Souvislosti, které všude nenajdete

Projev prezidenta Vladimíra Putina 30. 9. 2022, bez obalu, k připojení nových území k Ruské federaci – 2. díl

(2. díl)

V roce 1991 o Bělověžské pouti, aniž by se zeptali na vůli obyčejného občana, přijali představitelé tehdejších stranických elit rozhodnutí o rozpadu SSSR a lidé se ze dne na den ocitli odříznuti od své vlasti. To roztrhalo a rozdělilo naši národní jednotu zaživa a změnilo se v národní katastrofu. Stejně jako kdysi po revoluci byly v zákulisí rozřezány hranice svazových republik, poslední vůdci Sovětského svazu zničili naši velkou zemi navzdory přímé vůli většiny v referendu v roce 1991. Tehdy si ani plně neuvědomovali, co dělají a k jakým důsledkům to nakonec nevyhnutelně povede. Ale na tom už nezáleží. Sovětský svaz je již minulost, kterou nelze vrátit. A Rusko ji dnes už nepotřebuje a my již o ni neusilujeme. Není však nic silnějšího než odhodlání milionů lidí, kteří se svou kulturou, vírou, tradicemi a jazykem považují za součást Ruska a jejichž předkové po staletí žili v jednom státě. Nic není silnějšího než odhodlání těchto lidí vrátit se do své pravé, historické vlasti.
Dlouhých osm let byli lidé v Donbasu vystaveni genocidě, ostřelování a blokádě, zatímco v Chersonu a Záporoží probíhala nekompromisní snaha zločinně vštípit lidem nenávist k Rusku a ke všemu ruskému. Kyjevský režim během referend vyhrožoval učitelkám a ženám, které pracovaly ve volebních komisích, represemi a zastrašoval miliony lidí, kteří přišli vyjádřit svou svobodnou vůli. Ale nezlomený lid Donbasu, Záporoží a Chersonu promluvil...

Chci, aby mě kyjevské úřady a jejich skuteční páni na Západě slyšeli, a chci, aby si všichni pamatovali: lidé žijící v Luhansku a Doněcku, Chersonu a Záporoží se navždy stávají našimi občany. Nyní vyzýváme kyjevský režim, aby okamžitě zastavil palbu, veškeré nepřátelské akce, válku, kterou rozpoutal v roce 2014 a vrátil se k jednacímu stolu. Jsme na to připraveni, to bylo již řečeno mnohokrát. Ale o volbě lidí v Doněcku, Luhansku, Záporoží a Chersonu se diskutovat nebude, ta byla již učiněna a Rusko jejich volbu nezradí. Dnešní úřady v Kyjevě se k tomuto svobodnému projevu vůle lidu musí chovat s respektem a nijak jinak. To je jediná cesta k míru. Budeme bránit naši zemi všemi silami a prostředky a uděláme vše pro to, abychom zajistili bezpečnost našich lidí. To je velké osvobozenecké poslání našeho lidu. Obnovíme zničená města a obce, obytné domy, školy, nemocnice, divadla a muzea, obnovíme a rozvineme průmyslové podniky, továrny, infrastrukturu, sociální, důchodový, zdravotní a vzdělávací systém. Samozřejmě také budeme pracovat na zlepšení celkové bezpečnosti. Společně se postaráme o to, aby občané v nových regionech pocítili podporu celého ruského lidu, celé společné země, všech republik, všech okresů a krajů naší velké vlasti.

Projev prezidenta Vladimíra Putina 30. 9. 2022, bez obalu, k připojení nových území k Ruské federaci – 2. díl

16.10.2022

Rychlá navigace: