Souvislosti, které všude nenajdete

Nová chronologie dějin (8. díl)

(8. díl)

Bílá Rasa je původní obyvatelstvo Evropy, kterou po předposledním posuvu zemské osy postupně osídlovalo. Tyto události jsou údajně spojené s vojenským zásahem "boha" Peruna, "boha" bleskovrhače a syna "boha" Svaroga, ochránce zemí a rodů Velké Rasy před temnými silami na naší Midgard – Zemi. Před 40 000 lety naši předci překročili Dněpr a Volhu a začali zalidňovat západní Evropu. Temné síly se neustále snažily co nejvíce rozdělovat původní obyvatelstvo, což činily vojensky, nábožensky, politicky, ale i úpravou a zmatením dříve jednotného jazyka. Historické záznamy ukazují, že evropské obyvatelstvo hovořilo ještě v 16. století většinou rusky.

Je třeba rozbít uměle vytvořený mýtus o Cyrilovi a Metodějovi, kteří nám údajně přinesli písemný jazyk. Bylo to přesně naopak, co nám zmanipulované dějiny tvrdí. Nevytvořili nám abecedu, ale bohužel degradovali náš dokonalejší abecední systém, který jsme používali před jejich příchodem. Naše původní Staroslovienská bukvica měla 49 znaků a popisovala nejen faktickou, lingvistickou podstatu výrazu, ale i jeho obrazovou složku. Jednotlivé znaky pak navíc rozeznívaly frekvenční vibrace a zvuky, kterými se aktivovaly zejména poslední dvě čakry z 9ti čakrového systému, které jsou důležité pro spojení s naším Duchem a rozvíjí naše vyšší vědomí. Slova tohoto jazyka vyvolávala v myslích doslova obrazy a vzniklý zvuk mluvícího harmonizoval jeho i posluchače a měl také pozitivní vliv na jejich zdraví. Cyril s Metodějem byli první z těch, kteří začali systematicky očesávat naše původní písmo. Vyhodili zejména ty znaky, které ani neuměli vyslovit, ale které měli schopnost nás ladit na příslušné vyšší frekvence. Dnes už dokonce i "oficiální jazykovědci" přiznávají, že náš původní jazyk byl daleko dokonalejší, než ten, který nám byl vnucen věrozvěsty.

Zmiňme útržkovitě přelomové události na Kyjevské Rusi. Poslední slovanský kníže Sviatoslav vyrazil v roce 965 na výpravu proti Chazarské říši, která dlouhodobě plenila, vraždila a brala Slovany do otroctví a prováděla s jejich dětmi satanské rituály. Ta sice znamenala konec obávané říše Chazarů a zničení jejich hlavního města Ityl, ale o něco později v roce 981 se lstí a úkladem dostal k moci Vladimír, který byl církví později vyhlášen za svatého a byl oslavovaný za to, že se zasloužil o pokřesťování Slovanů. To probíhalo v letech 988 až 1000. A co znamenalo takové pokřesťování Slovanů? Za 12 roků bylo z původních 13 miliónů obyvatelů Kyjevské Rusi 9 miliónů vyvražděných. Křesťanské kroniky o těchto jatkách samozřejmě mlčí. Krvežíznivý Vladimír, jak je někdy nazýván, pootevřel dveře cizákům a násilné christianizaci, která pak probíhala i v jiných slovanských oblastech, včetně Velké Moravy.

Rozsah, s jakým byli Slované v té době vybíjeni, byl neskutečně veliký. Násilné pokřesťanšťování ohněm i mečem a devastující vliv západu postavilo Slovany před rozhodnutí, co dál... Padlo rozhodnutí dát Državě nové jméno podle svých "bohů" ochránců Tarcha a Tary. Přijali nový název Tartaria. Na mapě se objevila jako Velká Tartaria, což bylo nové jméno pro prastarou Rasséniu. Zbytky Slovanů se spojily s profesionální armádou Velké Tartarie a jejich úkolem bylo vyhnat všechny nositele smutně proslulého "křesťanství" a zachránit tak poslední zbytky západních Slovanů a jejich způsob života. Proto Slované uskutečnili velký pochod na západ a nebyli to žádní Mongolové, jak je nám dnes ve škole tvrzeno. Jde o jednu z největších falzifikací v dějinách lidstva. Byl to osvobozující pochod na západ pro všechny ty, kteří trpěli pod křesťanskou krutostí. Armáda Velké Tartarie se přehnala územím, kde žili Slované jako smršť a přeťala misionářská, katolická jatka Slovanů. Armáda došla až k Jadranu a všude kde se ocitla, ničila výlučně cizí vojska a klérus. I oficiální historici dnes uznávají, že "Tataři" (ale byli to Tartaři) rušili církevní ustanovení, ale domácímu obyvatelstvu neubližovali. Výsledkem bylo, že si Slované na nějaký čas oddechli od násilné christianizace a pro přeživší Slovany přišla na nějakou dobu nevýslovná úleva. Nebyl to krok vzad, jak tvrdí oficiální historie, ale naopak, obrovský krok vpřed.

Nová chronologie dějin (8. díl)

23.07.2021

Rychlá navigace: