Souvislosti, které všude nenajdete

Zničení dvou měsíců Země - Lelie a Fatty

(3. díl)

Midgard-Země byla dle starobylých textů poprvé ve větším množství osídlena před cca 460 000 lety "společnou operací" 4 skupin civilizací z několika planet Svaté Rasy, které byly na zhruba stejné, velmi vysoké, evoluční úrovni. Tyto čtyři civilizace obydlely Zemi a zahájily zde genetický experiment galaktického měřítka, který byl založen na předpokladu, že smíšení všech lidských genetických potenciálů v průběhu tisíců generací povede k objevení nových kvalitativních schopností člověka a to dá kreativním silám galaxie velmi mocnou a rozhodující zbraň v jejich odvěkém boji s parazitickými silami Temna (dark forces).

Aby se neporušila zemská ekologická rovnováha, byl osídlen pouze kontinent nacházející se na místě severního pólu, který byl tehdy neobydlenou oblastí – Da’Aria (Daaria, Hyperborea). Klíčem k dosažení vývojového úspěchu lidstva byly unikátní vlastnosti Země a okolního prostoru, které byly ještě umocněny působením dalších opatření, které byly realizované pomocí tří nainstalovaných Měsíců, které byly všechny umělého původu: Měsíc, Lelya a Fatta. Také byl do nitra země umístěn speciální "psi-generátor", který je popisován jako důležitý zdroj života. Tato opatření urychlila lidský vývoj, výrazně přispěla k urychlenému spirituálnímu vývoji lidstva a po čase skutečně přinesl výsledky...

Midgard-Země měla zpočátku dva měsíce – aktuálně existující Měsíc s oběžnou dobou 29,3 dne a měsíc Lelya s oběžnou dobou 7 dnů, podle níž byl očividně odvozen na Zemi sedmidenní týden. Asi před 143 tisíci lety byl přenesen ze zničené planety Dei měsíc Fatta na orbitu kolem naší Země a pak byl umístěn mezi oběžné dráhy Měsíce a Lelya. Jeho oběžná doba kolem Země činila 13 dnů. Půl miliónu let běžel experiment bez větších zádrhelů a v naprostém utajení před Temnou stranou, ale zhruba před 155.000 lety se Temní o Midgard-zemi dozvěděli a rozhodli se jí zmocnit. Za tímto účelem vybudovali v tajnosti operační základnu na měsíci Lelya, odkud chtěli zaútočit na Zemi. V momentě, kdy přípravy k invazi dosáhly kritického bodu, bílý hierarcha Tarch Perunovič byl přinucen k drastickému protiopatření a zničil pokrokovými zbraněmi měsíc Lelya i se základnou Temných. Jejich připravovaný útok byl překažen, avšak s drastickými důsledky. Úlomky Lelya dopadly na Zemi a způsobily planetární katastrofu, která vyústila k potopení kontinentu Da’Aria, v důsledku čehož naši předkové byli přinuceni se evakuovat na území dnešní Západní Sibiře. Zde vznikl na tisíce let první slovansko-árijský státní útvar – Država. Později byla z podobných důvodů také zničena Fatta a to cirka před 13 tisíci lety použitím super výkonných zbraní pozemšťanů, což opět vedlo ke globálním katastrofám a k návratu lidstva do doby kamenné.

Kosmický experiment před touto událostí hladce běžel a úspěšně nahromadil za stovky tisíc let velký genetický potenciál, který je uložen v genech dnešních lidí "Svati Rasy". Tento genetický potenciál je v různém rozsahu v každém z nás a právě toto božské dědictví se dnes ze všech sil snaží zničit temné parazitické síly, které jsou přítomné zde na Zemi (vakcinací, která mění DNA) a také vysvětluje jejich obrovskou nenávist vůči Slovanským národům a zejména vůči Rusku, které je kolébkou "Slovanství" a kde je největší koncentrace tohoto genu.

Zničení dvou měsíců Země - Lelie a Fatty

17.10.2021

Rychlá navigace: