Souvislosti, které všude nenajdete

Pravda o Cyrilovi a Metodějovi

(13. díl)

Je třeba rozbít uměle vytvořený mýtus o Cyrilovi a Metodějovi, kteří nám údajně přinesli písemný jazyk. Bylo to přesně naopak, co nám zmanipulované dějiny tvrdí. Nevytvořili nám abecedu, ale bohužel degradovali náš dokonalejší abecední systém, který jsme používali před jejich příchodem. Naše původní Staroslovienská bukvica měla 49 znaků a popisovala nejen faktickou, lingvistickou podstatu výrazu, ale i jeho obrazovou složku. Jednotlivé znaky pak navíc rozeznívaly frekvenční vibrace a zvuky, kterými se aktivovaly zejména poslední dvě čakry z 9-ti čakrového systému, které jsou důležité pro spojení s naším Duchem a rozvíjí naše vyšší vědomí. Slova tohoto jazyka vyvolávala v myslích doslova obrazy a vzniklý zvuk harmonizoval jeho i posluchače a měl také pozitivní vliv na jejich zdraví. Cyril s Metodějem byli první z těch, kteří začali systematicky očesávat naše původní písmo. Vyhodili zejména ty znaky, které ani neuměli vyslovit, ale které měli schopnost nás ladit na příslušné vyšší frekvence. Dnes už dokonce i "oficiální jazykovědci" přiznávají, že náš původní jazyk byl daleko dokonalejší, než ten, který nám byl vnucen věrozvěsty.

Nejdříve jimi byla zaměňovaná rodná stará víra za cizí náboženství – židokřesťanství. Kazatelé – misionáři nutili Slovany, aby se zřekli svých rodných bohů ve prospěch cizího. Zjednodušili prastarou Bukvici k nepoznání. Odstranili nejdůležitější písmena, která byla nositeli vysoké duchovnosti, květnatosti, obraznosti vyjadřování a silným nástrojem spojujícím lidi s jejich vyšším vědomím. To vše bylo realizováno pod "šlechetnou" záminkou vývoje řeči a jejího "zdokonalování". Toto mělo stejný dopad jako léčba bolesti hlavy pomocí lobotomie. Tímto zbavili děti Velké Rasy obrazně a tvořivě myslet a napojovat se na své přirozené božství.

Základem Slovanství není princip trojitosti, jak mají křesťané, ale princip svastiky: Tělo, Duše, Duch a Svědomí a jejich harmonická jednota je zobrazena symbolem Svastiky. I tento symbol byl Slovanům vzat a jako hákový kříž nacisty pošpiněn. Mnoho slovanských rodičů bylo zabito a pozůstalým dětem byla vtloukána do hlav nová víra, víra izraelského národa. Úcta k našim velkým Předkům se stala těžkým zločinem a byla nahrazena klaněním se idolům Izraele, což se stalo velkou ctností. Bílé se stalo černým a černé bílým. Aby byla nevědomost lidí a jejich zapomnění co největší, tak Temné síly postupně ničily, pálily nebo schovávaly hluboko do podzemí všechny zdroje pravdivých informací a vyššího vědění, které nesly posvátné poznatky: potkalo to Sumerskou knihovnu v Babyloně, Alexandrijskou knihovnu v Egyptě, drahocenné papyry v Memfisu. Etruskou knihovnu v Římě, chrám v Aténách, obrovské knihovny Jaroslava Múdrého a Ivana Hrozného. Ničily. Pálily. Odvážely a schovávaly všechno, co by mohlo jen trochu připomínat slavné dějiny Slovanů a jejich dědictví. Dařilo se jim zavádět propagandu bezduchovnosti a degradovat Bílou Rasu mísením krve s jinými rasami, což bylo dle víry Slovanů jednoznačně zapovězeno. Podobně postupovaly temné síly jak v bývalém Sovětském Svazu, tak i v USA, které byly ovládány a řízeny stejnou parazitickou silou. Na slovanském území byla podporována smíšená manželství s cílem rozředění slovanského obyvatelstva, o což se snaží nyní také Evropská unie. Je zřetelné, že na nejvyšší úrovni všichni slouží stejné agendě a stejné síle. Ale všechna zrnka moudrosti zaseté v Bielovodí nezahynula. Slované se nerozplynuli ani v šedé mase křesťanství ani v rudé mase komunistického SSSR ani v beztvaré omáčce "tržního kapitalismu". Véda nám zachovala prastaré učení – RASIZMUS. Toto učení hovoří o tom, že každá lidská RASA má za povinnost udržet si dědictví svých předků. Sděluje nám, že je naprosto nepřístupné vnucovat učení Předků jedné rasy druhé. Vnucování světonázoru jedné lidské rasy druhé je bránění jejímu přirozenému evolučnímu vývoji, což z pohledu vesmírných KONů je velký prohřešek a za takové narušování přijde přísný karmický trest. A karma je tak závažná věc, že se jí bojí i démoni. Zlo konají lidé často z nevědomosti a právě nevědomost je podle Védy ten nejtěžší hřích, protože je matkou všech dalších nesprávných rozhodnutí. Dobrou zprávou je, že se již naplnila kolektivní karma lidstva a prastaré poznání se k nám nyní zase navrací a my máme možnost se evolučně posunout a znovu obnovit skutečné dědictví našich Předků.

Pravda o Cyrilovi a Metodějovi

27.10.2021

Rychlá navigace: