Souvislosti, které všude nenajdete

Výzva rodičům

Vážení rodiče, rádi bychom vás oslovili s prosbou o připojení se k dohodě rodičů, aby naše děti včetně učitelky nemusely mít ve vyučování roušku. Vláda sice chce milostivě umožnit dětem opět chodit do školy, ale pod podmínkou, že budou nosit roušku i během vyučování. Existuje skutečně značné riziko poškození zdraví, které neinformování lidé a rodiče zmanipulovaní meinstreamovými médii, které dostali obrovské částky od ministerstva financí na reklamní kampaň na strašení lidí covidovou neepidemií s následnou vnucovanou vakcinací, podceňují. Je velmi smutné, že vedle politiků a médií podpořila tuto nechutnou a nebezpečnou hru s lidmi i část lékařů a zdravotníků, kteří tak ukazují, že dali přednost hlasu peněz, mocných a společenského postavení před léčbou obyčejných lidí a prosazování zdravého životního stylu a rozvoje přirozené imunity.
Obavy o zdravotní stav dětí, ale i všech, kteří pravidelně nosí roušky, jsou zcela na místě, jak ukázala mnohá svědectví. Tato prosazovaná opatření ministerstva zdravotnictví a školství považujeme za diskriminační a jednoznačně porušují základní svobody, které každý člověk jako svobodná bytost má a nelze mu je odcizit. Navíc nesmyslnost a neefektivnost těchto nařízení prozrazuje skutečnost, že prakticky stejně staré děti v mateřských školách mohou společně skotačit bez roušky a vodit se za ruce bez jakéhokoliv strachu z nějaké nákazy. Neexistují žádná smysluplná fakta, vzhledem k naprosté neúčinnosti roušek proti virové nákaze, která by prokázala nutnost zahalování obličejů u školáků. Naopak testování roušek jasně prokázalo, že jejich nošení způsobuje již po dvou hodinách toxicitu a nedostatek kyslíku a stává se velmi reálným nebezpečím vzniku bakteriální bronchiální pneumonie se zlatým stafylokokem rezistentním na antibiotika. Jsme po právu přesvědčeni o nesmyslnosti těchto nařízení naší vlády, ministerstva zdravotnictví a následných kroků ministerstva školství a pociťujeme silnou výhradu svědomí vůči těmto opatřením. Touto "Výhradou svědomí" se lze bránit i proti legitimním zásahům státu, natož proti těm, které jsou naprosto v rozporu s Ústavou a Listinou základních práv a svobod lidí a v přímém rozporu s Úmluvou o právech dítěte. Nepřejeme si a nedovolíme, aby naše dítě bylo pod jakoukoliv záminkou nuceno dodržovat tato nařízení, která jsou nesmyslná, nezákonná, nemorální, neetická a nezdravá. Tímto apelujeme na všechny rodiče spolužáků, aby se přidali k této výzvě. Moc vám předem děkujeme za naše děti.

Následná výzva třídní učitelce a řediteli školy

Dobrý den. Vzhledem k tomu, že se rodiče dětí ve třídě naší dcery nedokázali jednotně dohodnout na tom, aby děti z důvodu poškození zdraví nenosily zejména v době výuky roušky, odmítáme jako rodiče, kteří jsou zodpovědní v prvé řadě za zdraví svého dítěte, podílet se na evidentních, fašizujících, protizákonných a protilidských praktikách, na kterých se škola míní podílet. Z tohoto důvodu žádáme o osobní schůzku, abychom projednali individuální studijní plán pro naši dceru. K tomuto postoji nás vedou velmi závažné důvody, které jasně prokazují, že dlouhodobé nošení roušek, nedostatek kyslíku a následná otrava zplodinami, namnoženými choroboplodnými bakteriemi a plísněmi, které se prokazatelně v roušce namnoží již po 2 hodinách nošení (včetně zlatého stafylokoka, rezistentního proti antibiotikům) mohou s velkou pravděpodobností způsobit u méně odolných jedinců velmi závažné onemocnění – plicní pneumonii, která nezřídka končí smrtí a která má podobné příznaky jako démonizovaná "nákaza" Covid 19. Další důvody nenošení roušek, které nás vedou k tomuto rozhodnutí, jsou obsaženy zde:
Několik důležitých faktů proč se vzepřít nošení roušek: V USA existuje staré rčení týkající se obávané pandemie španělské chřipky z roku 1918 ... "ti, kteří odmítli nosit roušky, po několika měsících hromadně pohřbívali ty, které propaganda tak pobláznila a vystrašila, že roušky nosili".
Když dnes již obžalovaný Dr. Anthony Fauci za výrobu biologických zbraní se svým týmem exhumovali mnoho těl, která zemřela na údajnou obávanou pandemii španělské chřipky v roce 1918, byly jejich nálezy a závěry obecně ututlány. Dr. Fauci byl jedním z hlavních výzkumných pracovníků v tomto týmu a spoluautorem těchto zjištění, publikované ve studii v roce 2008. V roce 1918 byly roušky povinné na celém světě, než lékařská a vědecká technologie jasně prokázala, že roušky jsou zcela neúčinné pro zastavení a šíření viru. Nyní již tyto informace máme, ale přesto se politici a úředníci ve zdravotnictví chovají, jakoby nic nevěděli, ignorují tato fakta a nechtějí respektovat již prokázané skutečnosti, že žádná běžně používaná rouška vir nezastaví. Co ale je alarmující? Studie jednoznačně prokázala, že drtivá většina lidí nezemřela v roce 1918 na samotnou španělskou chřipku. Celkově to nebyla španělská chřipka, která byla hnací silou toho, co definovali jako PANDEMIE, která údajně infikovala 500 miliónů lidí a vyžádala si 20 až 50 milionů životů.
Většina z desítek milionů lidí zemřela totiž na bakteriální bronchiální pneumonii nebo pneumokokovou pneumonii v důsledku nadměrného nošení roušek.
Toto je nyní neoddiskutovatelný a vědecky dokázaný fakt. Tyto dvě potenciálně smrtelné respirační choroby jsou způsobeny přetížením lidského dýchacího systému viry, bakteriemi a plísněmi… Anthony Fauci si je velmi dobře vědom těchto informací a zjištění vědecké studie, kterou dokonce sám provedl se svým vědeckým týmem. O to bude větší jeho vina za každého zbytečně mrtvého člověka, který zemře na bronchiální pneumonii.
BAKTERIÁLNÍ PNEUMONIE je mnohem nebezpečnější než Covid-19 a naše vláda ví včetně českého "protipandemického komanda", že se tato nemoc masívně projeví, pokud budou lidé donuceni neustále nosit roušky, (tomu se říká genocida) protože přesně to se stalo v roce 1918. Je nanejvýš smutné, že tato skrytá genocida lidské rasy je nyní namířena i proti těm nejmenším – našim dětem. Tato znalost je důvodem, proč od samého začátku všichni "odborníci" jasnozřivě předpovídají druhou a třetí vlnu pandemie.

Výzva rodičům

10.12.2020

Rychlá navigace: