Souvislosti, které všude nenajdete

Odtajněné dokumenty: Projekt SERPO, Výměnný pobyt lidí a mimozemšťanů – 3. díl

(Článek 180)

Lodi EBEho trvalo devět měsíců, aby mohla přicestovat ze vzdálenosti 40 světelných let. Je tedy zřejmé, že lodi EBEnů cestují rychleji než světlo. Jejich kosmické lodě mohou cestovat pomocí vesmírných tunelů z bodu A do bodu B rychleji, než je rychlost světla. Zřejmě dokážou ohýbat prostor z jednoho místa k jinému.
Zákony fyziky na jejich planetě nejsou stejné jako na naší planetě, zvláště pokud jde o pohyb jejich planety ve vztahu k jejich dvěma sluncím. Čas na planetě EBEnů je odlišný. Jejich den trvá přibližně našich 40 hodin. To je způsobeno pohybem kolem jejich dvou sluncí. Sluneční soustava obsahující jejich planetu SERPO je binární hvězdný systém, neboť má dvě slunce. Jejich slunce nezapadají pravidelně, jako naše Slunce. Během jejich celého dne je světlo, s výjimkou krátkého období, kdy obě slunce zapadnou za obzor.
Komunikace s mimozemšťany - EBE 1 poskytlo komunikační zařízení, které nám umožnilo kontaktovat planetu SERPO. Toto komunikační zařízení bylo na palubě plavidla mimozemšťanů, které havarovalo v červenci 1947 u Corony v Novém Mexiku (Incident v Roswellu). EBE nám předvedl správné použití tohoto komunikačního zařízení, ještě před svou smrtí. Přístroj však nefungoval správně a EBE proto nemohl kontaktovat svoji planetu. Těsně před jeho smrtí však americký vědec z Los Alamos zjistil, že zařízení pracuje, když ho připojí na zdroj energie, který byl nalezen v plavidle mimozemšťanů. Díky tomu, mohlo být za pomoci EBEho a jazykovému vstupu odesláno v létě 1952 několik relací. Od roku 1952 jsme tímto zařízením obdrželi několik odpovědí. EBE 1 přeložil tyto zprávy z jazyka EBEnů a poskytl nám je. EBE 1 odeslal šest zpráv na SERPO.

  • První zpráva bylo oznámení na jeho planetu, že je naživu;
  • Druhá zpráva objasnila havárii v roce 1947 a smrt posádky;
  • Třetí zpráva požádala o záchrannou loď pro něho;
  • Čtvrté poselství navrhlo formální setkání s vůdci Země;
  • Páté poselství navrhlo výměnný program;
  • Šestá zpráva poskytla souřadnice přistání pro případnou budoucí záchrannou misi nebo návštěvu na Zemi.

Příchozí zprávy nám oznámily čas a datum příletu a potvrdily místo přistání. Nicméně, jak zprávy EBE přeložil, bylo zjištěno, že datum je více než 10 let vzdáleno. Obávali jsme se, že EBE 1, který byl již v tomto okamžiku nemocný, zprávu správně nepřeložil, ale naši vědci potvrdili překlad na základě EBEnského jazyka, který nás EBE 1 učil.
EBE 1 byl mechanik, nikoli vědec. Dokázal nás však naučit něco z jazyka EBEnů. Podle dokumentu, který jsem četl, jsme přeložili asi 30% jazyka EBEnů. Celé věty a čísla nemohly být zatím rozpoznány. EBE 1 nám pomáhal, dokud byl naživu. Jakmile zemřel, byli jsme na všechno sami. V průběhu šestiměsíčního období (v roce 1953) jsme poslali několik zpráv. Ale neobdrželi jsme žádné odpovědi. Vyladili jsme naše úsilí v příštích 18 měsících a v roce 1955 jsme konečně na naše dvě relace dostali odpověď.
Byli jsme schopni přeložit asi 30% zprávy. Obrátili jsme se na několik odborníků – lingvistů z několika univerzit v USA i v zahraničí. Nakonec jsme byli schopni přeložit většinu zpráv. Rozhodli jsme se odpovědět v angličtině a zjistit tak, jestli by EBEnové mohli přeložit náš jazyk jednodušeji, než jsme mohli my. Přibližně po čtyřech měsících jsme dostali odpověď v chatrné angličtině s větami, které obsahovaly podstatná a přídavná jména, ale žádná slovesa.
Trvalo nám několik měsíců, než jsme zprávy přeložili. Potom jsme EBEnům poslali naše psané anglické lekce. O šest měsíců později jsme obdrželi další anglickou zprávu, tentokrát byla správnější, ale ne zcela jasná. Ebenové si pletli několik různých anglických slov a stále nedokázali správně zakončit celou větu. Avšak dokázali jsme jim poskytnout základní dovednosti pro komunikaci v angličtině. V jedné zprávě nám předali písemnou podobu jejich abecedy s odpovídající anglickou abecedou. Náš odborník na lingvistiku měl velmi obtížný úkol, aby to potvrdil. Písemný jazyk EBEnů sestával z jednoduchých znaků a symbolů, lingvista měl ale mimořádné potíže při srovnání dvou psaných jazyků.
Na oplátku nám EBEnové poslali popis svého hvězdného systému, který byl pro naše vědce obtížně pochopitelný, protože EBEnové nevysvětlili žádné astronomické údaje o planetě Serpo a jejich soustavě. Proto jsme se rozhodli odeslat obrázky, které zobrazují Zemi, orientační body a jednoduchý číselný systém pro datování.

Odtajněné dokumenty: Projekt SERPO, Výměnný pobyt lidí a mimozemšťanů – 3. díl

09.01.2019

Rychlá navigace: