Souvislosti, které všude nenajdete

Velesova kniha – svaté písmo Slovanů (11. díl)

(11. díl)

Legenda o praotci Rusovi uvádí, že všichni potomci Rusi, Dažbogovy matky, byli považováni za Rusy, neboli veškeré árijské slovanské rody jsou rody ruské. Rusi se dělí na Kyjany-Poljany, Čechy, Chorvaty a mnohé další, ale je mezi nimi také kmen, který nese pouze jméno – Rusové. Podle íránsko-slovanských legend pocházejí tito Rusové od praotce Rusa, Zorjanova syna, Sámova vnuka, Trojanova pravnuka a prapravnuka Dvojanova neboli Advojny z Bogumírova rodu (podle íránské pověsti jsou totožni s Rustamem, Zerem, Samem, Advinem).
Podle íránských legend, které nalezneme na příklad v "Šach-name", byl Rustam synem Zera a vnučky draka Aži-Dachaki. A podle řeckého výkladu skytských legend byl Skyt synem Heraklovým a hadonohé saně Echidny. Z toho vyplývá, že Skyt a Rus se v legendách jeden druhému velmi podobají a mají ve svém rodu draka. Rus zdědil po drakovi velikou sílu, zaměřenou na boření všeho vetchého, přežitého (boří starý svět) a od Dažboga a Velese zdědil touhu po spravedlnosti a touhu vždy kráčet po cestě Pravdy.
Pověst o Rusovi: Rus se narodil zázračným způsobem. Matka dlouho trpěla, neboť dítě bylo příliš veliké a těžké a pořád se nemohl narodit. Tehdy přizval otec Zorjan na pomoc svého ochránce – ptáka Gamajuna. Pták pomohl dítěti na svět skrze bok. Rus se ihned po svém narození postavil na nohy, uprostřed jeho čela plálo Slunce (podobným způsobem se ve Védách popisuje zrození Indry). Rus si oblékl brnění a zlatou helmu, vyskočil na koně a pozvedl zástavu s vyobrazením draka. V popisu narození Rusa (Rustama) v "Knize králů" se v podstatě opakují slovanské lidové balady o narození Drakova syna (Volcha Zmejeviče, jihoslovanského Draka, Ohnivého Vuka). Ano, Rus přišel na svět jako Drakův potomek, avšak narodil se k záhubě síly, která jej zplodila, když prohlásil: "Jsem připraven porážet nenáviděné nepřátele ku slávě svatého Světovládce!" ("Kniha Králů").
Rus hned ukázal svou převelikou sílu, když pokořil nedostupnou pevnost na hranici země Áriů v Sedmiříčí a také pomohl árijským vojskům odrazit nájezd turanského krále. Skandinávské legendy hovoří o tom, že v těchto zemích vládl Odin a zde se nalézalo hlavní město jeho země Asgard. Toto město se v líčení skandinávských legend "Sága o Ynglinzích" rozkládalo na východ od řeky Tanakviski, neboli východněji od řeky Don (antický název Tanais). Asgard se nalézal ve středu světa, na poli IdavelI. Tedy nikoli v horách, ale v rovině, jejíž jméno je totožné se jménem řeky Volhy, které Turci říkali podobně – Idel (Idil). V Asgardu se sešli Trojanovi potomci, knížata Sam, Zaran a Rus, kteří sem doputovali ze Sedmiříčí, s rody Rusů a Seveljanů, a rovněž Velesovi Jasuni, mezi nimiž byl nejznámější kníže Useň, následník Asgardova trůnu. Rusovy kmeny se v Asgardu spojily s rody a vojsky Odinovými. Válce se podařilo vyhnout, neboť na Asgardovu stranu se postavil samotný Veles, který přesvědčil všechny kmeny, jenž žily v povodí posvátné řeky Ra (Volhy), aby se spojily. Rus se sklonil před potomkem boha Slunce a uznal Velese-Odina za vládce Árijské země. Z Asgardu začali Rusové a Jasuni podnikat výpravy do hloubi Kavkazu a do Evropy. Zpočátku bojovali proti Vanům, u nichž se ukryl Jaščer po porážce v bitvě s Árjem Osedněm u Babylonu. Tohoto draka tam tehdy zabil Rusův děd Sam, což byl jeho největší hrdinský čin, jímž se tehdy proslavil na věčné časy. Potom se však válka s Vany poněkud protáhla a bitvy se odehrávaly na obrovském území, od Kavkazských hor a pobřeží Kaspického moře až po Skandinávii. Na straně Asů bojoval i Odin.
Odinovi a Sakům-rybojedům tehdy připadly země v Skandinávii, z nich vzešli Sasové. Jedna část Vanů-Venedů splynula s germánskými, vandalskými a západoslovanskými, pobaltskými kmeny. Z druhé části kmene se stali Vjatiči. Vyprávění o válkách na úpatí Elbrusu popisuje boj člověka proti Bohu, neboť podle legend obývali toto posvátné území potomci bohů. Právě proto se Rus zpočátku vzpíral podniknout výpravu k Elbrusu, který považoval za nepřístupnou tvrz, kterou si netroufali dobýt ani největší hrdinové a bohatýři minulosti. Dokonce ani samotný Odin neposílal své vojíny do oněch hor...

Velesova kniha – svaté písmo Slovanů (11. díl)

20.12.2021

Rychlá navigace: