli a postupně ovládali jednotlivá království, inscenovali války a nakonec zplodili takový svět, jaký známe dnes. Měli prsty ve všech velkých revolucích, které postihly svět od americké války za nezávislost, včetně francouzské revoluce. Na sklonku 19. století se podařilo zachytit tajné pokyny Židů na uchopení světovlády – "Protokoly sionských mudrců" – židovskochazarský plán na ovládnutí světa. Prakticky všechny citované cíle obsažené v tomto textu se jim podařilo realizovat během 20. století. Finálním cílem bylo nahrazení všech vlád jedinou židovsko-chazarskou supervládou, která by panovala světu pomocí děsivého byrokratického aparátu. Protokoly podrobně líčí, jak bude svět a lidstvo sraženo na kolena všemožně podporovaným znemravňováním lidstva, rozdmycháváním národnostních, sociálních a náboženských sporů, podporou morálního a mravnostního úpadku, podrýváním respektu ke skutečným vzorům, zaváděním rozkladných ideologií a náboženství, podněcováním hospodářských krizí, konfliktů a válek.
"Kosmičtí falzifikátoři" a nelidští dravci na Zemi udržovali lidstvo pod důslednou kontrolou, v neustálém strachu a pod vlivem nemorálních autorit a nepravdivých informací jak technických, vědeckých tak i duchovních. Tím se lidstvo ocitlo v hluboké nevědomosti, v nízkých vibracích chaosu a strachu a bylo neustále směřováno k duchovnímu pádu. Takto mu byla neustále brána a velmi ztěžována možnost přirozené evoluce a vzestupu...

Nová chronologie dějin (46. díl, foto 1)
Nová chronologie dějin (46. díl, foto 2)
Nová chronologie dějin (46. díl, foto 3)

04.09.2021

Rychlá navigace: