Souvislosti, které všude nenajdete

Vznik slovanské civilizace

(5. díl)

V době, kdy byla zemská osa umístěna svisle k rovině její oběžné dráhy kolem Jarila-Slunce, tak Slunce neustále svítilo přistěhovalým Asům na Zemi, kteří zde činili dobré skutky. "Posvátná země Daaria byla rozdělena řekami na čtyři části: Rai, Tule, Svaga a x'Aria." Existuje kopie mapy Daarie, kterou ve středověku zkopíroval Gerhard Mercator ze zdi jedné z egyptských pyramid v Gíze. Každý z přistěhovalých slovansko-árijských kmenů měl své vlastní území (provincii) k životu, které bylo ohraničené na obou stranách řekami. Všechny čtyři řeky tekly do vnitrozemského moře a v tomto moři byl ostrov, na kterém stála hora Mira (Meru). Na hoře bylo postaveno město Asgard Daarijský a Velký chrám. O Asgardu se hovoří jako o Městě bohů žijících na Zemi Midgard.

Starobylé texty uvádí, že před 300 tisíci lety, byl vnější vzhled Midgard-Země úplně jiný, země Daaria byla spojena s euroasijským kontinentem horskou pevninou, která na euroasijském kontinentu přecházela do ripejských (uralských) hor. Saharská poušť byla tehdy mořem a Indický oceán byl pevninou. Nebyla zde žádná Gibraltarská úžina a v ruské nížině, kde se nyní nachází Moskva, bylo moře. Řeka Volga neprotékala do Kaspického moře, ale do Černého moře. Na území západní Sibiře byl velký ostrov Buyan, omývaný východním a západním mořem. Ostrovem Bujan protékala řeka Irij Tušajši, nyní Irtyš.

V r. 1903 indický Brahmam B. K. napsal knihu "Arktická vlast Véd", ve které předkládá výsledky svého studia Rigvedy a Avesty. Jeho kniha jasně ukazuje, že Védy a její kultura přivedená k Indům pochází ze země, kde je modravá záře, kde je půl roku den a kde jsou hvězdy Velkého Medvěda vysoko na obloze a točí se kolem polární osy, tedy z ruské Sibiře. Imigranti ze sibiřských stepí se stali elitou mezi Brahmany (nejvyšší kasty v Indii). Ruské pověsti, indická Rigveda, Iránská Avesta, čínská a tibetská historická kronika, keltské a skandinávské bájesloví, společně popisují velmi starou severní zemi, téměř ráj, ve které panoval Zlatý věk. Nejstarší Védy našich předků, Védy Peruna (slovano-árijské Védy), zmiňují ještě starší Védy, které jsou 40 000 let staré, a které ještě čekají na své zveřejnění, až přijde ten správný čas!

Moderní "historie" záměrně utajuje kosmický původ lidstva, a proto jen málo lidí ví o existenci a minulostí Velké prarodiny lidstva z Hyperborei, kde se začal život na Zemi. Védy popisují naše předky, kteří se přistěhovali z jiných, vesmírných oblastí, a kteří přišli s dalekého Kosmu před stovkami tisíci lety. Byly to velmi vyspělé humanoidní bytosti, které byly pokládány za bohy. Tyto bytosti měly vysokou duchovní úroveň a dokázaly působit silou své myšlenky na živou a neživou hmotu, měnily prostor i čas.

Dokonce i oficiální věda dnes potvrzuje, že v severní části Ruska tvořily rozvinutou oblast (Sungirja u města Vladimir a u Voroneže) už před 40 tis. lety. V té době naši předkové už znali písmo, magii, astrologii, astronomii, měli kalendář a aritmetiku. Oslavovali bohy, jako byl Makoš, Veles, Perun, Jarilo ad. Věděli o existence Duše, Ducha a síly Přírody.

Temný kosmický, mimozemský parazit odebral cíleně lidstvu velkou část jeho historie a zkrátil ji na dobu 1000 let a ještě ji notně upravil, aby vyhovovala jeho sociálnímu inženýrství a manipulaci, která je s lidstvem dlouhodobě prováděna. Většina lidí naprosto nic neví o pravé historii naší civilizace a o předcích Roda slovanského. Ti, kteří zůstali zde na Midgard-Zemi (potomci "Roda Nebesného") dostali darem od svých předků znalosti o fungováni "Kosmosa" (Vesmíru). Podle slovano-árijských véd, se naše Midgard-Země otáčí nejen kolem Jarilo-Slunce, ale i kolem své osy i dalších os. Pomalu se pohybuje po kruhovém konusu. Plné otočení naší Sluneční soustavy Jarilo-Slunce kolem centra Galaxie proběhne za 25 920 let. Naše předkové tomuto pohybu říkali Svaroži Kolo, Den Svaroga. Naše Sluneční soustava prochází Nebeskou dráhou ze souhvězdí do souhvězdí (od čertoga k čertogu a na rozdíl od západní a čínské astrologie, je u slovansko-árijské astrologie 16 souhvězdí Zodiaka a Zodiakální epocha a přechod do nového souhvězdí neboli Čertoga trvá 1620 let.

Vznik slovanské civilizace

19.10.2021

Rychlá navigace: