Souvislosti, které všude nenajdete

Tajná, chazarská, protilidská vláda – 45. část

Velkým úkolem americké armády je co nejdříve zatknout 120.000 lidí uvedených v zapečetěných žalobách a vzít je do táborů FEMA, které původně postavili v rámci NWO oni pro nás.

Vzhledem ke ztrátě kontroly nad finančním systémem západního světa a tedy ke ztrátě moci volají Siónští mudrcové veřejně po teokracii a smrti pro ty, kteří toho neuposlechnou. Samozřejmě jim nikdo, kromě jimi ovlivněných fanatiků, nevěnuje pozornost. Naopak se i prostí Židé chystají osvobodit z tisíce let trvajícího otroctví. Pro nevěřící, racionální lidi je obtížné strávit všechny tyto informace, ale ukazují to objektivní skutečnosti.

Minulý týden skupina Sanhedrin, která tvrdí, že má božské právo vládnout lidstvu, vyzvala ke vzniku mezinárodní organizace založené na bibli, která by nahradila Organizaci spojených národů. Tato skupina by se skládala ze skupiny 70 národů, které by poslouchaly Siónské mudrce. K započetí této éry staví oltář "Třetího chrámu" a plánují na něm obětovávat zvířata. Také žádají, aby Noaheovy zákony byly aplikovány na celé lidstvo (Noahidismus je odnož Judaismu). Jak zdůrazňuje pastor Chuck Baldwin a další, Noahedův zákon požaduje smrt kohokoli, kdo praktikuje modloslužbu (definovanou jako jakýkoli jiný druh uctívání, než je uctívání Talmudu). Kromě toho varuje, že žádají "zřízení mezinárodního soudu" se sídlem v Jeruzalémě, který by měl moc popravit (stětím hlavy) kohokoli, kdo se dopustí "rouhání". Aby to bylo naprosto jasné, tak v podstatě volají po popravě hinduistů, buddhistů, křesťanů, muslimů ad., pokud se nepodřídí Siónským mudrcům. Toto jsou lidé, kteří stojí za spiknutím zabít 90 % lidstva. Ovšem to se jim už nepodaří. Takzvaný Bůh, kterého tito lidé poslouchají, jak je psáno v katolické Bibli, mimo jiné říká, že kdokoli jiný než Mojžíš nebo Aaron, kdo se snaží dívat na Boha, bude "ukamenován nebo zastřelen šípem". Exodus 19:13
Jejich Bůh také žádá lidskou oběť: "Dáš mi své prvorozené děti". Exodus 22:28

Dále jejich "Bůh" požaduje: "Zlato, stříbro a bronz; materiály obarvené fialovo-purpurově, červeno-fialové a karmínové, jemné plátno; kůže beranů obarvené červeně, akátové dřevo; olej na svícení, koření a vonné kadidlo; drahé kameny, které mají být zasazeny do náprsníku". Exodus 25: 3-7

Dobře, takže máme takzvaného "Boha", který hrozí zabitím lidí ukamenováním nebo zastřelením šípy, žádá lidskou oběť a požaduje dary, jako je zlato a "kůže beranů" zbarvené červeně. Je mi líto, ale já jsem myslel, že všemocný Stvořitel Vesmíru by alespoň použil k zabíjení lidí blesky a mohl si vyčarovat tolik zlata, kolik by chtěl. Racionální vědecké vysvětlení nás vede k závěru, že jednáme se skupinou sofistikovaných lidských otroků, kteří se schovávají za obrazem "Boha" ale rozhodně ne za Stvořitele Vesmíru.

Po této žádosti o poklad však tento takzvaný "Bůh" zabíjel jednoho židovského vůdce po druhém, dokud se neobjevila slepě poslušná skupina. Jejich potomky je skupina Sanhedrin, která o sobě tvrdí, že jejich rodová linie sahá až do doby Mojžíšovy. Jinými slovy, tito lidé pomáhali zotročovat Židy a ostatní národy tisíce let. Nyní se schovávají za pěknými slovy, snaží se zotročit zbytek lidstva a vyhrožují, že zabijí ty, kteří je neposlouchají. Japonská vojenská rozvědka mi sdělila, že skupina, která mě pozvala, abych se k nim připojil a měla v plánu zabít 90 % lidstva, byli Siónští mudrci. Děsivé na tom všem je, že se jim to téměř podařilo. Tento hrůzný plán se podařilo zastavit až Pentagonu a Asiatům.

Komentář Benjamina Fulforda – mluvčího Společnosti Bílého Draka

Tajná, chazarská, protilidská vláda – 45. část

03.12.2019

Rychlá navigace: