Souvislosti, které všude nenajdete

Nová chronologie dějin (5. díl)

(5. díl)

Aby se temné parazitické síle podařilo "správně" interpretovat a ukotvit "křesťanský příběh", tak byl v roce 1325 svolán první křesťanský koncil v Nike a na něm Radomíra prohlásili za židokřesťanského spasitele. Poselství Světla bylo patřičně utlumeno, přepsáno a převráceno. Židokřesťanství tedy nezačalo v roce 33, jak uvádí oficiální historie, ale bylo cíleně předsazeno o 1000 let do minulosti. K těmto závěrům došli ruští historici Nosovský a Fomenko, díky zkoumání starobylých knih, starých kronik, odtajněných textů a jejich pravosti. Tak odhalili novou utajovanou chronologii dějin a neskutečně rozsáhlou manipulaci s lidstvem ze strany kosmického parazita.
V 8. až 10. století temná síla začala vytvářet židokřesťanské náboženství s mocenskou strukturou a cílem co nejvíce oslabit Velkou Tartárii, která kontrolovala rozsáhlé území Asie, Číny, Indie, Evropy, Severní Ameriky, západní část jižní Ameriky a severní Afriku. Pomocí "kříže", intrik a svých "zástupců na Zemi" začala vytvářet veliký tlak na Državu, aby získala přístup k nerostnému bohatství po celém světě. Zpočátku se tyto síly zaměřily na střed Evropy, aby si zde vytvořily základnu pro svou budoucí rozkladnou expanzi. V rámci dopředu vytvořené strategie vzniklo císařství a do čela tohoto útvaru byl "dosazen" rod Lucemburků a právě Karel IV se stal roku 1355 císařem svaté říše římské. Této historické události ovšem předcházely mnohé děje, o kterých oficiální historie záměrně mlčí a utajuje je. Na podporu tohoto plánu proběhla v roce 1342 apokalyptická katastrofa, velká potopa. Vše nasvědčuje tomu, že tato potopa byla vyvolána kosmickým parazitem pomocí pokročilých technologií. Cílem bylo pomocí přírodních živlů oslabit soudržnost původní Državy a první etapou bylo dobytí oblasti střední Evropy. Toto území šlo v důsledku této "přírodní katastrofy" pak daleko jednodušeji obsadit. Odtržením tohoto území a následným jmenováním Karla IV prvním císařem říše římské prakticky tehdy vznikla tato nová silná mocenská struktura – Římská říše. Pokud pronikneme a "nahlédneme" do této doby, tak se budeme prodírat nepřehledným hustým houštím velmi sofistikované a důsledné manipulace našich dějin.
Celoplanetární útok na planetu v roce 1342 zdecimoval pomocí apokalyptické události stávající světovou impérii. "Dosazený" rod Lucemburků ovládl prostor Evropy včetně českého království. Pokud si položíme otázku, jak je to možné, že jsme se dnes ocitli v tak pokročilém parazitickém prostředí, tak tady můžeme nalézt počátky tohoto stavu i odpověď. Najednou se nám ukáže ta historická propojenost dlouhodobého fungování kosmického parazita skrze staletími.
Husité patřili k původní Državě, védskému poznání. Byli to lidé, kteří si zachovali soudnost, vyšší vědomí a dodržovali vyšší zákony "Svědomí". Usilovně se bránili nástupu parazitické síly a zhoubné svaté Říši římské, která se stala centrem separatismu, vůči původní védské globální impérii. Intriky a manipulace "dosazených" expandujících dědičných vládnoucích rodů – monarchie, se podílely cíleně na vyvražďování představitelů a stoupenců Državy – Tartárie. To probíhalo za přímé podpory a intervence temné kosmické třetí síly ve prospěch pozemských lidských zrádců a jejich přisluhovačů. Tyto snahy koordinovala "temná chobotnice" – monarchie Habsburků, která pomáhala vytvářet různé náboženské židokřesťanské proudy, aby bylo lidstvo co nejvíce rozdělováno (Rozděluj a panuj). Kroniky popisují hrůzné praktiky této temné síly, která zastrašovala, decimovala obyvatele Državy a pomocí obrovských represí zcela ovládla středoevropský prostor, Byly zničeny posvátné háje, zašlapáni původní bohové, zaváděna nucená christianizace a masově byli zabíjeni zřecové a stoupenci Državy. Ti, co odmítli přijmout novou víru, byli sťati a jejich majetek propadl církvi. Kroniky hovoří o 3 milionech obětí jen na Moravě...

Nová chronologie dějin (5. díl)

18.07.2021

Rychlá navigace: