Souvislosti, které všude nenajdete

Projev prezidenta Vladimira Putina k začátku vojenské operace na Ukrajině (6. část)

(6. část)

Vážení občané Ruska!

Blahobyt, samotná existence celých států a národů, jejich úspěch i životaschopnost pramení z mocného kořenového systému jejich kultury a morálních hodnot, ze zkušeností a tradic jejich předků a samozřejmě přímo závisí na schopnosti rychle se přizpůsobovat neustále se měnícímu životu. Závisí také na soudržnosti společnosti a její ochotě spojit všechny síly, aby mohla jít vpřed. Síla je potřeba vždy, ale tato veličina může být různé povahy. Politika "říše lži", o níž jsem hovořil na začátku svého projevu, je založena především na hrubé a přímé síle. V takových případech si mocní myslí, že když mají moc, nepotřebují inteligenci. Ale my dobře víme, že skutečná síla spočívá ve spravedlnosti a pravdě, které jsou nyní na naší straně. A pokud je toto všechno pravda, pak je těžké nesouhlasit s tím, že síla, ale i ochota bojovat jsou základem nezávislosti, suverenity a nezbytným základem, na kterém jediném lze budovat budoucnost, domov, ochránit svou rodinu i svou vlast.

Vážení krajané!

Jsem si jist, že vojáci a důstojníci ruských ozbrojených sil, kteří jsou věrni své zemi, budou plnit své povinnosti profesionálně a odvážně. Nepochybuji o tom, že všechny úrovně moci a odborníci odpovědní za stabilitu naší ekonomiky, finančního systému a sociální sféry, stejně jako vedoucí představitelé našich společností a celého ruského byznysu budou pracovat harmonicky a efektivně. Spoléhám na konsolidovaný, vlastenecký postoj všech parlamentních stran a veřejných sil. Koneckonců, tak tomu bylo vždy v historii, osud Ruska je ve schopných rukou našeho mnohonárodnostního lidu. To znamená, že rozhodnutí, která jsme přijali, budou realizována, našich cílů bude dosaženo a bezpečnost naší vlasti tak bude zabezpečena.

Věřím ve vaši podporu a v nepřemožitelnou sílu, kterou nám dává láska k naší vlasti.

V. V. Putin

Tento projev uvedený výše je sice velice dlouhý, ale pokuste se jej přečíst pozorně a pomalu, protože v něm objevíte celou ruskou duši. A můžete ji potom porovnat s duší českou, slovenskou, prostě s jakoukoliv jinou.

 
Projev prezidenta Vladimira Putina k začátku vojenské operace na Ukrajině (6. část)

08.03.2022

Rychlá navigace: