Souvislosti, které všude nenajdete

Z lidí, kteří se dotknou pravdy, dělají blázny, říká Insider Corey Good

(Článek 290)

Ano, existuje odtržená civilizace a zcela odlišný systém ovládání, o němž ví jenom málo lidí. Ti, kdo jsou začleněni do národních vojenských černých operačních programů, nemají úplnou představu o tom, co se děje. Dostanou různé krycí příběhy a je jim řečeno, že to, s čím se setkají, jsou naše technologie z jiných černých programů. Utrácejí triliony dolarů za technologie nižší úrovně, které mají kořeny v 19. a 20. století, kde je největším pokrokem jen elektronika a materiální vědy. LOC (Měsíční operační velitelství) dělá, co může, aby zajistilo, že žádná skupina neuvidí technologie, o kterých by neměla vědět. Ti, kdo létají v kosmických letadlech s posádkou a občas přistávají na mezinárodní vesmírné stanici a na jiných kosmických stanicích nižších technických programů občas vidí plavidla, která by neměli vidět. Jsou vyslechnuti a musí odpřisáhnout, že to budou držet v utajení. Oni vědí víc o tom, co se děje na vnější oběžné dráze, než jejich velící důstojníci. Jakmile tento personál, získá určitý objem zážitků z první ruky, je často přetahován do vyspělejších tajných kosmických programů. Nedávno byly některé takové skupiny, které by dříve přísahaly, že jsou na špici vojenských kosmických programů a které mají nejvyšší stupeň bezpečnostních osvědčení, pozvány na LOC na některou z konferencí "Aliance". Jejich reakce byly příznačné. Tito pracovníci seděli zaraženě s překříženýma rukama a nemluvili, jenom měli vytřeštěné oči a vypadali vykolejeně. Ze všech přítomných lidí měli během konference nejméně otázek a v šoku rychle odešli, aniž by komunikovali s jinými kolegy.

Personál, s nímž jsem spolupracoval, sestával z lidí, kteří byli většinou vycvičeni a vyškoleni v programech MILAB a mohli plně zastávat všechny pozice. Byli od mládí cvičeni a později byli vzděláváni na práci buď v tajných kosmických programech, v tajných pozemských vládách či v jejich syndikátech.

Jsem si jist, že v každém programu je to ovšem jiné. "Obranná zpravodajská agentura", CIA a "Národní bezpečnostní agentura", ani žádná jiná zpravodajská agentura nemají žádný přehled, ani kontrolu či povědomost o tom, co tyto vyspělé a tajné kosmické programy dělají. S každým tímto kosmickým programem je propojena jiná zpravodajská agentura a jiné velitelské a vojenské struktury, které se nezodpovídají žádné pozemské, americké či západní vládě.

Mluvíme tu o zcela odtržené civilizaci, která neexistuje dokonce ani podle americké stínové vlády a jejích programů černých operací. Existuje několik tajných pozemských vlád a jejich syndikátů, složených z okultních skupin a tajných společností, které tajně provádějí většinu mimoplanetárního obchodu a existují zase určití lidé, kteří jsou odpovědni za chod "stínových", veřejně viditelných vlád na Zemi, o kterých si lidé myslí, že je zvolili a že mají podíl na jejich činnosti. Odtržená civilizace je natolik pokročilá, že není součástí ani naší společnosti, ani vládních struktur.

Pod stejným názvem nějakého programu je prováděno většinou několik programů a existuje úroveň tajných pozemských vlád, která by v případě nutnosti odhalila stínový vojenský program černých operací jako falešné odhalení, aby zmátli každého, kdo by to vyšetřoval. Tak by ho svedli z cesty (je to technologie "Strategické obranné iniciativy"). To by uklidnilo lidi, kteří pátrají po "pravdě" a udrželo by to v utajení "tajné odtržené programy, tajné skupiny či civilizaci". Použití jednoho označení pro více programů je v těchto případech pro ně takticky strategické. Když je předvolají na senátní slyšení ohledně projektu, o němž někdo získal nějakou informaci, ve které bylo konstatováno, že došlo k zločinu proti lidskosti nebo že došlo ke kontaku s mimozemšťany, atd., vytáhnou název relevantního projektu a jeho historii, ukážou, že se jedná o utajený satelitní program a na slyšení v kongresu odhalí klidně zpravodajskému výboru všechny dokumenty, které se k němu vážou. Tak mohou všem před jejich očima ukrýt jiný projekt stejného jména a pokračovat v něm, jako by se nic nestalo.

Mají ohromné množství triků, jak své tajemství udržet v tajnosti a způsobit, že lidé, kteří se dotknou pravdy, vypadají jako blázni nebo jim začnou ničit život. Dělat něco takového jim vůbec nenaruší spaní. Pravdivé skutečnosti si ještě nedávno nedovolili uvěřit ani ti, co jsou v nejvýše postavených programech vojenských černých operací a ve zpravodajských agenturách. Naprosto nevěřili, že je něco takového možné. Váhavě tyto skutečnosti přijali až v době, kdy jim lidé, co se zúčastnili konferencí Aliance SSP na LOC, tyto informace potvrdili.

Z lidí, kteří se dotknou pravdy, dělají blázny, říká Insider Corey Good

Podrobnější informace k tématu naleznete na webových stránkách https://www.matrix-2001.cz

17.05.2019

Rychlá navigace: