Souvislosti, které všude nenajdete

Stoupejte po schůdkách poznání k úplnému osvobození

(Článek 46)

Svět duchovnosti je věčnějsoucí duchovní říší, která je nehmotné podstaty a její paprsky zasahují náš svět jako jakési jiskřičky světla. Způsobují v nás, že můžeme poznávat, přijímat Světlo poznání, a že se to poznání má kam zrodit. Konkrétní projevy tohoto světelného nebo úplnostního principu se nazývají v gnostickém systému - "aiony". Slovo "aion" znamená "věčně jsoucí" a je zde patrná podobnost s perským učením v podobě věčných kvalit Ahury Mazdy, "ameša spenta". Můžeme je i porovnávat s védskými božstvy, neboť védští "bohové" nebyli bohové v tom úpadkovém řeckém slova smyslu, ale byly to, různé projevy nejvyššího duchovního principu, nazývané např. "Mitra", "Indra".

Stejně tak můžeme dělat rovnítko mezi gnostickými aiony a buddhistickými "paramitami" nebo také dharmami a s hodnotami vnitřních lidských kvalit, protože také zde se jedná o věčně dané kvality, a pokud je člověk respektuje a rozvíjí, tak může, jako po schodišti stoupat vzhůru, až k úplnému osvobození.

Dalším rysem tohoto nejvyššího principu Světla je, že se přímo vztahuje k vnitřním vlastnostem člověka a tvoří jeho duchovní podstatu. Proto gnostici nazývali takto pojatý princip "Boha" - "nebeským Člověkem" a v něm můžeme spatřit jednoznačný důkaz o ovlivnění Gnoze indickou duchovní školou. Z tohoto uctívání dokonalého duchovního Člověka s vlastnostmi jako úplnost, poznání, dobrota, láska, soucit, bez kterých není myslitelná žádná skutečně lidská společnost, nám vyrostl "rod pravých božích uctívačů", kteří pěstují tady na Zemi hodnoty dokonalého Člověka.

Více informací na: www.bezleku.cz
Kniha: Osvoboďte zakletou princeznu, svoji duši

Bible je židovský falzifikát

23.08.2018

Rychlá navigace: