Souvislosti, které všude nenajdete

Planetární osvobozování – 3. část

(Článek 176)

Toto se stane během Události:

 • Okamžité ukončení zkorumpovaného finančního systému založeného na dluhu (všechny digitální převody budou blokovány, pokračovat bude pouze hotovost).
 • Všechny finanční instrumenty a deriváty v hodnotě mnohanásobku reálně ekonomiky budou vynulovány.
 • Hromadné zatýkání všech členů Kabaly po celém světě (zkorumpovaní bankéři, politici, prezidenti, úředníci, členové negativních tajných společností, černá šlechta, Jezuité atd.)
 • Toto hromadné zatýkání bude publikováno a živě přenášeno televizí a obecná informace o Kabale a jejích institucionálních zločinech bude distribuována.

Toto se stane krátce po Události:

 • Všechny černé účty mimo účetní knihy budou zrušeny a vynulovány.
 • Nelegální a podvodné obchodní smlouvy s Kabalou budou zrušeny.
 • Miliardové zlaté dluhopisy, které asijské královské rodiny obdržely ve třicátých letech výměnou za své fyzické zlato, budou předloženy Federální Rezervní Radě pro velmi opožděné splacení fyzického zlata plus úroky; protože Federální Rezervní Banka (FED) a jejich akcionáři je nebudou schopni splatit, to způsobí kaskádu bankrotů všech bank a finančních institucí ovládaných Kabalou.
 • Veškeré veřejné a soukromé finanční dluhy budou zrušeny jednorázovým celosvětovým finančním resetem – oddlužením.
 • Bude zaveden nový spravedlivý a vyvážený finanční systém založený na vlastním kapitálu.
 • Veřejnosti budou předloženy dokumenty, svědectví a důkazy s podrobným popisem dlouhé řady kriminálních a zločineckých aktivit Kabaly.

Toto se stane po nějaké době po Události:

 • Všechny ozbrojené konflikty skončí, neboť jejich podněcovatelé a sponzoři budou odstraněni a povstalci se dozví, jak byli manipulováni.
 • Nadnárodní společnosti budou rozděleny a znárodněny
 • Členové Kabaly, kteří odmítnou přijmout poselství Světla, budou odvezeni do Galaktického Centrálního Slunce a jejich duše budou restartovány, v rámci procesu pravdy a usmíření budou ostatní předvedeni před soudy a budou se zodpovídat za zločiny, které spáchali.
 • Noví důstojní a vědomí vůdci převezmou ty mocenské pozice, které tak dlouho okupovali členové Kabaly.
 • Fondy prosperity budou uvolněny celému lidstvu a Kabalou nezákonně získané zdroje budou přerozděleny.
 • Projekty velkého rozsahu začnou ukončovat chudobu, zastaví ničení přírody a životního prostředí, vyčistí oceány a zlepší infrastrukturu
 • Potlačené pokročilé technologie budou uvolněny a zpřístupněny k masové výrobě, jako nejdůležitější jsou přístroje na volnou energii.
 • Budou odhaleny potlačené informace o přítomnosti a minulých kontaktech s mimozemskými bytostmi.

Toto se stane o něco později po Události:

 • Mimozemské Bytosti Světla se setkají tváří v tvář s Lidskými Bytostmi ze Země, nejprve na individuálním základě a později ve velkém měřítku na veřejnosti.
 • Pozemšťané z vnitřní Země budou kontaktovat povrchovou populaci a vytvoří oficiální vazby.
 • Znovu budeme propojeni se svou rodinou duše a ti z nás, jejichž duše nepochází ze Země, se budou moci vrátit na svou domovskou planetu.
 • Bude oznámen plán Vzestupu pro planetu Zemi a bude zahájen proces Vzestupu.
 • Lidé budou přivedeni do světelných komor v lodích Galaktické Konfederace, aby nabyli znovu plného vědomí.
 • Jednotlivci a skupiny budou vyléčeni z fyzického, mentálního, emočního a duchovního poškození, které utrpěly, a každý se bude zodpovídat za svoji individuální roli.
 • Negativní lidé, kteří nejsou přidruženi ke Kabale, budou znovu vychováni a vycvičeni, aby opět mohli žít konstruktivní životy.
 • Země se bude moci opět připojit ke Galaktické Konfederaci.
Planetární osvobozování – 3. část

04.01.2019

Rychlá navigace: