Souvislosti, které všude nenajdete

Zrcadlová přeměna védských slov temným světem

(Článek 34)

Slovo "šástram" původně znamenalo poučující a slavnostně přednášené "védské slovo", které štěpí síly gravitace a dobývá "proudy poznání ze skály". Od jisté doby ale začíná znamenat toto slovo "šástram" také "zbraň", duchovní "meč" a později dokonce i meč kovový. Takže tady vidíme proměnu významu výrazu "slovo" na "meč". Tato proměna není vůbec náhodná, ale naopak cílená a záměrná. A to pak uvádí celý materialistický, slepecký a neprobuzený svět na stále větší a větší scestí, na převrácení z duchovní vize na materialistický výraz. Tak dochází k přeměně a lidem je podsunuto, že nejprve byla zbraň a potom slovo, a že to slovo bylo nazváno "mečem". Toto je zřetelný průběh změny významu slov, který se posouvá od prvotního védského ducha osvobození, směrem do vězení hmoty.

Novodobí překladatelé převádějí také díky své neprobuzenosti všechny původní gnostické významy védských slov na významy předmětů a zvířat a tak likvidují původní duchovní smysl veršů! Všechno duchovní se "objektivizuje", stává se objektem, a tím je duchovní škole učiněn konec.

Například slovo "akša", které ještě v sanskrtu znamenalo kromě významu otáčející se osy i "oko" a připomíná védskou moudrost a ukazuje na ten volný "vytočený" prostor uprostřed, na místo, odkud je jedině možné vidět a nenechat se strhnout uragánem a vírem světa a ukazuje na "třetí oko" Buddhovo, oko probuzení. Tak z tohoto významu "akša" vznikl v úpadkové době spodinový duplikát významu – poskakující "hazardní kostka". Takže z oné původní "osy", spásy světa, která se nenechává vtáhnout do materialistického světa, nám vznikl, chtonickým přičiněním otáčející se předmět, který ne náhodou má vztah k hazardu a k hráčství!

Tento přechod významu slova v čase je pro činnost temné síly typický a tato změna je obdobně doprovázena přechodem významu védského kořene „div“, který znamená „konat divy“, na význam „bavit se“, „hráčsky se vzrušovat“, což je dokonalý spodinový protiklad původního liturgického významu slova, které vyjadřovalo činnost Boha.

Více informací na: www.bezleku.cz
Kniha: Osvoboďte zakletou princeznu, svoji duši

Zrcadlová přeměna védských slov temným světem

09.08.2018

Rychlá navigace: