Souvislosti, které všude nenajdete

Z historie trochu jinak, až k současnosti 10: Jak na to (2. díl) – Jsme Slované a naší zbraní je slovo

(10. díl)

Na současné situaci na planetě a na zotročení lidí se nepodíleli jen Anunnakové, preadamité, reptiliáni, draconiáni ale další zlovolné entity, které jako Archonti působí ve spirituální oblasti frekvenčního spektra. Všechny tyto bytosti a entity spolu dlouhodobě vedli často nesmiřitelnou válku o moc nad planetou a o největší vliv nad lidskou rasou. Někdy vytvářeli krátkodobé "koalice" pokud si to jejich agenda vyžadovala a je paradoxní, že přes obrovské rozpory mezi nimi se vždy dokázali shodnout na jedné základní věci, totiž na tom, že "hloupé" a naivní lidstvo se nesmí za žádnou věc dozvědět o jejich existenci. Tím by se jim najednou objevil obrovský soupeř: Velká skupina probuzených odhodlaných lidí, masa poloprobuzených zmatených a masa neprobuzených, ale za to pořádně naštvaných lidí. Navíc by si na ně ti probuzení lidé už mohli posvítit a jejich zlovolné počínání by pak již nebylo anonymní.

Starodávné "Védy" nás informují, na jakých principech fungovala tehdejší společnost. Základním úkolem všech lidí byla jejich starost o to, aby celá společnost stála na duchovních zásluhách – paramitách, na spolupráci, na hodnotě Světla poznání a Míru, jako nejvyšší hodnotě. Všechny jiné činnosti, ať už řemeslná výroba, zemědělské práce ad., byly až na druhém místě a nejméně společensky uznávaní byli obchodníci, kterým se hanlivě říkalo "pani" – ruka, která bere. Takže ten kdo nepracoval pro základní duchovní a mravní nastavení společnosti a tedy pro trvalý mír, tak ten jakoby nepracoval vůbec. Toto základní nastavování – "rámování" celé společnosti bylo jimi tedy vždy hodnoceno nejvýše. Je to naprosto legitimní a logické, protože jen život v míru, uprostřed harmonické spolupráce a celistvé sounáležitosti celé komunity měl skutečný smysl a byl mnohem důležitější, než jakékoliv materiální statky. A tuto obrovskou moudrost, všichni všeobecně přijímali, podporovali a prosazovali. Toto platilo před tisíci lety a platí to i dnes, i když archontská dravčí společnost nás stále přesvědčuje v rámci svého: "Rozděluj a panuj" o opaku. Přesně k tomuto ideálu se musí lidstvo velmi rychle navrátit, pokud nechce být smeteno stále narůstající vlnou tsunami společenské nerovnováhy, hamižnosti a egoismu.

Čím více lidí konečně pochopí svoji roli "tady a teď", zapojí se do probouzení svých blízkých, kamarádů a kolegů a známých, tím rychleji dojde ke kýžené celoplanetární změně i na hmotné úrovni. Je třeba ale upozornit na psychologii takového snažení, aby si "začínající pracovník Světla" zbytečně nepřivodil duševní úraz:

1) Nesnažte se osobně přesvědčovat každého člověka, se kterým přijdete do styku, ale vždy si pečlivě vybírejte toho, komu budete chtít důležité informace sdělit. Někteří lidé, kteří jsou pod velkým vlivem archontího programování, budou přímo pobouřeni vašimi slovy. Nepřijmou žádný váš argument, nebudou chtít slyšet jakoukoliv pravdu a také nebude existovat žádný důkaz, který by dokázal změnit jejich postoj. Tito lidé si už totiž vybrali svoji "pravdu", svého "Boha", svoji životní filosofii a nebudou vám chtít za žádných okolností naslouchat ani s vámi rozumně diskutovat. Zde platí to starodávné: "Neházejte perly sviním". Protože byste ztráceli čas, energii a navíc byste byli bombardování agresivními výpady a urážkami. Tito lidé si ve světě duality prostě vybrali již cestu Temna. Nepřesvědčujte je, nepodaří se vám to. Respektujte jejich volbu a jen jim prostě v klidu sdělte, že vaše cesta vede jinudy.

2) Pokud se pustíte do debaty, hádky či bouřlivější rozpravy s poloprobuzenými lidmi a během rozhovoru narazíte na jejich velikou zarputilost setrvávat na svých dogmatech, budou agresivní a neschopni přijímat jiné argumenty, tak raději rychle ukončete hovor, protože také platí: "Pokud se hádá inteligent s idiotem déle jak půl minuty, tak už se hádají dva idioti."

3) Lidem předávejte jen informace o jeden stupeň poznání vyšší, než na jakém stupni poznání jsou. Pak budou moci zpracovat všechny informace, které jim předáte, přijmout je a vy budete v jejich očích "vzdělaným géniem". Pokud ale budete hovořit o věcech, které jsou o 2 a více stupňů poznání výše, než je jejich současná informační úroveň, tak informace nezpracují a vás označí za hlupáka a idiota.

Pokud vás někdo bude směřovat k násilí, demonstracím či vulgaritám, tak od takového člověka odstupte, protože hrubé násilí a demonstrace nejsou vaše zbraně, kterými se dá prosadit pravda, vzdělanost a poznání. Vaší největší zbraní ale i uměleckým nástrojem je "Slovo", proto jste také Slované: "Říkejte pravdu, poukazujte na zlo a nespravedlnost, hajte transparentnost, ctěte intuici i selský rozum."

Jsme na veliké dějinné křižovatce a pasivita by se nám mohla velmi nevyplatit. Pokud se nyní přičiníme, tak se velmi rychle ocitneme v harmonické, vyspělé společnosti Nového věku. Díky osvobození našeho zotročeného kolektivního vědomí vejdeme do ekologicky vyvážené, spravedlivé a skutečně lidské společnosti, založené na všeobecně uznávaných vesmírných principech a díky uvolněným, lidstvu skrývaným technologiím se ocitneme v pokročilé a blahobytné společnosti. V opačném případě sklouzneme do hrůzné, fašistické, pedofilní, satanistické reality, ve které bude mít místo pouze 0,5 až 1 miliarda lidských otroků, sloužících nelidské a hybridní elitě.

Nakonec je také potřeba si uvědomit, v čem spočívá skrytá síla lidstva: 7 miliard informovaných broučků nemůže prohrát s tisícovkou velkých pavouků!

Z historie trochu jinak, až k současnosti 10: Jak na to (2. díl) – Jsme Slované a naší zbraní je slovo

11.07.2020

Rychlá navigace: