Souvislosti, které všude nenajdete

Znehodnocování původního poselství slova temnotou

(Článek 35)

Slovem "kurvan", znázorňují véďané svou duchovní "oběť" a slovem "akurvan" znázorňují to, že neobětují a tím nepomáhají vytvářet a bránit prostor Člověka. Tito lidé, dle Védy démoni, i když jsou od rána do večera v jakékoliv činnosti, tak jsou ve skutečnosti nečinní, protože nepracují na napřimování Člověka a nepracují pro Světlo vědění.

Zde vidíte, jakým způsobem se síla temnot chápe duchovního dědictví, jak se chápe světelných významů, aby je začernila, převrátila, a aby tak zcela znehodnotila původní poselství slova a uschovala do temnot klíč života.

Slovo "kršna" se odvozuje od slovesného kmene "kršati" a původně ve Védě znamenalo "křesati" a slovo "kršna" znamenalo "vykřesanec". Ještě Slované to slovo používali a neztratili ho. Až během tisíce let se vyvinulo chtonické učení šivaistické, které nám chtělo toho zářícího Kršnu pomluvit a přivlastnit si ho, které nám z něj chtělo udělat něco černého, a tak byl původní význam přesunut na nový význam "kršna", jako ten "černý". Proto pokud nebudeme vnímat původní obsah tohoto slova, ale i mnohých dalších, tak se kvůli obrácenému významu, dostaneme na scestí. Bez pochopení tohoto stálého zhmotňování idejí, nemůžeme vůbec přistupovat skutečně kriticky k jakýmkoliv historickým pramenům, protože v nich probíhá právě tento proces. Bylo tomu tak i ve středověku, při postupném přepisování rukopisů. Je to fenomén, který nám dává poznat praktiky v zaznamenávání "historického vývoje".

Védské slovo "Tapas", znamenající zapálení, dozrání ukazuje, kdy dojde k procesu pročištění a sjednocení, jako při vaření. Tento očistný proces pěstování vroucnosti, prováděný jak duševně, tak i tělesně, byl spodním světem rozdvojen a tak vzniklo slovo "topit", někoho utopit, ponořit pod vodní hladinu, tedy negativum a opak onoho původního významu! Takových slov je v indoevropských jazycích i v samotném sanskrtu velké množství a dokládají ten pošpiňovací, sestupný proces přeměny významu slov temnotou.

Více informací na: www.bezleku.cz
Kniha: Osvoboďte zakletou princeznu, svoji duši

Znehodnocování původního poselství slova temnotou

09.08.2018

Rychlá navigace: