Souvislosti, které všude nenajdete

Podvod zvaný covid - 19, David Icke (4. díl)

Je zajímavé, že všem předcházejícím pandemiím předcházelo zavádění vyšší úrovně technologicky generované radiace. Každé takové navýšení způsobuje velké zdravotní problémy lidské populaci a to zejména u jedinců oslabených a s nižší imunitou, kteří toto navýšení prostě "nevydýchají". Proto se mnoho vědců a lékařů hlasitě domáhá, aby toto šílenství 5G bylo zastaveno...
Firmy, které mají zavádět tuto technologii, přiznávají, že nebyl vůbec testován dopad na lidské zdraví a psychiku, a to proto, aby kvůli tomu nebyl tento nebezpečný projekt zastaven. Jsou si velmi dobře vědomi, že by za normálních podmínek nemohl být v žádném případě schválen, protože nepřiznané a skrytě prováděné neoficiální testy ukázaly velké ohrožení populace. Testy byly také prováděny nezávislými kruhy a zjištěné skutečnosti je vyděsily tak, že důrazně protestují a křičí, aby zavádění této technologie bylo zastaveno. Je třeba také zdůraznit, že telekomunikační sektor je "vlastněn" Kabalou stejně jako kontrolní úřad, který má dohlížet na to, aby byla dodržována bezpečnost celého projektu. Každý den jsou věšeny na orbitální stanice kolem Země Muskovi satelity, které mají ozařovat každý centimetr na Zemi elektromagnetickým polem 5G. Tato technologie je stěžejní pro absolutní kontrolu a ovládání lidstva "Umělou inteligencí". Vědí velmi dobře, co 5G technologie umí vyvolat. Proto ji chtějí co nejdříve zavést, aby mohli lidstvo manipulovat jak psychologicky, tak i přes emoce a zdraví. A případně pomocí 5G prakticky provést "hromadnou oběť".

Buňky jsou působením 5G otravovány a začnou vylučovat tzv. Exozomy, jako reakci našeho imunitního systému na otravu. Tím pádem bude takový ozářený organizmus pozitivně testovaný na Covid - 19!!! A tady nám to najednou začíná dávat smysl. Které bylo město, jenž jako první zavedlo technologii 5G před tím, než vypukla epidemie Covid - 19? Ano byl to Wuhan!!!

Během našeho uzavření se začaly velmi usilovně montovat věže na 5G a ve stejnou dobu bylo nainstalováno 5G do 21 měst ve Velké Británii. 5G sítě se montují po celém světě a to v čase, kdy má být všechno zastaveno, dnem i nocí, protože to je prý "nezbytná práce". Lidé jsou izolováni v domácím prostředí a nemohou protestovat. Elon Musk ví moc dobře, co tato instalace přinese. Každý týden posílá na nízkou oběžnou dráhu satelity pro vysílání 5G, které budou ozařovat povrch Země. Má "povolení" na desítky tisíc satelitů s výhledem na 42 000 satelitů. Během našeho uzavření dostal povolení od "FCC" realizovat 5G sítě a to bez jakéhokoliv testování. V USA dostal povolení na instalaci 5 miliónů pozemních antén, které budou propojeny se satelity a budou vytvářet subrealitu 5G, na kterou chtějí napojit lidskou mysl.

Jeden lékař a specialista na základě všech těchto informací tvrdí, že příčina, na kterou lidé umírají, není Covid - 19, jak nám tvrdí, ale záření 5G sítí a Covid - 19 je jen zástěrkou nebezpečnosti a toxicity sítí 5G. Chtějí, aby se lidé soustředili na zcela jinou příčinu případného masového umírání, které by jejich protilidská a genocidní agenda chtěla lidstvu nadělit, a o které už dnes veřejně a bezostyšně hovoří ústy Bila Gatese, jejímž cílem je snížení množství lidí na planetě na půl miliardy.

Podvod zvaný covid - 19, David Icke (4. díl)

04.05.2020

Rychlá navigace: