Souvislosti, které všude nenajdete

Podvod zvaný covid - 19, David Icke (1. díl)

Zpracoval jsem obrovskou záplavu informací lékařů, virologů a vědců z celého světa – Ameriky, Velké Británie, Německa, Rakouska, Itálie, kterým není dovoleno se ani přiblížit k CNN a BBC, protože ničí podstatu příběhu, na které stojí gigantický podvod. Všichni tito lékaři podporují tvrzení, které vám nyní sdělím. To co vám nyní řeknu, bude většinu z vás šokovat. Covid - 19, tak jak vám ho vylíčili, neexistuje. Tato údajná pandemie vznikla tak, že lidem v Číně, kteří onemocněli z "nějakého důvodu", odebrali vzorek plicní tekutiny, izolovali z ní genetický materiál, který se utváří z mnoha příčin. ONI ale jednoznačně prohlásili, že to bylo způsobeno virem a nazvali ho covid - 19. V každém případě tento virus neizolovali z tohoto genetického materiálu, který se nachází v tělech většiny lidí. Tento virus tedy byl diagnostikován ne pro svou fyzickou přítomnost, ale podle imunitní reakce organizmu, který genetický materiál vyvolal. Potom ONI zvolili celou škálu chřipkových projevů a k nim byla přiřazena přítomnost viru Covid - 19. Tím se čísla "nakažených" začala navyšovat.

V rámci svého plánu zavedli diagnostiku této "nákazy" pomocí testu RT PCR. A pozor!!! Tento test ale netestuje přítomnost nějakého viru Covid - 19, ale jen přítomnost genetického materiálu s imunitní odezvou, která vznikla z nejrůznějších příčin. To znamená, že pokud jste pozitivně testováni na Covid - 19, tak test reagoval na nejrůznější nemoci. Pokud byste tedy zemřeli na Covid - 19, znamená to, že jste zemřeli na některou z mnoha nemocí (zápal plic, rakovina plic, ale třeba i infarkt, ad.). Nic víc a nic míň. Test RT PCR vynalezl v roce 1984 americký biochemik Kary Mullis pro testování mnoha nemocí. Sám jasně uvedl, že se jeho test nehodí na testování infekčních chorob. Takže ONI nám říkají, abychom se nechali otestovat testem, který je nevhodný a naprosto nám nemůže jednoznačně říci, co je příčinou zvýšené imunitní reakce. Navíc platí, že pokud zvětšíte testovaný materiál, automaticky se zvýší i počet pozitivně testovaných lidí a pokud ho zvětšíte ještě více, tak budou pozitivní prakticky všichni testovaní. Toto je tedy skutečně ideální stav pro strašení lidí neznámým smrtícím virem, pro případnou manipulaci s čísly a lidskou populací.

Další "nepochopitelnou věcí" je, že nebyly uplatněny základní vědecké postupy pro identifikaci infekčních virů. Bakteriolog Robert Koch už v roce 1890 vytvořil všeobecně uznávaný postup klasickou medicínou pro zjišťování přítomnosti infekčních onemocnění. Vytvořil 4 kritéria podle kterých je zjišťováno, zda virus či bakterie či infekce jsou příčinou choroby. Prostě když odebraný "infekční" materiál zkoumané osoby vstříknete do jiného organismu, pak propukne také infekční onemocnění. Ani jeden ze 4 Kochových postulátů na prokázání infekčnosti Covidu - 19 ale nebyl uskutečněn a splněn. Ani jeden Kochův test prokázání infekčnosti Covidu - 19, který klasická medicína od roku 1890 vždy používá – NEBYL POUŽIT !!!

Když je naše buňka něčím otrávená, začne vylučovat tzv. "Exozomy", které jsou součástí přirozené imunitní reakce na přítomný jed v buňkách. Buňky mohou být otráveny mnoha způsoby:
- Stresem a strachem
- Nemocení a infekcemi
- Určitými elekromagnetickými poli

Úkolem Exozomů je varovat ostatní buňky – "připravte se je zde problém". Vzorek s Covidem - 19 pod mikroskopem je naprosto identický s "Exozomy". Tedy Covid - 19 a Exozomy se vážou na stejné buněčné receptory. ONI tedy udělali to, že vzali výsledky imunitní rekce na všechny jedovaté buňky v genetickém materiálu a přejmenovali tuto reakci na Covid - 19.

Podvod zvaný covid - 19, David Icke (1. díl)

01.05.2020

Rychlá navigace: