Souvislosti, které všude nenajdete

Nová chronologie dějin (47. díl)

(47. díl)

V tuto chvíli není pochyb o tom, že civilizace Země se srazila s vnější silou, se kterou se z nějakého důvodu nebyla připravena setkat. Tato technogenní civilizace parazitického typu, jejíž působení se projevuje nejen zotročováním obyvatel zajatých světů, ale také šířením vlastního modelu chování, který "šíří informace viru parazitismu". Stejně, jak existují biologické viry, které infikují fyzické biologické tělo, tak existují také informační viry, které ovlivňují mysl a vědomí lidí. A je mnohem obtížnější bojovat proti těmto virům než proti virům biologickým. Následky jejich dopadů mohou být pro civilizaci doslova ničivé a fatální.
Bylo by dobré si povšimnout několika zvláštních okolností v chování kosmických útočníků. Za prvé, je to skutečnost, že se skrývají. Tento fakt neznamená, že se snaží oklamat jen obyvatele Země, ale své počínání skrývají též před autoritou jinou, vesmírnou či galaktickou, soudě podle starých mýtů různých národů. Z toho vyplývá, že kromě nás existuje někdo, koho se bojí, a právě z tohoto důvodu se na Zemi snaží vždy vše zařídit tak, aby to navenek vypadalo, jako bychom si jen my lidé, sami dělali celý tento nepořádek a páchali toto evidentní a někdy naprosto nelogické zlo.
Zadruhé došlo v posledních dvou stech letech k výbušnému růstu technogenní vědy a vývoji technologií na ní založených a je nám najednou "dovoleno" tyto technologie používat. Sice je celý proces pod velmi přísnou kontrolou parazita a také celé to "vakcinační čipování" je jednou z jejich dávno dopředu naplánovaných etap naší kontroly, ale přesto nám "dovolili" vyvíjet docela vážné věci, jako jsou atomové zbraně, elektronika nebo i jiné moderní zbraně.
Tyto parazitické elity zde na Zemi (mimo jiné) zřejmě staví výrobní základnu, kterou potřebují. A mohou to dělat jen ze dvou důvodů. Buď byl zničen jejich původní svět, takže je nutné se nyní usadit v novém, nebo v minulosti ovládali Sluneční soustavu a nyní je zde zablokovaly záchranné síly, které se k nám přiblížily z ostatních bratrských světů, aby prolomily současnou blokádu, která nás odděluje od "civilizovaného Vesmíru", protože jsme zatím ještě příliš "infekční".
Původním jazykem mimozemské rasy je zřejmě latina. Někteří vědci to považují za mrtvý nebo uměle vytvořený jazyk, protože v jeho původu a šíření je mnoho zvláštností. Ale skutečnost, že v takzvané "černé magii" jsou všechna kouzla přednášena v latině, v katolické církvi jsou bohoslužby vedeny v latině a téměř všechny první vědecké knihy o matematice, fyzice, chemii a medicíně byly psány výhradně v latině, to reálně naznačuje.
Skutečnost, že blížící se pozitivní vesmírné síly zablokovaly pouze Sluneční soustavu, ale zatím plně nespustily osvobozeneckou operaci, má zřejmě dva důvody. Zaprvé nevědí, zda bude civilizace Země schopna překonat smrtící a zhoubný virus parazitismu. Bez splnění tohoto bodu a bez úplného zotavení lidstva, nemůže být karanténa Země zrušena, i když by byli útočníci zneškodněni. A za druhé, civilizace, která nás zajala, drží populaci Země jako rukojmí a vydírá osvobozovací síly mnoha způsoby. K tomu také může sloužit "dovolený" rozvoj jaderných technologií a vytvoření gigantického arzenálu jaderných, biologických a klimatických zbraní, které jsou pod kontrolou vládnoucí elity a parazitických útočníků, které tato elita "zbožně" poslouchá. V případě pokusů o přímou intervenci třetí síly hrozí, že Země, spolu s celou populací bude zničena.
Výsledkem je, že jsme se ocitli v patové situaci, ale vše nyní závisí na nás, na úrovni probuzenosti na morální volbě každého z nás, co v této situaci každý z nás udělá. Může stát na straně parazitických útočníků a přijmout jejich zlovolnou ideologii a postupně se propadnout do otrockého nevědomí, role nesvéprávného sluhy, poskoka a zrádce svého lidského druhu nebo zůstat Člověkem, ale zároveň s tím upustit od určitého luxusu, "existenční jistoty", podstrčených "radovánek" a propůjčené moci, která ho svádí od lidské přirozenosti. O tom, že tady již operuje třetí "kosmická" síla, a že hraje na naší straně, ale není žádných pochyb. Koneckonců je to i v jejich zájmu, zbavit se této temné a nekonečně nenasytné hrozby, která se hrozí nekontrolovaně zmnožit. Pomoc je tady a temné straně už nebude dovoleno vyvolat další gigantické katastrofy. Ale to, co se nyní stane na Zemi, a jaký to bude mít spád, zcela záleží na našem postoji. Musíme si zejména uvědomit, že intenzita naší "nespokojenosti" se současnou situací na Zemi, aktivita, kterou pomůžeme nadcházející změny vyvolat, touha vytvořit lepší svět a nekonečná víra v to, že se nám to všem nakonec podaří, zcela jistě změní současné nepříjemné status quo. Zda to bude trvat měsíce či dlouhé roky, ale záleží skutečně na každém z nás.

Nová chronologie dějin (47. díl)

05.09.2021

Rychlá navigace: