Souvislosti, které všude nenajdete

Poselství Blue Avians

(Článek 289)

Běžní lidé jsou velmi nevědomí a termíny jako vesmírné portály, antigravitace, mimozemšťané jsou jim velmi vzdáleny, stejně jako komunikace prostřednictvím telepatie. Bytosti sfér - Blue Avians, jsou v naší realitě dlouho, pouze nebyly aktivní a jen nás pozorovaly. Dorazily do naší sluneční soustavy údajně koncem 80.tých let a ve větším počtu kolem roku 2012. Instalovaly v naší sluneční soustavě tisíce kulových sfér, které slouží jako energetický tlumič silně energeticky nabitých částic, kterými naše Země, včetně celé naší sluneční soustavy, nyní prolétává. Tyto operace zamezily jejich destruktivnímu působení na životní formy na naší planetě. Pokud jsou ve frekvenční fázi, mají indigovou barvu. Jinak jsou neviditelné a mají různé velikosti. Ty větší se blíží planetárním plynným obrům, nejvíce Neptunu a Jupiteru, některé z nich mají velikost Měsíce.

Bytosti Blue Avians uvedly, že předaly 3krát v minulosti lidstvu poselství a důležité informace pro jeho rozvoj, ale vždy došlo mocenskými a náboženskými elitami k jejich zneužití a tyto informace byly použity k vytvoření různých náboženství a sekt nebo byly použity jako nástroj na ovládnutí a zotročení lidstva. V 50.tých letech se snažilo více mimozemských skupin navázat kontakt se zástupci mocenských struktur lidstva. Některé z nich byly plné lásky, něco jako Hippie a chtěly, aby se lidé zbavili jaderných zbraní. Jedna skupina byla fyzicky podobná Greys, ale nazývala se Blues. Tito mimozemci byli velmi vysocí a snažili se nás varovat před skupinami, se kterými jsme se v té době zaplétali. My jsme je bez cirátů poslali pryč. Poselství Blues a Blue Avians je velmi podobné. Chtějí plné odhalení a pak jsou připraveni nám předat nenásilné technologie. Lidé nebo spíše lidské bytosti s reptiliánským duchem, které měly v té době nad Zemí neomezený vliv, tou cestou ale nechtěly jít.

Blue Avians jsou vysokofrekvenční bytosti a nepotřebují žádné přepravní prostředky ani technologie. Mohou se dostat z místa na místo jen myšlenkou. RA-TEAR-EIR Corey Goodovi řekl, že pochází z jejich skupiny duší a že si vybral tady být, aby pomáhal lidem při transformaci a proto byl také vybrán pro komunikaci s nimi. Nabádal ho ale k tomu, aby nepodléhal svému egu, aby mohl úspěšně dokončit svoje poslání. Množství lidí, kteří jsou zde inkarnováni z podobného důvodu, je obrovské. V 80.tých letech jich bylo přes 60 milionů. Nazvali je "STARSEEDS" nebo "WANDERERS". Sdělili mu, že Duše a napojení na vyšší Já, je to, kým ve skutečnosti jsme. Naše vědomá část je jen malou částí multidimenzionální bytosti a všichni dohromady jsme součástí jednoty. Synchronicity kolem nás nám říkají, že jsme na správné cestě. Třeba události v čase 11:11, nebo 11:33 atd. jsou obvykle dobrá znamení. Vysvětlovali mu, že jsme také důležitou součástí kolektivního vědomí.

Meditace pomáhají rozšířit naše vědomí a zvýšit naše vibrace. Globální síly nechtějí, abychom si těchto skutečností byli vědomi. Ukrývají se v anonymitě a nejsou rády, když jsou probírány jejich aktivity. Zneužívají naše vnímání. Ví velmi dobře, že už samotné pozorování, zájem nebo očekávání mění výsledek a skutečnost. To dokazuje spousta studií, které jsou lidem utajovány. Nechtějí, abychom věděli o našich mocných schopnostech tvoření pomocí vědomí, protože by nás už nemohly tak lehce ovládat. Sami ovšem používají vědomí jako nástroj pro manipulaci s námi a pro naše zotročení. Strach, zastrašování, negativní zprávy, negativní emoce ve filmech, televizních seriálech, kultuře, nechutnosti a hnus ve výtvarném umění, tíseň a nedostatek poznání velmi dobře slouží těmto temným silám k jejich zvrhlým cílům. To všechno jsou účinné nástroje těchto negativních sil. Pochopením tohoto mechanismu se ale můžeme osvobodit.

Jimi ovládaná média vždy naleznou "pro nás" ty nejvíce negativní zprávy nebo je fiktivně vytváří. Tak je vytvořeno klima, šířící neustálý strach, který k nám "distribuují" nejrůznějšími způsoby. Od pokleslých seriálů a hrůzostrašných zpráv až po masivní houkání projíždějících sanitek. Tak stále zasazují semena strachu do našeho kolektivního vědomí. Naše emocionální reakce způsobují, že zlo a strach aktivujeme a začneme je zhmotňovat. To je tajemství tzv. černé magie. Nemají nad námi skutečnou moc, ale zneužívají naše kolektivní a tvořivé vědomí. Proto je na obzoru vždy nějaká pohroma.

Na pochopení této skutečnosti je založeno i poselství Blue Avians. Říká nám, že negací nemůžeme nikdy vytvořit pozitivní situaci. Z tohoto otroctví, ve kterém se nacházíme, se nedostaneme bojem, válkou, ale poznáním. Jen tak se probudíme. Miliardu mravenců nemůže omezovat pár brouků. Jakmile na ně zaměříme pozornost, jsou ztraceni. Zaměřme proto myšlenky na láskyplné a pozitivní věci a na to, jak se můžeme stát soucitnějšími a vnímavějšími k lidem ve svém okolí. Naučme se být pozitivní, vnitřně vyrovnání a odpouštět sobě i druhým. Postupně to změní celý svět kolem nás.

"Je mi ctí rozšiřovat tohle jejich poselství", říká Corey Good...

Poselství Blue Avians

16.05.2019

Rychlá navigace: