Souvislosti, které všude nenajdete

Třetí světová válka – kdo stojí proti lidstvu (27. díl): Jakým způsobem Archonti ovládají lidstvo – 4. část

(27. díl)

12. Vytváření umělé zadluženosti. Dalším archontím podvodem na lidech bylo vytvoření zrůdného bankovního systému, který Archonti vytvořili již v Babylonské říši jako součást "Velkého díla věků", který si tiskne a vytváří ničím nekryté peníze, masivně podporuje celkovou zadluženost a přes gigantické sumy plynoucí z úroků a stále se zvyšující celosvětovou zadlužeností zbídačených osob, společností i států ožebračuje stále více celé lidstvo a převádí postupně veškerý majetek do skrytých archontích rukou. Celkový planetární dluh všech dohromady dnes činí již statisíce triliónů dolarů a Archontí "zaměstnanci" z něj v poklidu vybírají úrok. Proto dnes již více jak 70% veškerých celoplanetárních hodnot, zdrojů, surovin a půdy je v rukách malé, Archonty kontrolované skupiny. Tomuto jejich cíli: úplnému zotročení lidstva a trvalému ovládnutí planety, se říká globalizace.

13. Organizování destabilizace, terorismu a válek. Základním úkolem přisluhovačů Archontů je vytvářet jim potravu – nízkofrekvenční energii. Proto slyšíme tolik o mezinárodním napětí, terorismu, dopravních zácpách, chaosu, hladu, bídě, bezpráví, nevraživosti, nekulturnosti, surovosti, zhýralosti, drogové a jiné závislosti, nejrůznějších disharmoniích, depresi, psychickému nátlaku a zejména válkách, ve kterých vlastně ale jde o to, aby padlo co nejvíce lidí, a to na obou stranách, aby vzniklo co největší utrpení a trvalo co nejdéle. Takový scénář je opravdová nízkofrekvenční hostina a gurmánský raut pro Archonty. Žádný skutečný a normální člověk válku nechce. Dobře ví, co válka znamená, že s ní je spojeno nesmyslné umírání, pokles životní úrovně, hlad, nedostatek a toto by přece nikdo "normální" nemohl chtít. Války jsou těmito už "nelidmi" připravovány dlouho dopředu a pro jejich vznik je často použit malicherný, smýšlený či neexistující důvod a protivník je vykreslen propagandou jako největší zloduch. Toto je poslušnými, Archonty ovládanými médii, lidem neustále podsouváno, aby pro vedení takových válek vzniklo v hlavách zmanipulovaných lidí ospravedlnění a aby neprotestovali.

14. Podpora pokleslého umění a morálky. Archontí svět je nelidský, studený, temný a ošklivost, zvrácenost a kýč jsou zde estetickou normou. A toto vše postupně prostupuje do naší reality. Všimněte si, jaké odpornosti se lidem vnucují někdy jako umění, v hudbě, výtvarném umění či filmu, ale dnes i v architektuře a lidem je tvrzeno, že právě toto je to pravé umění. Všimněte si, jakému umění jsou udělovány ceny, jaké kultuře jsou přiznány dotace. Zmatení lidé bez uměleckého názoru pak "tleskají" depresívním divadlům, bezduchým seriálům propagujícím nemorálnost všeho druhu, plytkým novodobým pohádkám bez výchovného poselství a lidské moudrosti, odporným instalacím typu "zavěšený pokálený záchod v prostoru" či "kontejner odpadků" uprostřed galerie. Nejvyšší čas, aby opět nějaké čisté dítě, jako v pohádce "Císařovy nové šaty", všem oznámilo: "Vždyť ten císař je nahý!" Archontím virem napadená ministerstva kultury a nejrůznější kulturní organizace jsou příčinou toho, že se na lidi ze všech stran hrne gejzír splašků složených s kýčovitých seriálů, filmů plných násilí, zvrhlostí, bezduchosti, reklam, a skryté propagace archontích "hodnot".

15. Podpora závislostí všeho druhu. Dalším archontím trikem je tolerance a skrytá podpora všech závislostí, konzumace drog a alkoholu, hazardu, hracích automatů a.d. Oficiálně je nám sice tvrzeno, jak společnost bojuje se všemi těmito nešvary, jak je podporovaná rodina a rozvoj občanů, ale ve skutečnosti jsou všechny negativní praktiky akceptovány a dokonce podporovány. Pokud by "Systém" skutečně chtěl, tak v dnešní době kamer a všemožného sledování by nebyl žádný problém sebrat drogové dealery, o kterých i běžní občané vědí, kde stojí každý den se svým zbožím. Nebyl by problém zrušit herny provozující automaty, které přináší tolik zla, utrpení i finanční kolaps mnoha rodinám. Stačila by jedna vyhláška či zákon, aby se města zbavila tohoto zla, ale ovládaní politici jen mlží, temnotě ustupují, ale spíše by se dalo říci, že temnotu na pokyn neviditelné ruky vytvářejí.

16. Nahrazení byrokracie umělou inteligencí. Zintenzivněním otroctví lidské rasy je plánované postupné nahrazování byrokracie umělou inteligencí. Zkuste se dohadovat a prosazovat váš názor či přesvědčení, když místo banky, policie, soudu, učitele či státní správy s vámi bude komunikovat protilidsky nastavený archontí program, počítačový terminál a dá vám pouze 3 možnosti výběru, z nichž ani jedna verze není pro vás přijatelná či pravdivá. A bez potvrzení některé z předvoleb, jedné z těchto možností a "odkliknutí" na počítači nebudete moci vyřídit svoji agendu, projít dále, koupit si základní věci či se někam dostat. Pokud dovolíme tento vývoj, budeme za těchto okolností totálně uvěznění ve lživé a odpudivé archontí počítačové simulaci a naše svobodná volba bude znemožněna.

Třetí světová válka – kdo stojí proti lidstvu (27. díl): Jakým způsobem Archonti ovládají lidstvo – 4. část

18.10.2020

Rychlá navigace: