Souvislosti, které všude nenajdete

Píseň o perle

(Článek 49)

Proces poznání je v Gnozi charakterizován velmi krásně, poetickým obrazem, který pomáhá člověku poznání pochopit: "Poznání je rozpomínání se na božského Otce", je to "probouzení se" a proces hlubokého ponoření se do hlubin svého skrytého vědomí a podvědomí a nalezení perly – jiskry poznání.

Není to proces myšlenkový, ale je to proces, který je přirovnáván ke "vzbuzení se ze spánku" nebo k efektu "aha!", k tomu efektu náhlého přílivu světelných sil a porozumění (náhle mi vytanulo na mysli či zrodilo se mi v srdci). To "rozpomínání se" na pravého Otce, rozpomínání se na původ člověka nikoliv ze spodních - materialistických, ale z horních - duchovních sil, je velmi krásně poeticky vyjádřeno v gnostické "Písni o perle".

Člověk zajatý "v Egyptě", což znamená obecně "ve světě", dostane "dopis" od Otce. Dostane gnostickou zprávu, inspiraci a on "si najednou vzpomene" jakého je původu, že se tady "dole" v té hmotě zapomněl, tak jako se my všichni tady také zapomínáme, když jsme strženi těmi všemi hádanicemi, antagonismy, lákadly, nejrůznějšími zájmy a vtíravou reklamou, neustále podporovanou lačností a chtivostí. Tato gnostická zpráva, ten gnostický "dopis od Otce" nás upozorňuje, abychom si vzpomněli na to, že jsme královského původu, že pocházíme ze Světla, od Otce Člověka, který nám dal život, a že si musíme být vědomi, jako jeho děti, které se z Něj zrodily, všech hodnot, které od Něj pocházejí. Neměli bychom na ně zapomínat a Ho a ani Sebe nezrazovat.

Více informací na: www.bezleku.cz
Kniha: Osvoboďte zakletou princeznu, svoji duši

Píseň o perle

28.08.2018

Rychlá navigace: