Souvislosti, které všude nenajdete

Projev prezidenta Vladimíra Putina 30. 9. 2022, bez obalu, k připojení nových území k Ruské federaci – 5. díl

(5. díl)

Nikdy jsme nepřijali a nepřijmeme západní politický nacionalismus a rasismus. A co jiného než rasismus je jimi vytvořená rusofobie, kterou nyní Západ šíří po celém světě? Co jiného než rasismus je bezvýhradné tvrzení a přesvědčení Západu, že jeho civilizace, jeho neoliberální kultura, je nezpochybnitelným vzorem pro zbytek světa? Prosazují: "Kdo není s námi, je proti nám." To je demagogie.

Dokonce i pokání za vlastní historické zločiny přesouvají západní elity na všechny ostatní a požadují po občanech svých zemí a jiných národů, aby se omluvili za to, s čím nemají vůbec nic společného – například za období koloniálních výbojů. Stojí za to připomenout, že Západ zahájil svou koloniální politiku již ve středověku, následoval světový obchod s otroky, genocida indiánských kmenů v Americe, drancování Indie, Afriky, války Anglie a Francie proti Číně, které ji donutily otevřít své přístavy obchodu s opiem. To, co dělali, bylo, že přiváděli celé národy k drogám, záměrně vyhlazovali celá etnika kvůli půdě a zdrojům a pořádali skutečný hon na lidi jako na zvěř. To vše je proti samotné lidské přirozenosti, proti pravdě, svobodě a spravedlnosti. My jsme hrdí na to, že to byla právě naše země, která ve 20. století vedla protikoloniální hnutí, jež otevřelo mnoha národům světa možnosti rozvoje, snížení chudoby, zmenšení sociálních nerovnosti, překonání hladu a nemocí.

Rád bych zdůraznil, že jedním z důvodů staleté rusofobie a neskrývané zloby těchto západních elit vůči Rusku je právě to, že jsme se během koloniálních výbojů nenechali okrádat a podporovali Evropany k vzájemně výhodnému obchodu. Toho bylo dosaženo tím, že se v Rusku vytvořil silný centralizovaný stát, který se rozvíjel, posiloval na morálních hodnotách pravoslaví, islámu, judaismu a buddhismu, na ruské kultuře a ruském slově, otevřeném všem. Je známo, že plány na intervenci v Rusku vznikaly opakovaně, snažily se využít neklidné doby počátku 17. století a období převratů po roce 1917, ale neuspěly. Západu se podařilo získat ruské bohatství na konci 20. století, kdy byl stát zničen. Nazývali nás přáteli a partnery, ale ve skutečnosti s námi zacházeli jako s kolonií – v rámci nejrůznějších programů z naší země odčerpali biliony dolarů. Všichni si všechno moc dobře pamatujeme a na nic jsme nezapomněli.

V těchto dnech se lidé v Doněcku a Luhansku, v Chersonu a Záporoží vyslovili pro obnovení naší historické jednoty. Děkujeme! Západní země po celá staletí tvrdí, že přinášejí ostatním národům svobodu a demokracii, ale je to přesně naopak. Místo demokracie přináší útlak a vykořisťování, místo svobody jsou nositeli zotročování a násilí. Celý unipolární světový řád je již ze své podstaty antidemokratický a nesvobodný. Je to lež a pokrytectví skrz naskrz.

Projev prezidenta Vladimíra Putina 30. 9. 2022, bez obalu, k připojení nových území k Ruské federaci – 5. díl

19.10.2022

Rychlá navigace: