Souvislosti, které všude nenajdete

Velká Tartaria

(10. díl)

Slované byli vynikající bojovníci a v "klasických" válkách byli takřka neporazitelní, protože bojovali kvůli obraně území svých Předků, svých žen a dětí a to z celého srdce. Nikdy nevedli dobyvačné války. Vytvořili hráz okolním zemím, které byly ovládané kosmickým parazitem a jeho dravčí filosofií: "Co je dobré pro mě, to je správné". Temné síly neustále atakovaly tuto oblast Světla a snažily se ji neustále dobýt nebo alespoň všemožnými prostředky oslabit. Později, když toto území nakonec částečně temné síly ovládly pomocí prospěchářských zrádců a živelných katastrof, tak se snažily vymazat Slovanům jejich rodovou paměť a nahradit jejich čistou víru chtonickou židokřesťanskou naukou se skrytou dravčí morálkou.

V 8. až 10. století temná strana začala vytvářet židokřesťanské náboženství s mocenskou strukturou a cílem co nejvíce oslabit Velkou Tartárii, která kontrolovala rozsáhlé území Asie, Číny, Indie, Evropy, Severní Ameriky, západní část jižní Ameriky a severní Afriku. Pomocí "náboženské ideologie", intrik a svých "zástupců na Zemi" začala vytvářet veliký tlak na Državu, aby získala přístup k nerostnému bohatství na území Velké Tartárie.

Připomeňme si útržkovitě přelomové události na Kyjevské Rusi. Poslední slovanský kníže Sviatoslav vyrazil v roce 965 na výpravu proti Chazarské říši, která dlouhodobě plenila, vraždila a brala Slovany do otroctví a prováděla s jejich dětmi satanské rituály. Ta sice znamenala konec obávané říše Chazarů a zničení jejich hlavního města Ityl, ale o něco později v roce 981 se lstí a úkladem dostal k moci Vladimír, který byl církví později vyhlášen za svatého a byl oslavovaný za to, že se zasloužil o pokřesťování Slovanů. To probíhalo v letech 988 až 1000. A co znamenalo takové pokřesťanšťování Slovanů? Za 12 roků bylo z původních 13 miliónů obyvatelů Kyjevské Rusi 9 miliónů vyvražděných. Křesťanské kroniky o těchto jatkách samozřejmě mlčí. Krvežíznivý Vladimír, jak je někdy nazýván, pootevřel dveře cizákům a násilné christianizaci, která pak probíhala i v jiných slovanských oblastech, včetně Velké Moravy.

Rozsah, s jakým byli Slované v té době vybíjeni, byl neskutečně veliký. Násilné pokřesťanšťování ohněm i mečem a devastující vliv západu postavilo Slovany před rozhodnutí, co dál... Padlo rozhodnutí dát Državě nové jméno podle svých "bohů" ochránců Tarcha a Tary. Přijali nový název Tartaria. Na mapě se objevila jako Velká Tartaria, což bylo nové jméno pro prastarou Rasséniu. Zbytky Slovanů se spojily s profesionální armádou Velké Tartarie a jejich úkolem bylo vyhnat všechny nositele smutně proslulého "křesťanství" a zachránit tak poslední zbytky západních Slovanů a jejich způsob života. Proto Slované uskutečnili velký pochod na západ a nebyli to žádní Mongolové, jak je nám dnes oficiálně tvrzeno. Jde o jednu z největších falzifikací v dějinách lidstva. Byl to osvobozující pochod na západ pro všechny ty, kteří trpěli pod křesťanskou krutostí. Armáda Velké Tartarie se přehnala územím, kde žili Slované jako smršť a přeťala misionářská, katolická jatka Slovanů. Armáda došla až k Jadranu a všude kde se ocitla, ničila výlučně cizí vojska a klérus. I oficiální historici dnes uznávají, že "Tataři" (nebyli to Tataři, ale byli to Tartaři) rušili církevní ustanovení, ale domácímu obyvatelstvu neubližovali. Výsledkem bylo, že si Slované na nějaký čas oddechli od násilné christianizace a pro přeživší Slovany přišla na nějakou dobu nevýslovná úleva. Nebyl to krok vzad, jak tvrdí oficiální historie, ale naopak, obrovský krok vpřed.

Později, když ale temné síly ovládly území Velké Tartárie, nastaly obrovské represe proti původnímu obyvatelstvu. Za šíření Védských znalostí čekalo každého člověka doživotní vězení a v 18. století dokonce trest smrti upálením či stětím, přičemž veškerý majetek takových lidí byl zabaven. Toto vypovídali i mnozí staří pamětníci. Ještě do roku 1917 byly Védské znalosti mezi lidmi velmi silné a většinou se udržovaly na vesnicích. Poslední úder těmto znalostem předků zasadili bolševici-trockisté. Nositelé staré védské víry, víry Světla byli tvrdě pronásledováni a přísně trestáni. Tak beze stopy postupně masově mizely starobylé texty a zdroje veliké moudrosti slovanských předků: Santie Agnimara, Agni ivedanta, Meč Striboha, Omnasva a Slováno-árijské Védy v staroslovanském jazyce! Ale stará víra naších kosmických předků přesto zůstala zachována. Původní zdroje byly "Strážci poznání" pečlivě uschovány, stále žijí a čekají na ještě vhodnější dobu pro své plné zveřejnění.

Velká Tartaria

24.10.2021

Rychlá navigace: