Souvislosti, které všude nenajdete

Posilujte "sómu", védskou sílu lidskosti

(Článek 146)

Základní orientace je ve Védě a v pravé duchovní škole vždy orientována na orient, (lat. "oriens") - ten vycházející, vznikající, tryskající (od slovesa "orior"). Je komické, že my se dnes "orientujeme" na Západ a naším "vycházejícím sluncem" je dnes vlastně "slunce zapadající". O naší neduchovní "orientaci" bylo rozhodnuto již dávno tím, že nám bylo vnuceno chtonické židokřesťanství.

Největší pozornost věnovala védská liturgie fenoménu, který se jmenuje "sóma", a který dal základ všem pozdějším mýtům a představám o "nápoji nesmrtelnosti". Sóma je "amrtam" (to nesmrtelné). Sóma je nektarem, kterým se živí bohové. Védští pěvci je zvali ve svých zpěvech "na hostinu", při které byli "napájeni" sómou ve formě zpěvu. Blízkost slovesných kořenů "pít" a "pět" je reliktem tohoto védského dědictví. Postupnou přeměnou tohoto duchovního principu ve hmotný se pak stalo to, že se "posvátný pohár sómy" materializoval a duchovní nektar byl nahrazen tekutým nápojem, který pak údajně bohové pili.

Sóma byl ve védské tradici "Spasitelem" a "věčným duchem oběti". Byl velebený a uctívaný jako "král" ("rádža"). Stal se v celé lidské společnosti smyslem lidského života a veškeré lidské činnosti, protože hlavní náplní védského života bylo posilovat tuto sílu lidskosti a obětavosti a tím chránit, ale i řídit celou společnost. "Sóma" je ve Védě od počátku "duchem oběti", je božskou podstatou vykřesaného slova, kterým zpěváci oživovali a posilovali bohy. Původní řeč se vyvíjela z uctívání a oslavy tohoto zázračného božského principu života, který se rodí srážkou dvou o nadvládu nad lidmi soutěžících protiv.

Smyslem védské liturgie bylo, že všichni tohoto "boha Sómu" coby narozeného "Kršnu" či "Krista" svým zpěvem zvětšovali a podporovali. Všichni ti, kteří se neúčastnili obětí, tedy nerecitovali Védu a nectili védské principy, byli ve Védě nazýváni jako ti, co nepracují ("akurvan" či "dásové"). Oni se neúčastnili této árijské činnosti, tohoto křesání slova, zpívání a rozšiřování Světla poznání. Byli společností považování za nečinné, což je na dnešní poměry zábavné, protože jakákoliv světská činnost, která směřovala k hmotnému obohacení, tak byla z hlediska Védy nečinností. Úhlavní nepřítelem "Člověka", v tomto světě, kde lidem příznivě nakloněný bůh Indra stále bojuje s hadem Vrtrou, je ve Védě "dásah", náš dnešní "ďas" nebo "páni" ("ruka", která bere) - obchodník nebo "ten, který stále počítá", ale hlavně ten, který nepřináší svou každodenní duchovní oběť pozitivním a oduševnělým slovem, postojem nebo činem.

Více informací na: www.bezleku.cz
Kniha: Osvoboďte zakletou princeznu, svoji duši

Posilujte sómu, védskou sílu lidskosti

30.11.2018

Rychlá navigace: