Souvislosti, které všude nenajdete

Odtajněné dokumenty: Projekt SERPO, Výměnný pobyt lidí a mimozemšťanů – 17. díl

(Článek 194)

Měli jsme dlouhou diskusi o zbraních. Nakonec se Ebenové o ně nestarali. Takže naši členové týmu se rozhodli učinit něco, pro všechny případy, pro zajištění svého bezpečí. Nezapomínejte, že všech 12 členů byli vojenští činitelé, takže zbraně u nich znamenaly pocit bezpečí. Poznámka bokem: Měli jsme jen 50 nábojů pro pistoli a 100 nábojů pro pušku.

Zde je několik informací o zvířatech na Serpo: Stvoření podobná pásovcům nebyla agresivní, jen se bránili členům týmu. Průvodci od Ebenů na ně nasměrovali nějaký zvuk (velmi vysoký tón), který je vyděsil. Tato stvoření byla viděna na několika místech celé planety. Některá byla větší než jiné, ale a nebyla agresivní. Pouze stvoření podobná hadům byla agresivní, což nás donutilo jednoho zabít. Stvoření podobná hadům se nacházela pouze na jednom místě a tým nikde neviděl další. Pokud jde o ptáky, existovaly zde dva druhy létajících tvorů. Jeden připomínal jestřába a druhý vypadal jako velká létající veverka. Ani ti nebyli agresivní a tým nikdy nemohl nějakého z nich chytit na vyšetření. Pokud jde o hmyz, byly zde malé druhy podobné švábům, ale byly ještě menší. Byly neškodní, měly tvrdý krunýř s měkkým vnitřním tělem. Tým nikdy neviděl žádný létající hmyz, jako jsou mouchy, vosy ad. Bylo však nalezeno a identifikováno několik dalších malých druhů hmyzu.

K dispozici jsou čtyři fotografie, které byly pořízeny na Serpo:

  • jedna fotografie ukazuje celý tým stojící vedle domu Ebenů, s několika Ebeny v pozadí;
  • další fotografie ukazuje náš nový dům týmu na severu;
  • další fotografie ukazuje vesnici Ebenů na severu;
  • poslední fotografie ukazuje skupinu Ebenů, kteří hrají svou "fotbalovou" hru.

Stáří Ebenské civilizace na Serpu odhadujeme zhruba na 10.000 let. Přišli sem z jiné planety a nepocházejí ze Serpa. Původní domovská planeta Ebenů byla ohrožena extrémní vulkanickou aktivitou. Ebenové museli přesídlit na Serpo, aby ochránili svou civilizaci a k tomu došlo asi před 5000 lety. Ebenové měli asi před 3000 lety velkou meziplanetární bitvu s jinou rasou. Ebenové ztratili v bitvě mnoho tisíc členů. Ebenové pak zcela vyloučili veškeré nepřátelství a od té doby si nikdy nepřáli další válku. Ebenové cestují vesmírem posledních 2000 let. Zemi navštívili nejprve před 2000 lety.

Proč má populace Ebenů jen asi 650 000 členů? Ebenové mají velmi stabilní, strukturovanou civilizaci. Každý muž má partnerku. Je povolena reprodukce (podobným sexuálním způsobem, jaký máme my), ale je striktně omezen počet dětí. Náš tým nikdy neviděl rodinu s více než dvěma dětmi. Ebenská civilizace je tak uspořádaná, že plánuje narození každého dítěte, v určitém odstupu od sebe, aby tak umožnila řádné společenské zapojení dítěte do civilizace. Děti Ebenů dospívají v super kvalitě, ve srovnání s dětmi Země. Náš tým sledoval živě narozené děti, které navštěvoval lékař Ebenů a sledoval jejich vývoj v průběhu času, jako člen rodiny. Děti dospívaly velkým tempem. Ebenové mají vědce, lékaře i techniky. Na planetě je jen jedno vzdělávací zařízení. Pokud někoho vybrali, navštívil toto zařízení a bylo zjištěno, co je nejlepší a nejvhodnější téma pro jeho vzdělání. Přestože bylo velmi obtížné posoudit nebo měřit inteligenci Ebenů, náš tým odhadoval, že jejich IQ u všech dosahuje 165.

Ebenové neměli jediného vládce. Byla zde "Rada guvernérů", kterou jmenoval celý kolektiv. Tato rada řídila všechny záležitosti na planetě. Zdálo se, že členové rady jsou ve funkcích dlouhodobě. Vzhledem k tomu, že Ebenové nebyli staří – nebo se našemu týmu alespoň nepodařilo zjistit jejich míru stárnutí, bylo těžké posoudit stáří každého člena společnosti. Bylo zde asi 100 různých vesnic nebo míst obydlených Ebeny. Ebenové využívali pouze malou část své planety. Těžili minerály v odlehlých oblastech planety a měli velkou oblast pěstování průmyslových plodin v jižní části planety, poblíž vody. Náš tým zjistil, že tato oblast má i nějakou vodní elektrárnu. Ebenové vyvinuli jistý typ elektrického a pohonného systému. Náš tým ho neznal a nemyslím si, že bychom ho skutečně pochopili. Byli schopni se dostat do vakua a čerpat odtud obrovské množství energie. Bydlení našeho týmu, sestávalo z několika malých budov a měli jsme k dispozici jakousi malou krabičku, jako zdroj elektřiny. Tato krabička dodávala veškerou energii, kterou náš tým potřeboval. Ironií je, že elektrický zdroj, který si náš tým dovezl, pracoval pouze s použitím jejich zdroje energie.

Ebenové také umírají. Členové našeho týmu zaznamenali nějaká úmrtí, některá po nehodě a jiná z přirozených příčin. Ebenové pochovávají těla podobně jako my. Náš tým zaznamenal dvě letecké nehody, když jejich letadlo havarovalo na planetě. Ebenové uctívají Nejvyšší bytost. Zdá se, že je to nějaká entita týkající se celého Vesmíru. Provádějí denně obřady, obvykle na konci prvního pracovního období. Mají budovy, něco jako náš kostel, kam chodí, aby ji uctívali. Náš tým opustil Zemi v obrovské kosmické lodi Ebenů a letěl přímo na Serpo přibližně devět měsíců, podle našeho měření času. Při našem návratu jsme cestovali novější lodí Ebenů, takže dobu návratu jsme odhadovali na sedm měsíců. Jak mohou Ebenové cestovat tak rychle? Nic o tom jsem zatím nenapsal. Pozemští vědci se domnívají, že jelikož kultura Ebenů pochází z jediné rasy, jejich evoluce se vyvíjela rychleji, než civilizace, která by se skládala z různých ras a různých jazyků.

Vědečtí specialisté na sociální chování na Zemi se domnívají, že civilizace Ebenů je uspořádána tak, aby jejich počet vyhovoval jejich vlastním potřebám. Náš tým našel na jejich planetě jen omezené možnosti komodit k výživě. Velké budovy byly využívány pro pěstování potravinových plodin. Půda je zde chudá na mnoho minerálů. Společnost Ebenů využívá k získávání potravin formu ekologického zemědělství. Ebenové se zřejmě bojí, že pokud by zaplnili planetu, nemohli by pro své občany zajistit výživu. Pokud jde o kulturu Ebenů, mají jakýsi druh hudební zábavy. Hudba zní jako rytmické tóny. Poslouchali také jakýsi zpěv. Ebenové jsou dobří tanečníci. Po určité pracovní době oslavovali rituálním tancem. Ebenové vytvořili kruh a tancovali, naslouchajíce zpěvu a hudbě, která byla hrána na zvonech, bubnech nebo na něčem podobném. Neměli zde žádné televizory, rozhlasové přijímače ani něco podobného. Ebenové hráli hru, něco jako fotbal, ale s větším míčem. Cílem bylo kopnout míč přes hřiště do branky. Hra měla velmi zvláštní pravidla a hrála se po dlouhou dobu. Měli také jinou hru, kterou většinou hráli děti. Hra sestávala z tvorby uskupení ze skupinek Ebenů. Zdálo se, že si hru opravdu užívají, ale náš tým získal o této hře jen malou představu. Ačkoli Ebenská civilizace neměla žádné televizory, rádia, každý Eben měl malou pomůcku na opasku. Toto zařízení vydávalo příkazy k plnění určitého úkolu, zprávy o probíhajících událostech atd. Zařízení mělo obrazovku, podobnou televiznímu monitoru, ale ve 3D formátu. Náš tým přivezl jedno z těchto zařízení.

Odtajněné dokumenty: Projekt SERPO, Výměnný pobyt lidí a mimozemšťanů – 17. díl

24.01.2019

Rychlá navigace: