Souvislosti, které všude nenajdete

Tajná, chazarská, protilidská vláda – 36. část

Druhou skupinou, která stojí za prezidentsvím Trumpa, je americko-vojensko-průmyslový komplex, kterému dominují Gnostičtí Illumináti, skupina, která se staví proti vládě pokrevních linií a upřednostňuje meritokracii. Takže lidé stojící za zvolením Trumpa byli, jak se říká v Asii, "Stejná postel, různé sny". Frakce Rothschilda je tou, která tlačí Trumpa do jeho podivného pro-Izraelského postoje. Také se ho snaží vyprovokovat, aby zahájil Armageddon tím, že ho přiměje k útoku na Írán, Severní Koreu, Sýrii, Rusko nebo kohokoliv kdekoli jinde. Upřímně věří, že jim to sešle Mesiáše.

Gnostičtí Ilumináti to považují za pověrčivý nesmysl. Chtějí zřídit meritokratickou světovou vládu. Rovněž chtějí ukončit vládu pokrevních linií. Je to skupina, která se snaží zatýkat pedofily, jako je Jeffrey Epstein, John McCain a George Bush Sr. Chtějí také obnovit republiku Spojených států amerických, která byla tajně nahrazena Spojenými státy pod kontrolou pokrevních linií, a to States of America Corporation v roce 1871.

Další mocenskou skupinou je Zednářská Lóže P2 což jsou lidé za katolickou stranou. Jejich dlouhodobým plánem byla instalace římské vlády, vysoce centralizované světové vlády a vytvoření tzv. Nového světového řádu. Stáli za Georgem Bushem Sr., ale nyní změnili svou věrnost a vytvořili neklidné spojenectví s gnostickými ilumináty. Jsou velmi vlivní ve vojensko-průmyslovém komplexu díky své kontrole rytířských řádů, jako jsou templáři, maltéští rytíři, germánští rytíři, hospitallité ad.

Protestantská část křesťanství je volnější, ale z velké části se hlásí ke královně Anglie prostřednictvím Skotského ritu Svobodného zednářství (pojem skotský nemá nic společného se Skotskem, ale pochází z řeckého slova scotus = tmavý, protože zednář vyššího stupně zamlčuje svou hodnost před bratrem nižšího stupně) a Britského Commonwealthu.

Nyní do tohoto složitého obrazu přidáme Čínu a asijské tajné společnosti. Před druhou světovou válkou byli Asiaté více méně sjednoceni v rámci Společnosti Černého draka. Tato skupina věřila, že nacisté vyhrají druhou světovou válku a poté uskuteční svůj plán na vyhlazení mimoevropských ras. Byli skupinou stojící za větší východoasijskou sférou prosperity. Ačkoli Japonci a Černí draci byli během druhé světové války spojeni s nacisty, tajně se připravovali na to, co viděli jako nevyhnutelné zúčtování, východ – západ, sever – jih.

Nyní je Společnost Černého draka stínem svého dřívějšího já. Je nahrazena aliancí Společností Červeného, Modrého, Zeleného a Bílého draka. Věří, že jsme se všichni narodili ze stejného stvoření a sdílíme stejnou planetu. Také věří ve volnou světovou federaci, ale chtějí zajistit, aby se kdokoli, nejen Evropané, dostali na nejvyšší pozice. Předběžná dohoda dosažená mezi Společností Bílého draka a jejími asijskými spojenci vyžaduje, aby byl prvním vůdcem světové federace Evropan a po něm Asiat.

Nová federace by měla být odstartovaná masivní kampaní v hodnotě několika bilionů dolarů, aby ukončila chudobu a zastavila ničení životního prostředí. Následovaly by velké oslavy, včetně geopolitických oznámení, jubilea (všeobecného oddlužení) uvolnění zamlčovaných technologií a možná i nového kalendáře. Pak může opravdu začít nová éra. Ďábel spočívá samozřejmě ale v detailech, a dokud nebudou vypracovány, nelze očekávat žádné veřejné oznámení. Jednání stále probíhají a budou pokračovat, dokud nedojde k široké shodě.

Komentář Benjamina Fulforda – mluvčího Společnosti Bílého Draka

Tajná, chazarská, protilidská vláda – 36. část

24.11.2019

Rychlá navigace: