Souvislosti, které všude nenajdete

Vznik Velké Tartárie

(Článek 4)

Bílá rasa je původní obyvatelstvo Evropy, kterou po předposledním posuvu zemské osy postupně osídlovalo. Tyto události jsou údajně spojené s vojenským zásahem "boha" Peruna, "Boha" bleskovrhače a syna "Boha" Svaroga, ochránce zemí a rodů Velké Rasy před temnými silami na naší Midgard – Zemi. Před 40 000 lety naši předci překročili Dněpr a Volhu a začali zalidňovat západní Evropu. Temné síly se snažily co nejvíce rozdělit původní obyvatelstvo, což činily vojensky, nábožensky, politicky i úpravou a zmatením dříve jednotného jazyka. Historické záznamy dokazují, že evropské obyvatelstvo hovořilo ještě v 16. století rusky.

Je třeba rozbít uměle vytvořený mýtus o Cyrilovi a Metodějovi, kteří nám údajně přinesli písemný jazyk. Bylo to přesně naopak, co nám zmanipulované dějiny tvrdí. Nevytvořili nám abecedu, ale bohužel degradovali náš dokonalejší abecední systém, který jsme používali před jejich příchodem. Naše původní Staroslovienská bukvica měla 49 znaků a popisovala nejen faktickou podstatu výrazu, ale i jeho obrazovou podstatu. Některé lingvistické znaky pak dokonce vyjadřovaly zvuky, kterými se aktivovaly zejména poslední dvě čakry z 9ti čakrového systému, které aktivovaly spojení s naším Duchem. Slova tohoto jazyka vyvolávala v myslích doslova obrazy a vzniklý zvuk mluvícího harmonizoval a měl pozitivní vliv na jeho zdraví. Cyril s Metodějem byli první, kteří začali systematicky očesávat naše původní písmo. Vyhodili zejména ty znaky, které ani neuměli vyslovit, ale které měli schopnost nás ladit na příslušné vyšší frekvence. Dnes už dokonce i "oficiální vědci" přiznali, že náš původní jazyk byl daleko dokonalejší, než ten, který nám byl vnucen věrozvěsty.

Zmiňme, útržkovitě přelomové události na Kyjevské Rusi. Poslední slovanský kníže Sviatoslav vyrazil v roce 965 na výpravu proti Chazarské říši, která dlouhodobě plenila, vraždila a brala Slovany do otroctví. Ta sice znamenala konec obávané říše Chazarů a zničení jejich hlavního města Ityl, ale o něco později v roce 981 se lstí a úkladem dostal k moci Vladimír, který byl církví později vyhlášen za svatého a byl oslavovaný za to, že se zasloužil o pokřesťování Slovanů. To probíhalo v letech 988 až 1000. A co znamenalo pokřesťování Slovanů? Za 12 roků bylo z původních 13 miliónů obyvatelů Kyjevské Rusi 9 miliónů vyvražděných. Křesťanské kroniky o těchto jatkách samozřejmě mlčí. Krvežíznivý Vladimír, jak je někdy nazýván, pootevřel dveře cizákům a násilné kristianizaci, která pak probíhala i v jiných slovanských oblastech. Na Velké Moravě kroniky hovoří o 3 miliónech zavražděných.

Rozsah, s jakým byli Slované v té době vybíjeni, byl neskutečně veliký. Násilné pokřesťování ohněm i mečem a negativní vliv západu postavilo Slovany před rozhodnutí co dál... Padlo rozhodnutí dát národu nové jméno podle svých "bohů" ochránců Tarcha a Tary a přijali nový název Tartaria. Na mapě se objevila jako Velká Tartaria, což bylo nové jméno pro prastarou Rasséniu. Zbytky Slovanů se spojily s profesionální armádou Velké Tartarie a jejich úkolem bylo vyhnat všechny nositele smutně proslulého "křesťanství" a zachránit zbytky západních Slovanů a jejich způsob života. Slované uskutečnili pochod na západ a nebyli to žádní Mongolové, jak je nám tvrzeno. Jde o jednu z největších falzifikací v dějinách. Byl to osvobozující pochod na západ pro všechny ty, kteří trpěli pod křesťanskou krutostí. Armáda Tartarie se přehnala územím, kde ještě žili Slované jako smršť a přeťala misionářská jatka Slovanů. Armáda došla až k Jadranu a všude kde se ocitla, ničila výlučně cizí vojska a klérus. I oficiální historici dnes uznávají, že "Tataři" ničili církevní ustanovení, ale domácímu obyvatelstvu neubližovali. Výsledkem bylo, že si Slované na nějaký čas oddechli od násilné kristianizace. Přišla nevýslovná úleva. Nebyl to krok vzad, jak tvrdí oficiální historie, ale obrovský krok vpřed.

Vznik Velké Tartárie

17.07.2019

Rychlá navigace: