Souvislosti, které všude nenajdete

Původní duchovní slovo padá až na úroveň dnešního neživého computeru

(Článek 36)

Vznik slova, tak jak je nám dnes vykládáno, z používání různých skřeků a zvuků pro pojmenování věcí, je omylem dnešní nevědomé společnosti. Védština dosvědčuje, že z védského liturgického obřadu "křesání slova" vylétávala, podobně jako jiskry z ohně, stále další a další slova, která měla původně hluboce gnostický a duchovní význam. Slova měla "křídla" a ducha, který je pozvedával vzhůru a teprve obracením jejich významu a nápodobou, při jejich používání, takto vzniklá slova ve světském prostředí stále více chladla, až došlo k procesu šíření slovní kultury do stále nižších a stále zvířečtějších světů. To znamená, že slovo, jak je možno také spolehlivě doložit, od počátku dějin stále jen upadalo a nadále upadá a tento proces úpadku slova a jeho významu vytváří celé naše dějiny a pokračuje až dodnes.

Indoevropské jazykové větve rostou stále dál od tohoto védského stromu životodárné řeči, stále se vulgarizují a primitivní. Původní velké duchovní slovo padá až na úroveň dnešního neživého computeru - počítače, který již nemá žádné vědomí, ale přesto má řeč. Jestliže postupně smažeme celou kulturu slova, všechny kategorie slov, hlásek a jejich tvary, tím převedeme postupně svůj jazyk do řeči počítačového 0-1, přijdeme o lidskost, o svůj pestrobarevný život a staneme se součástí obávané umělé inteligence, jen neživou digitální protoplazmou a temnou hmotou, která se skládá pouze z neživých černých bodů, číslovek 1 a jejich opaku 0. Velmi reálně hrozí, že se staneme duchovně chápanou prázdnotou, která bude jako poslušný otrok čekat na svého boha hmoty - Demiurga, Stvořitele, který nápodobou vystavěl svou umělohmotnou stavebnici virtuálního života, ideál hmotné formy věčnosti, což je Neživot - digitální program.

Původní duchovní "slovo" jako světlo poznání a duchovní "syn věčného Člověka", ale stále ještě sytí a oživuje svět, šíří se stále dál a dál od svého epicentra jako kruhy na vodě a působí jako "srdce" světa.

Více informací na: www.bezleku.cz
Kniha: Osvoboďte zakletou princeznu, svoji duši

Původní duchovní slovo padá až na úroveň dnešního neživého computeru

10.08.2018

Rychlá navigace: