Souvislosti, které všude nenajdete

Projev prezidenta Vladimira Putina k začátku vojenské operace na Ukrajině (5. část)

(5. část)

Naše plány nepočítají s okupací ukrajinských území. Nemáme v úmyslu nikomu nic vnucovat násilím. Zároveň v poslední době na Západě stále častěji slyšíme, že dokumenty podepsané sovětským totalitním režimem, které zakotvují výsledky druhé světové války, by se již neměly dále uplatňovat. Jaká je na to naše odpověď? Výsledek druhé světové války je posvátný, stejně jako oběti, které naši lidé přinesli na oltář vítězství nad nacismem. To však není v rozporu s vysokými hodnotami lidských práv a svobod, které vycházejí z reality poválečných desetiletí a také to ani nepřekračuje právo národů na sebeurčení, které je zakotvené v článku 1 Charty OSN. Dovolte mi připomenout, že při vzniku SSSR, a ani po druhé světové válce se nikdo neptal lidí žijících na územích, která tvoří dnešní Ukrajinu, jak chtějí uspořádat svůj život. Naše politika je založena na svobodě, na svobodě volby pro každého, aby mohl rozhodovat o své budoucnosti a budoucnosti svých dětí. Věříme, že je to velmi důležité pro všechny národy žijící na území dnešní Ukrajiny a pro všechny, kteří chtějí toto právo svobodné volby uplatnit.

V této souvislosti se obracím také na občany Ukrajiny. V roce 2014 mělo Rusko povinnost chránit obyvatele Krymu a Sevastopolu před těmi, které vy sami nazýváte "nacisty". Obyvatelé Krymu a Sevastopolu se rozhodli pro svou historickou vlast, pro Rusko, a my jsme je podpořili. Nemohli jsme jinak. Současné události nejsou o porušování zájmů Ukrajiny a ukrajinského lidu. Jde o ochranu samotného Ruska před těmi, kdo si vzali Ukrajinu jako rukojmí a snaží se ji využít proti naší zemi a jejímu lidu. Naše akce jsou logickou sebeobranou proti hrozbám, které nám hrozí, a zabraňují mnohem většímu neštěstí, než jaké se děje dnes. Jakkoli je to těžké, tak vás žádám, abyste to pochopili, a vyzývám vás ke spolupráci, abychom mohli co nejdříve obrátit tuto tragickou stránku a postupovat společně vpřed a nedovolit nikomu zasahovat manipulativně do našich vztahů, ale budovat je samostatně, aby byly vytvořeny nezbytné podmínky pro překonání všech problémů a navzdory státním hranicím to umožnilo vytvořit spolupracující útvar. Věřím v budoucnost.

Nyní se obracím na vojáky ozbrojených sil Ukrajiny.

Vaši otcové, dědové a pradědové nebojovali proti nacistům a nebránili naši společnou vlast proto, aby se dnešní neonacisté mohli chopit moci na Ukrajině. Přísahali jste věrnost ukrajinskému lidu, a ne protilidové juntě, která Ukrajinu nyní okrádá a šikanuje ukrajinský lid. Nevykonávejte jeho příkazy. Vyzývám vás, abyste okamžitě složili zbraně a vrátili se domů. Dovolte mi, abych to ještě více upřesnil: všichni příslušníci ukrajinské armády, kteří splní tento požadavek, budou moci bez překážek opustit válečnou zónu a vrátit se ke svým rodinám. Ještě jednou zdůrazňuji: veškerou odpovědnost za případné krveprolití bude mít na svědomí režim vládnoucí na území Ukrajiny.

A nyní ještě několik důležitých a velmi důležitých slov pro ty, kteří mohou být v pokušení zvenčí zasahovat do těchto probíhajících událostí. Kdokoli se pokusí zasáhnout do našich záležitostí, natož bude chtít ohrozit naši zemi a náš lid, musí vědět, že reakce Ruska bude okamžitá a povede k následkům, s nimiž jste se ve své historii ještě nesetkali! Jsme připraveni na jakýkoli vývoj událostí. V tomto ohledu byla přijata všechna nezbytná rozhodnutí. Doufám, že budu vyslyšen...

Projev prezidenta Vladimira Putina k začátku vojenské operace na Ukrajině (5. část)

07.03.2022

Rychlá navigace: