Souvislosti, které všude nenajdete

"UŽ NIKDY NEMLČTE!"

Počáteční vyučovací den vešel profesor právnické fakulty do třídy a první věc, kterou udělal, bylo, že požádal o jméno studenta sedícího v první řadě:

- Jak se jmenuješ?

- Jmenuji se Nelson.

- Vypadni z mé třídy a už se nevracej! – nařídil.

Nelson byl zmatený. Učitel kráčel k němu. Rychle vstal, vzal si věci a odešel ze třídy.

Všichni byli vyděšení a rozhořčení, ale nikdo nepromluvil.

- Tak dobře. Začněme! K čemu jsou zákony? – zeptal se profesor.

Studenti měli stále ještě strach, ale přesto začali pomalu odpovídat na otázku.

- Mít v naší společnosti pořádek.

- Ne! Ne!

- Aby lidé, kteří dělají chyby, zaplatili za své činy.

- Ne! Ne! Zná někdo odpověď na tuto otázku?

"Aby byla prosazena spravedlnost", nesměle promluvila mladá dívka.

- Konečně! Spravedlnost! Ale co je to spravedlnost??

Všichni byli naštvaní na profesorův přístup. Odpovídali však dál.

- Chránit práva lidí ...

- OK. A dál?

- Rozlišovat dobro od zla a odměňovat ty, kdo dělají dobro ...

- Dobře tedy... Tak mi nyní odpovězte na otázku, zda jsem udělal správnou věc, když jsem vyhodil Nelsona ze třídy!

Všichni mlčeli, nikdo neodpovídal.

- Chci jednomyslnou odpověď!

- NE!

Odpověděli jedním hlasem.

- Dalo by se říci, že jsem se dopustil nespravedlnosti?

- Ano!

- "A proč s tím nikdo nic neudělal? Proč chceme zákony a pravidla, pokud nemáme vůli je uplatňovat? Každý z vás má povinnost promluvit, když jste svědkem nějaké nespravedlnosti. Všichni! Jeden vedle druhého! Už nikdy nemlčte!"

Jděte pro Nelsona. Koneckonců on je váš učitel, já vás budu učit později...

"Uvědomte si, že když se nezastaneme svých práv, vytratí se vaše důstojnost a tato ztráta je nenahraditelná a nelze o ní vyjednávat!"

podle Doris Carrierové

UŽ NIKDY NEMLČTE!

04.11.2021

Rychlá navigace: