Souvislosti, které všude nenajdete

Podvod zvaný covid - 19, David Icke (2. díl)

Bezmála 30 let odhaluji temný kult Deep State, který postupně tlačí lidstvo ke globálnímu, fašistickému, orwellovskému státu. Tento kult nemá žádné hranice a objevuje se zpoza stínů každé země. Nemá žádnou národnost, není ani americký, čínský, ruský či německý, pohybuje se sebevědomě po celé planetě. Má neomezené finanční zdroje, nemá naprosto žádné zábrany a je jako rakovina prorostlá celou planetou. Dokonale se maskuje, mění neustále národnost, tvář, filosofii, společenské systémy i argumentaci. Je všude, ale dobře znatelný je v Americe, Číně, Anglii, Itálii či Izraeli. Ovládl organizace s celosvětovou působností a světovou zdravotnickou organizaci WHO ovládá prostřednictvím svého poskoka Bila Gatese. Proto WHO mezi prvníma hned křičela: "Je to hrozná pandemie, budou milióny mrtvých", a tak se každý, kdo měl příznaky chřipky a měl zvýšenou reakci imunitního systému, stal nebezpečným nosičem pandemie a byl pozitivně testován na Covid - 19. Cílem bylo vytvořit co největší strach a paniku. Křičeli: "Je to smrtelný virus!" Obrovským problémem se pro ně ale stala ta okolnost, že naprosto chyběli pacienti, kteří by na nákazu Covidem - 19 podlehli, dokonce přes všechny manipulace s úmrtními listy, kdy se řada úmrtí, které nastaly z nejrůznějších důvodů, "na pokyn" připisovaly účinkům Covidu - 19. Přesto všechno tu nebyl dostatek lidí, kteří by umírali a potvrdili tak oprávněnost vyhlášení pandemie. Kdokoliv onemocněl či spadl ze schodů a byl odvezen do nemocnice, kde byl testován na přítomnost Covid - 19, tak byl pozitivní, protože měl pozitivní odezvu imunitního systému na vytvořený genetický materiál z nejrůznějších zdravotních příčin. Tak bylo dosaženo mnoha pozitivních výsledků. O to více se začal projevovat velký rozpor mezi množstvím "nakažených" a katastrofálním nedostatkem obětí pandemie. Pozitivními se stali všichni nemocní se srdečním selháním, zápalem plic, rakovinou, chřipkou ad. (z důvodu širokého záběru testu) a pokud z nich někdo zemřel tak se automaticky stal obětí Covidu - 19. Samozřejmě, že tito lidé nezemřeli na Covid - 19, ale na příznaky, které měli daleko před tím. Média nás neustále "straší", že zemřel další člověk, který byl pozitivně testovaný, ale to neznamená, že zemřel na virus Covid - 19. Lidé v posledním stádiu rakoviny prostě nezemřou po pozitivním testu na tento virus.

Statistika v Itálii nám říká, že 99% úmrtí je na Covid - 19, přestože se tito pacienti dlouhodobě léčili na 1, 2 či 3 závažné nemoci a komplikace. Je velmi jednoduché smíchat dohromady všechny vaše nemoci a zdravotní problémy a pak oznámit, že to je projev viru Covid - 19. Zdravotnická, mocenská a politická hierarchie určuje co je pravda, co je lež, co se má udělat a co se bude říkat veřejnosti a ONI TO UDĚLAJÍ a slepě provedou. Takto to funguje! Pokud se podíváme na celkovou úmrtnost v Evropě a Velké Británii, tak absolutně nestoupla, aby tímto potvrdila, že zde probíhá nějaká pandemie a hrozí velká úmrtnost na Covid - 19. Důvodem zdánlivého šíření pandemie se tak stalo ve skutečnosti to, že pozitivně testovaní zemřeli ze zcela jiných důvodů. Většina pozitivně testovaných má jen velmi mírné příznaky chřipky nebo nemá vůbec žádné zdravotní problémy. Přes tuto fiktivní hrozbu bylo vytvořeno celoplanetární vězení, a to proto, aby bylo dosaženo "vyšších cílů".

Není problém udělat "průzkum" a v rámci "vyšších zájmů" vymodelovat účelově prognózu onemocnění na Covid - 19. Vytvořil ji zprofanovaný profesor Neil Fergusson, který by už nikdy neměl vládě dodávat jakékoliv informace. Tvrdil, že může zemřít 250 000 až 500 000 lidí jen ve Velké Británii a 1 až 2 milióny v Americe. Náhle bylo vše zavřeno a my se ocitli v domácím vězení! Jakmile se to stalo, tak obrátil a řekl, že zemře 20 000 lidí. Jeho postoje vysvětluje to, že část školy, kde pracuje je sponzorována nadací Bila a Melindy Gatesovými (Gates je bohatý poskok kultu). Za krátký čas už tvrdil, že zemře jen 7 500 lidí a nyní dokonce 5 700 lidí, ale naše vězení už bylo nastoleno a úkol splněn. Spouštěčem bylo ale jeho tvrzení o původních 250 000 až 500 000 mrtvých ve Velké Británii.

Podvod zvaný covid - 19, David Icke (2. díl)

02.05.2020

Rychlá navigace: