Souvislosti, které všude nenajdete

Ve starověku se Temné síly rozhodly obejít Univerzální zákony vzestupu po Zlaté cestě duchovního vývoje

(2. díl)

Starodávné Védy říkají, že ve Vesmíru existuje mnoho světů, jak na naší vibrační úrovni, tak na jiných, včetně velmi jemných úrovní. Přechod živé inteligentní bytosti z jednoho světa do světa jemnějšího je možný pouze se ztrátou fyzického těla a pouze s rozvojem jeho stále vyšší duchovnosti. Existuje takzvaná Zlatá cesta duchovního vývoje, která má vlastní zákony a vychází z nahromaděných "vesmírných" znalostí.
Ve starověku se Temné síly (Černobog) rozhodly obejít Univerzální zákony vzestupu po Zlaté cestě duchovního vývoje a odstranit bezpečnostní pečeti ze starověké moudrosti pro nižší světy v naději, že budou tyto bezpečnostní pečeti odstraněny také ze starověké moudrosti všech Vyšších světů. Síly Světla (Belobog) se spojily, aby uchránily božské, vesmírné zákony, v důsledku čehož se rozpoutala "Velká Assa" – válka s Temnými silami, s nižšími Světy a s Temnými mimozemšťany. Síly Světla sice zvítězily, ale část Starověkého poznání se přesto dostala k mimozemšťanům z nižších světů. Po získání těchto znalostí představitelé těchto světů zahájili svůj vzestup Zlatou cestou duchovního rozvoje. Tak obešli celou řadu evolučních mezníků a nenaučili se rozlišovat mezi dobrem a zlem. Vzestupující nižší formy života se pak pokusily vnutit své postoje, "filosofii" a moc v souhvězdích Svarožiho kruhu hraničícího se světem Temnoty. Jedná se o souhvězdí Velké medvědice, souhvězdí Orion, souhvězdí alfa a beta Lva a taky o jedno z ramen galaxie Svati, kde se nachází naše Jarilo-Slunce.
Síly Světla ale nepustily síly Temnoty dále, za hranici javného Světa a nenechaly obyvatele temných světů vstoupit plně na Zlatou cestu vzestupu, protože jejich evoluční úroveň by mohla zničit veškerou harmonii Vyšších světů. Tyto události vedly k začátku nové Velké Assy (války), během níž byly síly Temnoty vyhnány ze všech zemí světa Javi. Výsledkem toho bylo, že Temné duše a temní duchové mohly vzestoupit pouze prostřednictvím světa lidí žijících na Zemi v naší galaxii "Svati", po Zlaté stezce duchovního vývoje. Naše Midgard-Země, umístěná přesně uprostřed mezi Světlem a Temnotou začala hrát obzvláště důležitou roli! Proto se stala středem konfrontace mezi silami Světla a Tmy, které se účastní lidé z různých světů, zemí a národů, jelikož vývoj na Zemi také ovlivní celou galaxii i celý Vesmír.
Naše Midgard-Země obíhá kolem Jarila-Slunce, které je zahrnuto v souhvězdí Zimun jako osmá hvězda. Souhvězdí Zimun se nachází v galaktické struktuře systému Svati, nazývaného také Perunova cesta nebo Nebeský Irij. Galaxie Svati vypadá jako levostranný kříž svastiky – Kolovrat. Na konci jednoho z ramen svastiky Svati je souhvězdí Zimun s naším Jrilo-Sluncem, které je Trojité světlé slunce, protože osvětluje tři světy: Jav, Nav a Prav (spektrum záření hvězd tří prostorů).
V jednom rameni svastiky galaxie je sluneční soustava Dažďboh a jejich Slunci se říká Jaroveliké Zlaté Slunce. Je jasnější z hlediska síly světelného proudu, než naše Jarilo-Slunce. Místní Země-Ingard se otáčí kolem Zlatého Slunce a její oběžná doba je 576 dní. Ingard-Země má dva měsíce: Velký Měsíc s oběžnou dobou 36 dnů a Malý Měsíc s oběhem 9 dní. V systému Zlatého Slunce na Zemi Ingard existuje biologický život, podobný životu na Zemi Midgard. Tato země je domovem mnoha našich předků, mnoha slovansko-árijských kmenů. Naše Midgard-Země se ve velmi vzdálených dobách nacházela na křižovatce devíti Nebeských vesmírných cest, které spojovaly obydlené Země v devíti hvězdných systémech světelných světů, kde žili jen naši slovansko-árijští předci. Proto byli ve starověku naši slovansko-árijští předkové první, kdo osídlil Midgard-Zemi, kde existovala původně pouze flóra a fauna a neexistovala zde žádná lidská forma života. Ingard-Země ze systému Zlatého Slunce v souhvězdí Beta Lva je starodávnou domovinou předků většiny slovansko-árijských rodů, které se tehdy přestěhovaly na Midgard-Zemi.
Síly Temnoty, poté, co vstoupily do boje se silami Světla, usilovaly o využití přírodních zdrojů světelných světů a poté o samotné zničení těchto vytěžených Zemí. Jelikož se každá Země otáčí kolem "svého" Slunce (Hvězdy), zničení Země nevyhnutelně vede také k narušení harmonie celé sluneční (hvězdné) soustavy a z dlouhodobého hlediska i ke zničení Slunce, hvězdy, jako zdroje světla. V létě 153 349 př. n. l. došlo k bitvě světelných bohů z Assa Dei se silami Temnoty poblíž planety Dea (Faeton) v systému našeho Slunce, v důsledku čehož byla tato planeta zničena. Místo toho je nyní mezi oběžnými dráhami Marsu a Jupitera pás asteroidů. V té době obíhaly planetu Dei dva měsíce: Fatta a Liticia, které nakonec skončily na oběžné dráze Země.

Ve starověku se Temné síly rozhodly obejít Univerzální zákony vzestupu po Zlaté cestě duchovního vývoje

07.01.2021

Rychlá navigace: