Souvislosti, které všude nenajdete

Projev prezidenta Vladimira Putina k začátku vojenské operace na Ukrajině (2. část)

(2. část)

Zvláštní místo v seriálu nepřípustných akcí z hlediska mezinárodního práva zaujímá invaze do Iráku, samozřejmě také bez jakéhokoli právního podkladu. Za záminku byla vybrána údajně spolehlivá informace, kterou měly Spojené státy o přítomnosti zbraní hromadného ničení v Iráku. Aby to veřejně před celým světem dokázal, zatřásl americký ministr zahraničí jakousi tubou s bílým práškem a všechny ujišťoval, že jde o chemickou zbraň, která prý měla být vyvinuta v Iráku. Později se ukázalo, že to byl podvod, obyčejný blaf. V Iráku žádné chemické zbraně nebyly. Neuvěřitelné a nepochopitelné, ale faktem zůstává, že se lhalo na nejvyšší státní úrovni a z nejvyšší tribuny OSN. Výsledkem této operace byly obrovské ztráty na lidských životech, destrukce a neuvěřitelný nárůst terorismu.

Obecně se dá říci, že všude, ve všech regionech světa, kam Západ přišel nastolit svůj Nový řád, zůstávají v důsledku jeho činnosti krvavé, nehojící se rány, boláky mezinárodního terorismu a extremismu. Vše, co jsem uvedl, jsou nejkřiklavější, ale zdaleka ne jediné příklady nedodržování mezinárodního práva. Mezi ně patří i sliby naší zemi, že NATO se nerozšíří ani o píď na východ. Všichni byli podvedeni, nebo lidově řečeno, byli prostě odkopnuti. Ano, často slýcháme, že politika je špinavá věc. Možná, ale ne až tak špinavá a ne v takové míře. Takové podvodné jednání je naprosto v rozporu nejen se zásadami mezinárodních vztahů, ale především s obecně uznávanými morálními a etickými normami. Kde je nějaká spravedlnost a pravda? Všude jen lži a pokrytectví.

Mimochodem, sami američtí politici, politologové a novináři píší a říkají, že v USA se v posledních letech vytvořila skutečná "říše lži". Je těžké s tím nesouhlasit, bohužel je to tak. USA jsou stále velkou zemí a mocností, která vytváří systém. Jejich satelity se jim pokorně a poslušně podřizují, při každé příležitosti je nekriticky chválí, ale také kopírují jejich chování a nadšeně přijímají jimi navrhovaná pravidla. Proto lze s jistotou říci, že celý takzvaný západní blok, který USA vytvořily k obrazu svému, je stejnou "říší lži".

Pokud jde o naši zemi, tak po rozpadu SSSR při vzniklé nebývalé otevřenosti nového moderního Ruska a jeho ochotě poctivě spolupracovat s USA a dalšími západními partnery, v podmínkách fakticky jednostranného odzbrojení se nás okamžitě pokusili rozdrtit, vyřídit a nadobro zničit. Toto se přesně stalo v 90. letech a na počátku nového tisíciletí, kdy takzvaný kolektivní Západ aktivně podporoval separatismus a žoldácké bandy na jihu Ruska. Jaké oběti a ztráty nás to stálo a jakými zkouškami jsme museli projít, než jsme konečně zlomili hřbet mezinárodnímu terorismu na Kavkaze, si budeme dlouho pamatovat a nikdy na to nezapomeneme!

Ještě donedávna neustávaly mnohé pokusy využít nás ve svém zájmu, zničit naše tradiční hodnoty a vnutit nám pseudohodnoty, které by nás a náš lid, rozleptaly zevnitř. Jsou to postoje, které agresivně vnucují ve svých zemích lidem a které vedou přímo k jejich degradaci a degeneraci, protože jsou proti samotné lidské přirozenosti. To se ale nestane. Nikdy s tímto neuspějí. My jsme se navzdory tomu všemu v prosinci 2021 znovu pokusili dosáhnout dohody s USA a jejich spojenci o zásadách bezpečnosti v Evropě a o nešíření jaderných zbraní v NATO. Vše bylo marné. Postoj USA se nezměnil. Nepovažovali za nutné dosáhnout dohody s Ruskem v této pro nás a lidstvo klíčové otázce. Sledovali jen své vlastní cíle a neberou ohled na zájmy naše a zájmy ostatních.

Projev prezidenta Vladimira Putina k začátku vojenské operace na Ukrajině (2. část)

04.03.2022

Rychlá navigace: