Souvislosti, které všude nenajdete

Vznik bílé rasy a Hyperborea

(2. díl)

Existují starobylé texty, jejichž popularizace je zatím blokovaná, neboť jejich obsah se nehodí mnoha mocenským strukturám na planetě, aby byl oficiálně přijat. Naštěstí dodnes existují ochránci a strážci těchto textů. Některé texty již byly sice uvolněny široké veřejnosti, ale některé informace strážci uvolňují postupně, podle stavu vědomí lidstva. Některé texty jsou vyryté do zlatých desek a hovoří o původu Praslovanů. Podle těchto pramenů se před více jak 100 až 500 tisíci lety postupně usazovaly v severní části Země 4 národy bílé rasy z jiné sluneční soustavy. Území, na kterém se fyzicky usadily, bylo na dnešním severním pólu. Toto území mělo tehdy teplejší klima a nebylo pokryto ledem, jako dnes. Také geografie Země byla jiná, protože i hladina moří byla nižší. Zemské území na tehdejším severním pólu dostaly tyto 4 národy darem od vyšších Kosmických bytostí. Tyto 4 národy byly "Ch Árijci", "Da Árijci", "Svatorusi" a "Rasséni". Toto území vytvářelo jakési 4 přirozené části. Na obrázku je přiložená mapa od Gerarda Mercatora z roku 1595, kterou zkopíroval z vnitřní stěny jedné z pyramid. Zachytil na ní severní pól před potopou a nazývá ho "Hyperborea", což je nejčastěji používaný název původního území. Praslovanské zdroje nazývají toto území DAARIA, jako území, které dostali Praslované darem od vyspělých mimozemských bytostí.

Nejvyšší byli Ch'Arijci. Lidé z každého kmene se lišili nejen výškou, ale také barvou duhovky, barvou vlasů a krevní skupinou. Da'Arijcy mají stříbrné (šedo-ocelové) oči a světlé, blonďaté, téměř bělavé vlasy. H'Arijcy mají zelené oči a světlé hnědé vlasy. Nebeská modrá barva očí a bělavé až tmavě hnědé vlasy jsou znakem Svatorusů. Raseni mají ohnivé světle hnědé až žluté oči a tmavohnědé vlasy. Barva jejich očí závisela na spektrálním svitu Slunce, které lidem svítí tam, kde se narodili. Árijci se od Svatorusů a Rasenů lišili mimo jiné také tím, že věděli, jak rozpoznat falešné informace od pravdy. To bylo způsobeno skutečností, že Árijci měli už hlubokou zkušenost s válkou s Temnými bytostmi a už důsledně chránili své země od Temných sil.

Pevninu, kde bylo vybráno místo pro osídlení na Zemi Midgard, pojmenovali hvězdní cestovatelé DaÁrija – jako dar Árijské Rady, Dar bohů. Tento kontinent se nacházel na severním pólu Země. Mnozí autoři tuto zemi nazývají jako: Daaria, Ariana (Oriana), Hyperborea. Někteří z osadníků zůstali na zemi Midgard a už se nevrátili na svou mateřskou planetu, protože si tuto Zemi oblíbili. V té době zde nebyli žádní další lidé, ale pouze zvířata a rostliny. Všichni, kdo zůstali na Zemi Midgard, si začali říkat ASOVÉ – boží synové či dcery. ASOVÉ tedy byly bohy žijícími na Zemi. Někteří osadníci si pamatovali svou starou pravlast a říkali si "Dažďbohovi vnoučata", tedy potomci těch kmenů, kteří žili pod zářením jiné sluneční soustavy – Dažďboha-Slunce. Postupem času se těm, kteří žili na Zemi Midgard, říkalo Velká Rasa nebo Rasiči, a těm, kteří zůstali žít ve vzdálené pravlasti, na Zemi Ingard, se říkalo Starověká Rasa. Tak začal dle starodávných textů vývoj Velké Rasy slovansko-árijských kmenů.

Vznik bílé rasy a Hyperborea

16.10.2021

Rychlá navigace: