Souvislosti, které všude nenajdete

Všichni vědoucí a probuzení musí bránit lidské a duchovní hodnoty

(Článek 47)

V gnostickém pojetí je pleroma úplnost čili "pravé jsoucno". Je samostatnou a věčně existující říší a je odděleno mystickou "hranicí" od světa hmotných forem, neúplnosti, částečnosti, světa smrti, stálé žádosti a lačnosti. To základní, s čím se v Gnozi a ve všech východních duchovních systémech setkáváme, je existence "dvojího světa", světa hmotného, světa duchovního a pak ještě v našem světě, jejich smíšeniny.

Celý náš dnešní svět nás nutí k zabydlenosti ve hmotě. Vyrůstáme v podmínkách, v tóninách, melodiích a vibracích, které záměrně co nejvíce vylučují chápavý a probuzený filosofický, duchovní pohled. Žijeme v prostředí vtíravé reklamy, v podpoře světskosti a materialismu a z tohoto důvodu jsou nám duchovní cesty starých filosofů velmi skryty. A toto je zásadní problém, který je třeba stále a neúnavně napravovat, protože důsledky vyplývající z totálního vítězství materialismu by byly fatální a nenapravitelné.

Žijeme ve společnosti, která naprosto nepěstuje žádnou skutečnou filosofii nebo nějakou duchovní školu, tedy ani etiku, ani morálku a přitom se jakoby předpokládá, že člověk je etická bytost! Ale bez řádné kultury, bez stálého pěstování a zalévání nám vyroste pouze plevel. Výsledky tohoto nepěstování, tohoto společenského zanedbávání, už dnes cítíme na každém kroku.

Pochopení existence úplnosti, pleromatu, je samou podstatou duchovní školy, je to ztotožnění se s hodnotami dokonalosti, dokončenosti ve společnosti a také s principem jednoty, harmonie a vzájemnosti. Tyto výrazy vyznívají dnes jako fráze nebo prázdná slova, ale ve skutečnosti bez těchto hodnot, jako je skutečná duchovní síla, jednota, soucit a síly vzájemnosti, organičnosti a celistvosti by život vůbec neexistoval. Tyto hodnoty jsou jeho bezpodmínečnou a nutnou součástí a všichni vědoucí a probuzení musí tyto hodnoty bránit, protože není nic důležitějšího, pokud chceme na této planetě dále existovat.

Více informací na: www.bezleku.cz
Kniha: Osvoboďte zakletou princeznu, svoji duši

Všichni vědoucí a probuzení musí bránit lidské a duchovní hodnoty

24.08.2018

Rychlá navigace: