Souvislosti, které všude nenajdete

Projev prezidenta Vladimíra Putina 30. 9. 2022, bez obalu, k připojení nových území k Ruské federaci – 3. díl

(3. díl)

Vážení přátelé, kolegové!
Dnes bych se chtěl obrátit na vojáky a důstojníky, kteří se účastní speciální vojenské operace, na vojáky Donbasu a Novorosie, na ty, kteří po vydání dekretu o částečné mobilizaci vstupují do ozbrojených sil, plní svou vlasteneckou povinnost, kteří sami přicházejí na vojenské registrační a odvodní úřady z výzvy svého srdce. Chtěl bych se obrátit na jejich rodiče, manželky a děti a říci jim, za co naši lidé bojují, proti jakému nepříteli, který neustále vtahuje celý svět do nových válek a krizí a z této obrovské tragédie krvavě těží, stojíme.

Naši krajané, naši bratři a sestry na Ukrajině, rodné části našeho sjednoceného národa, na vlastní oči viděli, co vládnoucí kruhy takzvaného Západu připravují pro celé lidstvo. Zde totiž jednoduše odhodili své masky a ukázali svou skutečnou tvář.

Po rozpadu Sovětského svazu se Západ rozhodl, že se celý svět a my všichni budeme muset navždy smířit s jeho diktátem. Ještě v roce 1991 si Západ myslel, že se Rusko ze zmatků, do kterých byl uvrženo, nikdy nevzpamatuje a že se samo rozpadne. Téměř se tak skutečně stalo. 90. Léta byla strašná. Hladová, studená a beznadějná. Rusko však přežilo, obrodilo se, posílilo a získalo zpět své právoplatné místo ve světě.

Západ ale hledal a stále hledá novou příležitost, jak nás zasáhnout, jak oslabit a zničit Rusko, o čemž vždy snil, jak rozdrobit náš stát, jak poštvat naše národy proti sobě, jak je odsoudit k chudobě a zániku. Prostě nechtějí pochopit, že na světě existuje tak velká, rozlehlá země se svým územím, přírodním bohatstvím, zdroji a s lidmi, kteří nejsou schopni a nikdy nebudou žít podle příkazů někoho jiného.

Západ je ochoten podstoupit cokoli, aby si zachoval neokoloniální systém, který mu umožňuje parazitovat na lidech a v podstatě okrádat svět na úkor své dolarové moci, technologického vůdčího postavení a diktátu. Vybírali od lidstva skutečnou daň, tak získávali hlavní zdroj nezaslouženého blahobytu a hegemonickou rentu. Zachování této renty je jejich klíčovým, skutečným a zcela zištným motivem. Proto je v jejich zájmu úplná de-suverenizace. Odtud pramení jejich agrese vůči nezávislým státům, proti tradičním hodnotám, kulturám a jejich pokusy podkopat mezinárodní a integrační procesy, potlačit nové světové měny a centra technologického rozvoje, které jsou mimo jejich kontrolu. Je pro ně nesmírně důležité, aby se všechny země vzdaly své suverenity ve prospěch Spojených států.

Vládnoucí kruhy některých zemí s tím dobrovolně souhlasily, dobrovolně přijaly to, že se stanou vazaly; jiné byly podplaceny nebo zastrašeny. A pokud odmítnou, jsou bezohledně ničeny celé země, vytvářeny humanitární krize, pohromy, přírodní katastrofy, včetně milionů zničených, znetvořených lidských osudů, teroristické enklávy, zóny sociální katastrofy, protektoráty, kolonie a polokolonie. To vše je jim jedno, hlavně že získají své výhody.

Projev prezidenta Vladimíra Putina 30. 9. 2022, bez obalu, k připojení nových území k Ruské federaci – 3. díl

17.10.2022

Rychlá navigace: