Souvislosti, které všude nenajdete

Voják napsal o testování a podobných praktikách v armádě

"Skutečně vím, že již na konci 80. a počátkem 90. let byly nanosystémy na bázi hydrogelu používány ke zvýšení vlastností pomocí nosních výtěrů... DOD a DARPA už na konci 80. a na počátku 90. let vyvinula lék podobný kofeinu, který nás udrží vzhůru a ve střehu, a to až po 78 hodin v kuse. Naši lékaři z pobočkových týmů MASH a QS (Quick Strike) ho aplikovali pomocí NOSNÍCH VÝTĚRŮ, před nástupem do C-130, protože jej lze podat 10krát rychleji než injekce a tak se rychle rozšíří do nosních sliznic. Používaly se tam, kde by se toxické chemikálie vdechovaly, a mohly se absorbovat slznými kanály. Nanotechnologie byla tehdy v plenkách a vojáci byli preferovanou skupinou laboratorních krys pro testování na lidech. Byli jsme postradatelní, a kdyby se něco pokazilo, tak jednoduše zakryli experimenty a stopy tím, že oficiálně zaznamenali naše chemicky odvozená trvalá postižení jako 'bitevní zranění' a úmrtí jako válečné oběti nebo 'nešťastné nehody při cvičení'. To samé probíhalo s čipy. Armáda je už dávno má."

Očkování nosním výtěrem nám mělo pomoci vypořádat se s jakýmikoli biologickými zbraněmi určenými k proniknutí do našich chemických obleků a plynových masek nebo s infekčními nemocemi, kterými by mohli být nakaženi místní obyvatelé a hospodářská zvířata v okolí, včetně hnijících mrtvol. Po každé misi, kde byly vyžadovány taktické výtěry z nosu, ale byla asi 1/3 mužů v mé jednotce na týden až deset dní EXTRÉMNĚ NEMOCNÁ. A nejméně osm mužů v mé četě, o kterých mohu osobně potvrdit, zemřelo na ZÁHADNÉ NEDIAGNOSTIKOVANÉ nemoci. Všichni jsme věděli, že výtěry z nosu byly příčinou těchto smrtelných nemocí. Nikdy nám však nebylo dovoleno, abychom se o tom někomu zmínili, včetně naší vlastní rodiny a civilních přátel a hlavně příbuzným těchto zesnulých a zmrzačených vojáků.

Nepochybuji ani na jednu sekundu o tom, že tisíce nebo dokonce miliony lidí, kteří podstoupili testy výtěru z nosu Covid-19 byli ve skutečnosti záměrně infikováni, aby jejich krev, enzymy a bakterie aktivovaly NANOBOTY uvolněné skrz buněčné stěny nosní membrány, které OKAMŽITĚ ZAČALY PRACOVAT NA MUTACI A KÓDOVÁNÍ JEJICH DNA, na bioinženýrství celého těla, aby bylo možné virus zapnout, specifickým signálem 5G nebo farmaceutickým lékem, který by jim byl později předepsán. Ale ještě děsivější je fakt, že vlastnosti výtěrového nanosystému, mohou dokonce vytvořit neurologické cesty, které umožní viru přímo zaútočit na MOZEK A CELÝ NERVOVÝ SYSTÉM! Toto zmátlo vědce a nemocniční lékaře po celém světě. Protože nemohli přijít na to, jak je virus schopen provést skok z buněk krve a tkání, DO NEURONŮ! Tyto testy mají GENOCIDNÍ charakter!

Nanoboti / nanoroboti jsou MIKROSKOPICKÉ stroje o velikosti krvinek. Nejsou viděny pouhým okem. Jeden takový nanorobot je velký zhruba 2–3 μm (mikrometrů), což je 0,0002 centimetru, a poháněn ultrazvukem se dokáže v krvi pohybovat rychlostí až 35 μm/s. Tyto mikroskopické stroje, které jsou viděny jen pod mikroskopem, jsou vytvořeny postupným nanášením malých vrstev materiálu na plátek křemíku. Postup zabere dohromady několik týdnů. Každý stroj má nakonec velikost kolem 70 mikrometrů, tehdy zhruba šířku lidského vlasu. Jeho tělo se sestává ze super tenkého skleněného čtverečku, na nějž je nanesena vrstva křemíkových polovodičů spolu s dvěma či čtyřmi solárními panely. Tito nanoroboti jsou v PCR testech na covid a budou i ve vakcíně. Jsou součinné s 5G sítěmi a UI – Umělou inteligencí. Asi si dovedete představit, co to udělá s lidmi pokud naplno spustí 5G sítě. O těchto nanotechnologiích se psalo hodně v roce 2015 a také vzniklo mnoho videí. I nyní je jich dost, ale ne tak jako v předešlých letech. Tuto technologii dávno mají a našel jsem nespočet článků na toto téma. Jsou opravdu velmi malincí, jako zrnko prachu. Nejsou to nanočipy, ale NANOBOTI. To je úplně něco jiného než nanočipy. Nanoboti mohou být vpraveny do těla různými způsoby. V jednom z článku psali, že je dávají dokonce do některých léků.

Voják napsal o testování a podobných praktikách v armádě

02.01.2021

Rychlá navigace: