Souvislosti, které všude nenajdete

Podstata původního, čistého učení

(Článek 45)

Jak vypadalo to původní, čisté učení, ještě předtím než je židokřesťanství začalo přepracovávat? Můžeme se o něm dozvědět právě u židovstvím nedotčených gnostických spisů nebo ve východním manicheismu a v učení "nazorejců". Gnostici velebili Boha-Otce coby Pána Světla poznání a pravdy, jako dosud nepoznaného nejvyššího Boha, který má jinou podstatu, jiný základ, než bylo v té době, v antice obvyklé, ale hlavně, který byl zcela jiného charakteru, než Bůh podle biblického židokřesťanství.

Tento gnostický Bůh, ta síla, která je zde velebená, je na rozdíl od židovství dávána do přímého vztahu s lidským vědomím a s kvalitou lidství. On je "Pán Světla poznání" (Světla vědění), je to vlastně velmi podobný princip, ne-li totožný, s perským uctíváním Ahury Mazdy, který je "Pán velkého vědění" a ten gnostický Bůh nebo nejvyšší princip je strukturován tak, že sice je nejvyšším Bohem, ale mezi ním a světem hmoty dochází k vytvoření hranice, která odděluje svět duchovnosti, od světa temna a hmoty.

Pán Světla nebo Pán poznání je mimo veškerý hmotný svět, takže se často o něm gnostici vyjadřují, že je slovy nevyjádřitelný a světem neuchopitelný. Je to princip duchovní, je to, jak říká egyptská gnoze, "Velký nezobrazitelný, nespatřitelný duch života". Je to kvalita a síla, která věčně existuje, a která se v našem světě projevuje duchovními kvalitami, především schopností poznání a možností dosáhnout úplnosti, celistvosti, dokončenosti, odlišuje pravdu od lži a umožňuje pochopit podstatu jakéhokoliv fenoménu.

Poznání v gnozi není možné bez kvality "úplnosti". Tato kvalita je velmi důležitá a je řecky nazývaná "pleroma" a v gnostických spisech se často mluví o "dosažení pleromatu", což je totéž, jako kdyby se mluvilo o splynutí s božskou podstatou nebo dosažení nirvány.

Více informací na: www.bezleku.cz
Kniha: Osvoboďte zakletou princeznu, svoji duši

Podstata původního, čistého učení

22.08.2018

Rychlá navigace: