Souvislosti, které všude nenajdete

Pravda zůstane pravdou, i když jí nikdo nevěří. Lež je lží, i když jí věří všichni.

(Článek 43)

Celá západní kultura tzv. "křesťanství" spočívá na židovství a na židovském náboženství a podle toho to také u nás vypadá. Tato kultura tvrdí, že židovství bylo lůnem pravého křesťanství a že antická gnoze je sekundární. To je z hlediska pravdy a vědy naprosto neudržitelný a obrácený výklad! Protože je celá tato oblast tabuizovaná, může tuto pravdu zatím hlásat jen zcela svobodný badatel, který má raději pravé poznání než otroctví a lež za peníze. Všichni zaměstnanci křesťanských a postkřesťanských institucí humanistického směru musí, jestliže se nechtějí "profesionálně znemožnit", hájit tuto linii, lhát svým čtenářům a souhlasit na veřejnosti s tím, že gnoze je uschlá větev židokřesťanství nebo že gnoze je nezávislé duchovní hnutí, které si pouze s židokřesťanstvím navzájem přebíralo různá témata. Když si přečtete několik gnostických textů a pak se nad tím zamyslíte, tak už vám začne být jasné, že něco takového není možné, protože gnoze operuje se Spasitelem jménem "Ježíš Kristus", se jmény gnostiků "Petros" a "Paulos", s "Adamem" coby otiskem nebeského Člověka "Adamase", a s celou plejádou dalších shodných myšlenek a s frází křesťanstvím a něco takového nebylo možné "převzít" od dnes prokazatelně později vzniknuvšího židokřesťanství. Toto je prostě zhola nemožné a nesmyslné, protože se jedná přímo o samo srdce celého učení a navíc celou gnozi židovství tvrdě odmítalo a nenávidělo. Přesto nám toto dogma nutí naše současná oficiální a společensky uznávaná "věda", silně ovlivněná Vatikánem.

Řecké slovo Gnosis (Gnóze) se vztahuje na znalosti získané prostřednictvím přímé zkušenosti probuzeného vědomí, oproti znalostem které nám byly řečeny nebo kterým pouze věříme. Pravá Gnóze je univerzální pro celé lidstvo a osvobozuje vědomí od utrpení. Gnóze - pod jakýmkoli názvem v historii nebo kultuře je vědomé, zkušenostní poznání, nikoli pouze intelektuální nebo pojmové poznání, víra či teorie. Gnostik hledá a získává své vlastní přímé zkušenosti světla (Pravdy) tím, že probudí svoje vnitřní vědomí a odstraní zatemnění, jemuž je vystaven.

Více informací na: www.bezleku.cz
Kniha: Osvoboďte zakletou princeznu, svoji duši

Pravda zůstane pravdou, i když jí nikdo nevěří. Lež je lží, i když jí věří všichni.

20.08.2018

Rychlá navigace: